Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fjern roten


Alle vet at for å bli kvitt det du ikke ønsker å ha i hagen din så må du fjerne roten. Det holder ikke å holde det som gror over bakken på et så lavt nivå som mulig.

Denne leksjonen handler om synd; kanskje ett av de aller mest misforståtte begrep i kristenheten. Jeg våger påstanden om at majoriteten av kristne feiltolker synd til å være onde gjerninger som er i direkte opprør mot Gud. Men det stemmer faktisk ikke!

For en syndig gjerning er en gjerning (om den kommer forkledd i god eller dårlig drakt er irrelevant) som ikke har sin opprinnelse i Gud, men i satan og hans løgnaktige system straff og belønning! Så hvis vi kun fokuserer på én av konsekvensene, onde gjerninger, og å trimme disse til et akseptabelt nivå har vi jobb resten av livet. Forøvrig en jobb som vi aldri vil lykkes med og som gradvis vil slite oss ut, gjøre oss mismodige, og til slutt få mange av oss til å gi opp hele kristenlivet.

En annen mindre kjent konsekvens av synd er gode gjerninger med feil motiv, der tanken er at man ved å gjøre godt unngår Guds straff og heller oppnår Guds belønning. Slike gjerninger der vi "gjør godt for å få godt" har ikke sin opprinnelse i Gud og er således like mye bibelsk synd som onde gjerninger, som selvsagt heller ikke er en del av Gud.

Synd er et substantiv som forteller oss at opprinnelsen på en gjerning ikke er av Gud. Om den syndige gjerningen forkler seg i en god drakt som at man feks gir penger for å fortjene Guds velsignelse og unngå Guds straff, gjør ikke gjerningen mindre syndig. Så for å effektivt kunne bekjempe synden er det bare én løsning, og det er ikke å prøve så godt vi kan å:

- ikke gjøre det onde - gjøre det gode

men det er at vi forvandles ved sinnets fornyelse, som Paulus snakker om i Rom. 12:2: "la dere forvandle ved at sinnet fornyes."

Så godt det enn kjennes å prestere bra så har det ingen verdi hvis du gjør det med feil motiv.

1. Kor. 13:3. "Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet."

Hvis du "mener alvor" med å ville bekjempe synd i ditt liv, men feilaktig tror at synd er begrenset til onde gjerninger, er du som Adam og Eva manipulert av satans list og lever (strever) etter løgnens system straff og belønning. Dine gjerninger er ikke initiert av Gud, men av løgnen. Du gjør det ganske så sikkert i aller beste mening, men du klarer aldri å bli kvitt ugresset med kun å trimme det som vokser over overflaten.

Du blir som et hamster som løper i et hamsterhjul. Jo fortere du løper, jo mer utslitt blir du, men på tross av din innsats kommer du ikke fremover en eneste centimeter.

Tror du virkelig "satan er så dum" at han gjorde synden så lett å kjenne igjen at han pakket den inn i onde gjerninger? Nei, for synd beskriver ikke kvaliteten på en gjerning, men er den bibelske merkelappen på alt av tanker, ord og gjerninger der det sataniske, loviske systemet straff og belønning er opprinnelsen.

Bibelen kaller alt som produseres på plattformen straff og belønning for synd, og det er dette sataniske systemet som vi må la den hellige Ånd viske ut av våre sinn. En annen måte å si det på er at enhver tanke, ord eller gjerning (god eller dårlig) som ikke er en del av Gud, er synd.