top of page

Fresh Mind Bibleschools

Fresh Mind har bibelskoler i Kenya, Burundi, Filippinene, og også i Norge. Til nå har vi uteksaminert mer enn 500 elever, som med sitt diplom I TILLEGG til å bli aktive disipler, også kan få seg et inntektsbringende arbeid i menigheter, ungdomsklubber og annet. 


Fresh Mind har som visjon å gjøre alle mennesker til disipler, og vinne verden ett hjerte om gangen. Disippelgjøring er på Guds hjerte i denne tiden, og jeg tror vi er inne i den siste vekkelsen der Jesus vil hente sin brud via hjertene til Hans disipler.

Fresh Mind disippelhefte kommer på stadig flere språk, og målet er å nå hele verden med budskapet. Bli en partner og bli aktiv med i denne siste store innhøstningen. Vi og alle de som er med rundt om i verden takker deg for ditt bidrag, og uten din støtte er ikke dette mulig.

Vi takker vår partner og tilrettelegger, Little Child Christian Home, for all hjelp og støtte med Fresh Mind Bibleschool i Kenya, Burundi og Filippinene.

bottom of page