Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er en tankebygning?


Hva er egentlig en tankebygning, og hvordan blir vi kvitt dem? I denne leksjonen ser vi nærmere på hva Bibelen sier om dette.

Ordet stammer fra oxýrōma, og betyr:

"et falskt argument der man søker trygghet, en trygg plass å rømme til."

Et fellestrekk for alle "falske argument, som er det samme som løgn" er at de som har slike i sitt sinn er overbevist om at de er sanne! De er derfor, forståelig nok, ikke så enkle å bli kvitt, og derfor sier Paulus dette i 2. Kor. 10:3-5:

"Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Ingen mennesker kan klare å ødelegge sine egne tankebygninger. Vi har rett og slett ikke verken makten, evnen, og faktisk ikke en gang viljen til det.

Det er kun Gud som kan gjøre dette for oss.

Men når Han gjør det så møter han motstand - oss selv. Vi kjemper imot, for det vi tror vi er i ferd med å miste, er sannheten. Paulus sier det derfor slik i Rom. 12:1-2:

"Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

ALLE har tankebygninger, og derfor er sinnets fornyelse en daglig prosess for alle, uansett hvor langt de måtte mene de er kommet på veien.

En tankebygning jeg hadde lenge var at endens tid ville skje i min levetid. Det gode med det var at jeg slapp å dø fysisk, og at når Jesus kom kunne jeg glemme alle mine økonomiske bekymringer, og alt menneskelig strev som ofte tynget meg mer enn godt var.