top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er en tankebygning?


Hva er egentlig en tankebygning, og hvordan blir vi kvitt dem? I denne leksjonen ser vi nærmere på hva Bibelen sier om dette.

Ordet stammer fra oxýrōma, og betyr:

"et falskt argument der man søker trygghet, en trygg plass å rømme til."

Et fellestrekk for alle "falske argument, som er det samme som løgn" er at de som har slike i sitt sinn er overbevist om at de er sanne! De er derfor, forståelig nok, ikke så enkle å bli kvitt, og derfor sier Paulus dette i 2. Kor. 10:3-5:

"Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Ingen mennesker kan klare å ødelegge sine egne tankebygninger. Vi har rett og slett ikke verken makten, evnen, og faktisk ikke en gang viljen til det.

Det er kun Gud som kan gjøre dette for oss.

Men når Han gjør det så møter han motstand - oss selv. Vi kjemper imot, for det vi tror vi er i ferd med å miste, er sannheten. Paulus sier det derfor slik i Rom. 12:1-2:

"Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

ALLE har tankebygninger, og derfor er sinnets fornyelse en daglig prosess for alle, uansett hvor langt de måtte mene de er kommet på veien.

En tankebygning jeg hadde lenge var at endens tid ville skje i min levetid. Det gode med det var at jeg slapp å dø fysisk, og at når Jesus kom kunne jeg glemme alle mine økonomiske bekymringer, og alt menneskelig strev som ofte tynget meg mer enn godt var.

Det var på en måte bedøvelsen, det gode, og selve belønningen ved endens tid.

Det negative var selvsagt alle de milliarder som måtte dø en fryktelig død, men av en eller annen grunn så vant allikevel det positive over det negative, og Gud ble allikevel god og fullkommen kjærlighet i mitt sinn og tanke.

Tankebygningen satt så hardt fast, at jeg NEKTET å slippe tak i det gode som ventet meg personlig, og de manges skjebne klarte ikke å tippe meg over til et annet tankesett.

Et besøk i campingvogna til Finn Arne Lauvaas ødela alt, dvs satt alt på plass. Jeg fikk tidenes bibeltime, og kjørte hjem totalt forvirret.

- År 70?

- Jerusalems ødeleggelse?

- Endens tid har vært?

- Hva da med alt det gode som ventet meg, og aller helst før jeg døde?

Jeg følte meg som et lite barn, der julekvelden, 17. mai, og sommerferien ble tatt fra meg på en gang.

Heldigvis lot jeg den hellige Ånd gjør det han har sagt han vil; rense våre sinn, og ødelegge alle tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud.

Kanskje du også har tankebygninger i ditt sinn? Eller mener du at du "ser alt som det er"?

Du får selv vurdere om noen av dine sannheter, som feks at ikke alle mennesker kommer med i Guds evige rike, kan være en tankebygning - en løgn?

Men husk at de største løgnene, som ofte er selve plattformen for ditt gudsbilde, forkler seg i såkalte grunnsteiner. De ligger i bunnen av alt du tror på, og om de rokkes ved, så rokkes hele ditt gudsbilde. Du mister på en måte fundamentet for det du alltid har trodd på, og hele kristendommens grunntanke utfordres.

Det kan være endens tid, at man må velge/kvalifisere til å bli et Guds barn, etc etc.

Løsningen er heldigvis enkel, og hundre prosent prestasjonsfri fra din side! Gjør som Paulus oppfordrer deg til i Rom.12:1-2, og la den hellige Ånd forvandle deg ved sinnets fornyelse.

Strongs

oxýrōma

(from the root oxyroō, "fortify") – a fortified, military stronghold; a strong-walled fortress (A-S), used only in 2 Cor 10:4. Here 3794/oxýrōma ("a heavily-fortified containment") is used figuratively of a false argument in which a person seeks "shelter" ("a safe place") to escape reality.


bottom of page