top of page

Vi bruker                      i vår nettbutikk-løsning, og du finner oss på Vipps nummer "10872" eller "Fresh Mind".

Ønsker du heller å betale i nettbank er vårt kontonummer: 1503.73.50432. 

Send din bestilling med leveringsadresse til: thorivar@freshmind.no

Under ser du vareutvalget i butikken. NB! Priser er INKLUDERT frakt i Norge.

Forvalterskap - veien til overflod

Bok 199 + Frakt 36 = Sum 235,-

Penger er et misforstått, og ikke minst misbrukt område i menighetsliv og kristen virksomhet. Kanskje faktisk et av de aller mest misforståtte?

Den generelle forkynnelse på området er ofte en blanding av lov og nåde, gammel og ny Pakt.

 

Man skremmes til å gi under forståelsen om at dersom du ikke gir, så vil Gud holde tilbake velsignelser, og i verste fall aktivt straffe deg ved å påføre deg både økonomiske, og også noen ganger helsemessige negative konsekvenser.

Den troendes autoritet

Bok 199 + Frakt 36 = Sum 235,-

Jeg tror på en siste vekkelse som ikke tar slutt før Jesus kommer igjen. Denne siste vekkelsen er det min oppfatning at vi er midt i, og at den handler om at disiplene kalles ut en siste gang for Mesteren kommer tilbake.

Du må forstå din autoritet for å kunne være et effektivt redskap i Herrens hånd, og jeg ber om at den Hellige Ånd gir deg det lyset du trenger så du ser hvem du er, hva du har, og hva du kan i Kristus. Husk at du er som Han er.  (1 Johannes 4:17)

Disippelevangelisering

Bok 199 + Frakt 36 = Sum 235,-

Jeg tror vi er inne i den siste vekkelsen, og at den handler om åpenbaringen at Jesus viste oss Gud. Det er ikke lenger kun de store navn på den kristne scene som skal bære byrden alene, men Jesus vil personlig via hjertene til Hans disipler, deg og meg, hente sin brud.

Befalingen fra Jesus lyder i dag som den gang: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matteus 28:18-20)

Guds kjærlighet

Bok 199 + Frakt 36 = Sum 235,-

Denne boken er en hyllest til Gud, og den kjærlighet og nåde vi har blitt til del i Sønnen Jesus Kristus. Alt i det kristne livet er i sannhet av nåde, og det eksisterer ingen betingelser for Hans favør.

1 Johannes 4:7-8: ”Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”

Disippelskap - 30 leksjoner for disippelen

Bok 199 + Frakt 36 = Sum 235,-

Denne boken inneholder 30 leksjoner som tar for seg essensen i det å være en disippel. Etter endt studie, og dette kombinert med praktisk undervisning, vil den disippel-gjorte selv være i stand til å undervise andre, eller som Jesus sier det: «Til å lære dem å holde alt Jeg har befalt dere.»

Fresh Mind Bibelskole - 72 timer undervisning

Minnepenn 299 + Frakt 36 = Sum 335,-

På denne minnepinnen i hendig visittkort-format har du 72 timer undervisning, fordelt på 13 leksjoner à 6 timer. Alle leksjonene varer ca. 1 time.

Passer til selv-studie, bibelgrupper og bibelskoler.

bottom of page