top of page

Ja, jeg vil bli en partner! 

Filipperne 4:19: "... og min Gud skal etter Sin rikdom fylle alle deres trang i herlighet Kristus Jesus."

Bli med oss i arbeidet med å plante og holde bibelskoler i inn og utland, samt å produsere undervisningsmateriell via blogg, bøker, audio og også på film.

Fresh Minds visjon er å plante bibelskoler verden over, og gjennom undervisning, forkynnelse og disippelgjøring, lære mennesker til å bli etterfølgere av Jesus.

 

Vi takker for din støtte og forbønn, og for at du ser verdien i å så inn i vårt arbeid.
 

Hvordan gjør jeg det? 

Du går inn på din nettbank og velger det måneds-beløpet du ønsker å så inn i arbeidet. Bruk kontonummer: 1503 77 06490, velg deretter: "Avtalegiro" og du er i gang. Får du problemer kan du oppsøke din lokale bank og de vil hjelpe deg.

Enter your online bank and choose the monthly amount you want to sow into this Ministery. Use account number: 1503 77 06490. If necessary please contact your local bank, and they will help you.

Du kan også gi en engangs- gave via Vipps, og du finner oss på Vipps nummer "10872" eller "Fresh Mind"

You can also give a onetime gift through Vipps, and you will find us on Vipps number "10872" or "Fresh Mind".

Stiftelsen Fresh Mind
Brattvoll platå 44
4658 Tveit

NORWAY


Kontonummer
1503 77 06490

bottom of page