Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fortapelse uten helvete?


Mange tenker at fortapelse er synonymt med å havne i helvete, og avlyser du helvete avlyser du samtidig fortapelsen som Jesus kom å frelse oss fra. Eller kan fortapelsen eksistere uten et helvete?

Evig liv er å kjenne Gud, og kontrasten til evig liv er fortapelse – å leve uten å kjenne Gud. Ordet "kjenne" betyr å kjenne Gud intimt og personlig, og det beskriver en gjensidig, tett, og intim relasjon. Faktisk er ordet "kjenne" så sterkt i intim retning at det på hebraisk også brukes om samleie!

Fortapelsen har en forutsetning, og det er at løgnen som satan fortalte de to første menneskene eksisterer.

Ingen løgn – ingen fortapelse!

Løgnen eksisterer (2. Kor. 10:4-5) i våre sinn og tanker, og disse har skapt immaterielle konstruksjoner/skapelser. Vi kjenner disse som blant annet materialisme, egoisme, stolthet, splid, splittelse, uvennskap og fiendskap.

Løgnen har også ført til skapelsen av materielle konstruksjoner som enkelte menigheter og kirkebygg som huse religioner og kristne tjenester der man dyrker jeget mer enn Gud, loven mer enn nåden. Andre institusjoner som til tider kan skygge for det sanne Gudsbildet er finanshus og børser der målet er egen vinning, og motivet er ren egoisme.

Det finnes en uendelighet av ulike elementer på jorden som ved sin eksistens skygger for det sanne bildet av Gud. Disse "skapelsene" og deres opphav er selve fortapelsens forutsetning, og så lenge man lever her på jorden kan man gjemme seg i skyggen av disse. Selv om man ikke aktivt søker å gjemme seg bak dem er disse hindringene en del av det moderne samfunnet, og har potensialet til å tåkelegge det sanne bildet av Gud.

I dette jordiske livet er fortapelsen i aller høyeste grad en realitet, og man trenger ikke å lese mange aviser eller se mye på TV før man forstår at fortapelsens følger er grusomme. Millioner av mennesker lider og dør fordi mennesker handler og lever fra sine fortapte posisjoner, og i uvitenhet om Guds godhet søker å berike seg selv så mye de kan mens de lever.

Men hva skjer da med disse forutsetningene når man dør?

Etter døden befinner man seg i en ny dimensjon der alt dette jordiske er borte. Det finnes ikke lenger noe som kan "skygge for solen" og hindre deg i å se Gud som Han er. Det finnes ingen skygger, ingen slør, ingen løgner, ingen fristelser, ingen kopier, ingen falsk religion, ingen djevel, og alle fortapelsens forutsetninger vil således være borte.