top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Mal et nytt bilde


Alle mennesker tenker, og tankene produserer innvendige bilder i våre sinn. Disse bildene fungerer som en innvendig GPS som vi følger, og etter en periode er våre liv blitt en kopi av det innvendige bildet.

Hjernen kan ikke produsere tanker på egen hånd, men som en TV er den avhengig av signaler fra en ekstern kilde for å produsere et bilde. Før Edens Hage eksisterte det kun én kanal; sannheten, men etter Edens Hage har vi to kanaler - løgnen og sannheten.

Språket er et hjelpemiddel Gud har gitt oss så han kan male sine bilder i våre sinn. For vi tenker ikke i verken bokstaver eller tall, men i bilder. For hvis jeg sier: "en liten hvit hund" så ser du ikke bokstaver, men det bokstavene beskriver;

- et innvendig bilde av en liten, hvit hund!

Tanker/tankebygninger kalles "imaginations" på engelsk, og det er herfra ordet "image" (bilde) kommer fra.

I Edens Hage skjedde det noe dramatisk; det innvendige bildet vårt ble ødelagt av løgnen. Eva, og følg med meg på bildespråket mitt, lånte bort penselen til løgnen som straks begynte å male over det bildet sannheten hadde malt. Eva sin framtidsvisjon, det innvendige, vakre og nydelige bildet som viste hennes posisjon hos Gud - malt av hennes skaper, far og Gud - ble rasert.

I de tusener av år som har gått siden da har menneskene slitt med å navigere rett, se hvem de er og hva de har, og mange liv har endt tragisk og langt fra det livet Gud i detalj hadde planlagt for dem.

Mal et nytt bilde!

Ta penselen tilbake, og la den hellige Ånd male det opprinnelige bildet - det som viser deg det velsignede livet Gud har skapt deg til. Men du kan ikke male over løgnens ødeleggelser i egen kraft, for ingen av oss kan skille mellom hva løgnen har malt, og hva sannheten har malt. Du må derfor la Ånden gjøre malejobben for deg, og din jobb er å være en passiv tilskuer.

2. Kor. 10-4-5: "Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud."

Du er en kopi av ditt innvendige bilde, og enten du vil eller ikke går du dit bildet peker, og til det scenario bildet beskriver. Dine ord avslører hva bildet ditt inneholder, og dine handlinger følger dine ord.

Ingen av oss kan ha et negativt bilde malt av løgnen, og samtidig være positiv og fremoverlent. Vi sier og gjør det bildet forteller oss, og derfor nytter det ikke å prøve å endre hva du sier og gjør, slik religionen hevder.

Derfor må vi omvende oss, det vil si tenke annerledes, og det kan kun skje ved sinnets fornyelse. For det er i sinnet alt foregår, og det er i sinnet det innvendige bilde males. Men du kan beslutte om du vil bildet skal males av løgnen eller sannheten, ved å tillate sinnets fornyelse.

Når sannheten fjerner løgnens ødeleggende penselstrøk, de mørke fargene, de negative elementene som gjør deg trist, deprimert, og til tider full av frykt for fremtiden, så kommer det opprinnelige bildet fram igjen, og du FORVANDLES.

Rom. 12:2: "Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

På tide å male om?

Denne våren kan du la den hellige Ånd male om ditt innvendige bilde så det blir slik Gud har tenkt. Oppskriften finner du i Bibelen i de to versene jeg har gitt deg, og du trenger ikke å gjøre annet enn å gi penselen tilbake til den hellige Ånd, altså be Gud om å få tilbake det opprinnelige, innvendige bildet.

Men det vil utfordre deg når Ånden maler over de rommene du var sikre på hadde riktig farge, og i en ny farge du ALDRI hadde valgt selv. Du vil kjenne på masse følelser når det males i den ubetingede kjærlighetens farge, og den ene etter den andre doktrinen forsvinner ut døra.

Du vil rokkes i ditt teologiske ståsted etter som systemet straff og belønning avsløres som løgn, og "dem og oss" som tidligere virket så sant, mer og mer viser sitt sataniske ansikt. Restaureringen vil utfordre deg, og selv om den er uavhengig av din innsats så vil du allikevel kjenne at du er sterkt involvert.

For du vil endres fra å ha din identitet i hva du trodde, til hvem du er! Kunnskapen erstattes av Kjærligheten uten betingelser og det vil til tider oppleves som krevende og utfordrende.

Men gevinsten blir så fantastisk at det ikke er mulig å beskrive godt nok, og jeg garanterer deg at livet aldri mer vil bli det samme. Endringen skjer fra innsiden, og som en følge av at Ånden har fjernet de løgnaktige malerstrøkene påført av fienden. Du vil bli det nye bildet, slik du var det gamle.

Ta tilbake penselen, og gi den tilbake til den hellige Ånd. Underordne deg Åndens ledelse, og ikke sett din lit til eget intellekt.


bottom of page