top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Feil i oversettelsen


Joh. 1:12: "Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn."

Hvem har trodd/tror at Johannes sier at KUN de som velger å aktivt tro på Jesus, sier ja til å bli frelst, som belønning får retten til å bli et Guds barn? Og at de som IKKE velger det, tror, sier ja til Jesus, ikke blir et Guds barn og vil enten straffes med evig død, eller evig pine?

Vel, da har jeg litt å si til deg.

For det er IKKE hva Johannes sier. For det første; retten til å bli er oversatt av eksousía og betyr:

"den autoriteten Gud gir til de som responderer på Hans virksomme tro i dem, og som autoriserer dem til å handle etter som Gud leder dem; på vegne av Gud og i Hans kraft."

("delegated power") refers to the authority God gives to His saints – authorizing them to act to the extent they are guided by faith (His revealed word).

"De som TROR på hans navn"

Tro er oversatt av pisteuó, som kommer fra pistis, og Strongs forteller oss at tro:

"alltid en gave fra Gud, og ALDRI noe et menneske selv kan produsere. Tro er Guds overbevisning i et menneske, gjort av Hans tro i oss."

"is always a gift from God, and never something that can be produced by people. In short, 4102/pistis ("faith") for the believer is "God's divine persuasion" – and therefore distinct from human belief (confidence), yet involving it. The Lord continuously births faith in the yielded believer so they can know what He prefers, i.e. the persuasion of His will (1 Jn 5:4).

Johannes sier IKKE at du må "kjøpe" deg retten til å bli et Guds barn ved å velge å tro på Jesus, for det hadde redusert frelsen til en handelsvare der valutaen for å kjøpe seg medlemskap i Guds familie er din enighet og omvendelse.

NEI, det Johannes sier er at det er de som overbevises av Guds virksomme tro (pistis) som bor i dem til at de forstår at de er Guds ekte barn, som vil klare å handle SOM et Guds barn, i den delegerte, himmelske autoritet som alltid har vært deres.

Dette stemmer også med det Jesus sa til disiplene i Mark. 11:24: "Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det."

De fleste (dessverre) lever ikke i den velsignelse som er deres, og selv kristne lever "som tiggere" der de ber om å få det de allerede er gitt av Gud. Det er dette Johannes forklarer, at vi må begynne å se hvem vi er, og hva vi allerede har fått.


bottom of page