top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fjern roten


Alle vet at for å bli kvitt det du ikke ønsker å ha i hagen din så må du fjerne roten. Det holder ikke å holde det som gror over bakken på et så lavt nivå som mulig.

Denne leksjonen handler om synd; kanskje ett av de aller mest misforståtte begrep i kristenheten. Jeg våger påstanden om at majoriteten av kristne feiltolker synd til å være onde gjerninger som er i direkte opprør mot Gud. Men det stemmer faktisk ikke!

For en syndig gjerning er en gjerning (om den kommer forkledd i god eller dårlig drakt er irrelevant) som ikke har sin opprinnelse i Gud, men i satan og hans løgnaktige system straff og belønning! Så hvis vi kun fokuserer på én av konsekvensene, onde gjerninger, og å trimme disse til et akseptabelt nivå har vi jobb resten av livet. Forøvrig en jobb som vi aldri vil lykkes med og som gradvis vil slite oss ut, gjøre oss mismodige, og til slutt få mange av oss til å gi opp hele kristenlivet.

En annen mindre kjent konsekvens av synd er gode gjerninger med feil motiv, der tanken er at man ved å gjøre godt unngår Guds straff og heller oppnår Guds belønning. Slike gjerninger der vi "gjør godt for å få godt" har ikke sin opprinnelse i Gud og er således like mye bibelsk synd som onde gjerninger, som selvsagt heller ikke er en del av Gud.

Synd er et substantiv som forteller oss at opprinnelsen på en gjerning ikke er av Gud. Om den syndige gjerningen forkler seg i en god drakt som at man feks gir penger for å fortjene Guds velsignelse og unngå Guds straff, gjør ikke gjerningen mindre syndig. Så for å effektivt kunne bekjempe synden er det bare én løsning, og det er ikke å prøve så godt vi kan å:

- ikke gjøre det onde - gjøre det gode

men det er at vi forvandles ved sinnets fornyelse, som Paulus snakker om i Rom. 12:2: "la dere forvandle ved at sinnet fornyes."

Så godt det enn kjennes å prestere bra så har det ingen verdi hvis du gjør det med feil motiv.

1. Kor. 13:3. "Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet."

Hvis du "mener alvor" med å ville bekjempe synd i ditt liv, men feilaktig tror at synd er begrenset til onde gjerninger, er du som Adam og Eva manipulert av satans list og lever (strever) etter løgnens system straff og belønning. Dine gjerninger er ikke initiert av Gud, men av løgnen. Du gjør det ganske så sikkert i aller beste mening, men du klarer aldri å bli kvitt ugresset med kun å trimme det som vokser over overflaten.

Du blir som et hamster som løper i et hamsterhjul. Jo fortere du løper, jo mer utslitt blir du, men på tross av din innsats kommer du ikke fremover en eneste centimeter.

Tror du virkelig "satan er så dum" at han gjorde synden så lett å kjenne igjen at han pakket den inn i onde gjerninger? Nei, for synd beskriver ikke kvaliteten på en gjerning, men er den bibelske merkelappen på alt av tanker, ord og gjerninger der det sataniske, loviske systemet straff og belønning er opprinnelsen.

Bibelen kaller alt som produseres på plattformen straff og belønning for synd, og det er dette sataniske systemet som vi må la den hellige Ånd viske ut av våre sinn. En annen måte å si det på er at enhver tanke, ord eller gjerning (god eller dårlig) som ikke er en del av Gud, er synd.

Vi må fjerne roten, og ikke som Adam og Eva la oss manipulere til å tro at våre aksjoner påvirker Guds reaksjoner, og at Guds forhold til menneskene på noe område i livet baserer seg på våre prestasjoner. Det er her synden sniker seg inn i våre sinn forkledd som noe godt, og som noe som er etter Guds hjerte. For det virker så hellig og flott at man ved å gjøre godt, feks å gi penger til de fattige, menighet eller annet, belønnes med godt tilbake. Det er denne flørtingen med vår iboende lyst til å være Gud til behag, og dette på grunn av vår evige og relasjonelle tilhørighet til Faderen, som er syndens inngang i våre sinn.

Min påstand er at mange menigheter overhodet ikke har peiling på hva synd faktisk er, men har fokus kun på en av konsekvensene, nemlig åpenbart onde og dårlige gjerninger, som man til stadighet advares mot og oppfordres til å sloss mot. Men den andre konsekvensen av synd, gode gjerninger med feil motiv der man tror at man ved sine gode aksjoner påvirker Gud til å utøse tilsvarende gode reaksjoner over eget liv, de er man totalt blinde for.

Jeg bare minner dere om at det var de gode lovgjerningene Jesus ba jødene omvende seg fra (tenke annerledes om). Hans budskap var at Gud elsker alle uavhengig av deres gjerninger, og at det å prøve å kjøpe seg fordeler/unngå bakdeler hos Gud var en tanke født av satan.

Vi avslutter denne leksjonen med et vers fra Romerne 7 der du vil se at synden benyttet seg av det gode - ikke det onde - for å føre oss i døden (thanatos) som betyr å skape et innbilt skille mellom oss og Gud i vår sinn. Synden forkler seg altså i lov - ikke i lovløshet - og lever dessverre i beste velgående i de mange menigheter. Ja jeg vil faktisk strekke meg så langt å si at mange menigheter lærer sine medlemmer å synde ved å forkynne et budskap om at deres aksjoner påvirker Guds reaksjoner, og lederne går satans (løgnens) ærend når deres forkynnelse er basert på det sataniske systemet straff og belønning.

Det viktigste våpenet satan har fått inn i menigheten er den falske, prestasjonsbaserte læren om helvete, og vil du lese mer om det kan du klikke HER.

Rom. 7:12-13: "Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt. Men er da det som er godt, blitt til død for meg? Slett ikke! Det var synden som gjorde det. Den brukte det gode til å føre meg i døden, og slik skulle det bli klart hvordan synden virkelig er."

Når du og jeg nå vet hva synd er så er det betydelig enklere å bli kvitt dens ødeleggende konsekvenser i eget liv. For vi går til angrep på roten, og kan endelig slutte å kjempe med konsekvensene som holdes i live av roten. Metoden er godt forklart av Paulus og er å tillate den hellige Ånd å fornye våre sinn, og å la Han rense ut alt av tanker som reiser seg mot kunnskapen om Gud.

Det er Gud ved den hellige Ånd som gjør jobben prestasjonsfritt fra din side, og din "jobb" er å være en passiv mottaker av hjelpen. Slapp bare du av, senk skuldrene, heis hvitt flagg i forhold til egne prestasjoner, og det tar det ikke lang tid før alle røttene i hagen din er borte.


bottom of page