top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Bibelsk straff


Hva er riktig tolkning av ordet straff i Bibelen, og kan straff i det hele tatt eksistere hvis "all straff ble lagt på Jesus"? I denne leksjonen skal vi se litt på dette.

Matt. 25:46: "Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv."

Ordet som er oversatt straff er det greske ordet kolasis. Det var opprinnelig et ord brukt for hagearbeid, og dets opprinnelige betydning var beskjæring av trær.

På gresk er det to ord for straff, timoria og kolasis, og det er et ganske klart skille mellom dem. Aristoteles definerer forskjellen til at;

- kolasis er for den som påføres den - timoria er av hensyn til den som påfører det

Altså; kolasis gagner den som mottar den korrigerende straffen/behandlingen, mens timora er til for at den forulempede part skal få oppreisning, og tilfredstilt sin og samfunnets oppfatning av rett og galt - det vi kaller rettferdighet.

Platon sier at ingen straffer (kolazei) bare fordi han har gjort galt - det vil være å ta urimelig hevn (timoreitai). Vi straffer (kolazei) for å hindre at man ikke gjøre noe galt igjen (Protagoras 323 E).

Clement of Alexandria (Stromateis 4.24; 7.16) definerer kolasis som ren disiplin, og timoria som avkastning av ondskap for ondskap.

Aulus Gellius sier at kolasis blir gitt at en mann kan bli rettet og korrigert; timoria gis slik at verdighet og autoritet kan rettferdiggjøres (The Attic Nights7.14). Forskjellen er ganske tydelig på gresk der timoria er gjengjeldende straff; kolasis gis alltid for å endre og for å kurere.

Så kan man argumentere for at på KOINE Gresk er korrigernede straff en riktigere oversettelse av kolasis. Om så er tilfelle vil det bare forsterke at ordet oversatt evig (aionios) ikke betyr evigvarende, men en begrenset tidsperiode med et definert innhold. Ingen korrigeres i evig tid, men den korrigerende perioden må nødvendigvis avsluttes.

Det evige livet derimot er evig i betydningen; uten ende, da adjektivet aionios beskriver Gud som i seg selv er evig og uten ende. Som alle adjektiv får også aionios sin verdi av hva det beskriver - i dette tilfellet en evig Gud.

Evig liv betyr rett og slett et liv uten ende, da dette livet er i den evige Gud. Men straffen, den korrigerende, helbredende og restaurerende straffen - om vi skal bruke KOINE gresk eller gresk som underlag for oversettelsen - er ikke evigvarende av to grunner:

- For det første henter aionios sin verdi fra kolasis, som ikke er evigvarende

- For det andre har kolasis en definert hensikt, å korrigere en persons tanker, ord og gjerning. Denne korrigeringen har nødvendigvis en ende, ellers blir hele påstanden meningsløs.

Dagens vers i Matt. 25:46 beviser ikke dem og oss, himmel og helvete, men tvert imot at Gud har til hensikt å leve evig sammen med alle sine barn. Noen lever det evige livet her og nå i det intime fellesskapet med Gud, mens andre har behov av en tidsbegrenset periode med et definert innhold - en helbredende korrigering. (kolasis)

Jeg tror perioden er både kort og ikke vond; andre mener den må være lang og oppleves vond samt inneholde elementer av hevn (timoria). Det er ikke Bibelen enig i.

Bibelsk straff er slik jeg tolker det en tidsbegrenset, helbredende og kjærlig korrigering av tankene våre, og jeg har av og til kalt det som å vinne et opphold på et himmelsk SPA! Ikke alle likte den sammenlikningen, men kanskje du gjør?


bottom of page