top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Fortapelse uten helvete?


Mange tenker at fortapelse er synonymt med å havne i helvete, og avlyser du helvete avlyser du samtidig fortapelsen som Jesus kom å frelse oss fra. Eller kan fortapelsen eksistere uten et helvete?

Evig liv er å kjenne Gud, og kontrasten til evig liv er fortapelse – å leve uten å kjenne Gud. Ordet "kjenne" betyr å kjenne Gud intimt og personlig, og det beskriver en gjensidig, tett, og intim relasjon. Faktisk er ordet "kjenne" så sterkt i intim retning at det på hebraisk også brukes om samleie!

Fortapelsen har en forutsetning, og det er at løgnen som satan fortalte de to første menneskene eksisterer.

Ingen løgn – ingen fortapelse!

Løgnen eksisterer (2. Kor. 10:4-5) i våre sinn og tanker, og disse har skapt immaterielle konstruksjoner/skapelser. Vi kjenner disse som blant annet materialisme, egoisme, stolthet, splid, splittelse, uvennskap og fiendskap.

Løgnen har også ført til skapelsen av materielle konstruksjoner som enkelte menigheter og kirkebygg som huse religioner og kristne tjenester der man dyrker jeget mer enn Gud, loven mer enn nåden. Andre institusjoner som til tider kan skygge for det sanne Gudsbildet er finanshus og børser der målet er egen vinning, og motivet er ren egoisme.

Det finnes en uendelighet av ulike elementer på jorden som ved sin eksistens skygger for det sanne bildet av Gud. Disse "skapelsene" og deres opphav er selve fortapelsens forutsetning, og så lenge man lever her på jorden kan man gjemme seg i skyggen av disse. Selv om man ikke aktivt søker å gjemme seg bak dem er disse hindringene en del av det moderne samfunnet, og har potensialet til å tåkelegge det sanne bildet av Gud.

I dette jordiske livet er fortapelsen i aller høyeste grad en realitet, og man trenger ikke å lese mange aviser eller se mye på TV før man forstår at fortapelsens følger er grusomme. Millioner av mennesker lider og dør fordi mennesker handler og lever fra sine fortapte posisjoner, og i uvitenhet om Guds godhet søker å berike seg selv så mye de kan mens de lever.

Men hva skjer da med disse forutsetningene når man dør?

Etter døden befinner man seg i en ny dimensjon der alt dette jordiske er borte. Det finnes ikke lenger noe som kan "skygge for solen" og hindre deg i å se Gud som Han er. Det finnes ingen skygger, ingen slør, ingen løgner, ingen fristelser, ingen kopier, ingen falsk religion, ingen djevel, og alle fortapelsens forutsetninger vil således være borte.

De første disiplene så Gud som Han var gjennom øynene til Jesus. Dette møtet der skapningen fikk se Skaperen, utilslørt av menneskeskapte løgner og villfarelser, førte til at Simon og Andreas kastet alt de hadde i hendene. De forlot sine jobber og inntekt og fulgte etter Jesus.

Forvandlingen var like total som den var umiddelbar!

Det samme skjedde med kvinnen ved brønnen vi kan lese om i Joh. 4. Hun som hadde feilet så totalt i livet fikk et møte med den ubetingede kjærlighetens eksistens og opphav. Gjennom Jesus møtte hun Gud som Han er, uten fordømmelse og alle våre krav til renhet og hellighet, og hennes liv ble aldri mer det samme.

Dette møtet med ubetinget kjærlighet, totalt upåvirket av satans løgner, førte til at hun ble den første evangelisten i historien. For en forandring et møte med Gud, uten spor av løgnens drakt, fører til i et menneske!

Jeg tror det samme skjer med alle de mennesker som dør fortapt, noe som faktisk vil være tilfelle med over nitti prosent av menneskeheten.

Når de får de se Gud som Han er, uten fortapelsens forutsetninger tilstede, da skjer underet. De forandres som de første disiplene, som kvinnen ved brønnen, og de vil av fri vilje løpe Gud i møte.

Jeg tror at fortapelsens konsekvenser på jorden er det egentlige helvete, og er noe vi lever i - ikke er på vei til! Jeg tror også at fortapelsen etter døden varer kun ett lite sekund. For når fortapelsens forutsetninger er borte har ikke løgnene fra satan noe byggverk å gjemme seg i, verken materielle eller immaterielle, og det finnes derfor ingenting som kan skygge for Guds ubetingede kjærlighet.

Vi vil alle se Gud som Han er!

Guds kjærlighet trenger ikke mer enn et sekund, kanskje enda mindre, på å brenne bort alle satans løgner i ditt sinn, og denne opplevelsen er det jeg tror som vil møte de milliarder av mennesker som dør i sin fortapte tilstand.

Fortapelsen kan sammenliknes med å slippe en ostepop ned i en vulkan med glødende lava. Den brenner opp lenge før den treffer overflaten! Ostepopen representerer løgnene om Gud i våre sinn, og lavaen er et bilde på Guds brennende kjærlighet til oss. Når et menneske som dør fortapt befinner seg foran Gud, vil løgnene om Gud brenne opp like fort som en ostepop fordamper i lava.

Fortapelsen varer ikke lenger enn den tiden Simon og Andreas brukte å å gå fra fortapt til disippel - toppen ett sekund!

Gud kom i Kristus for å frelse oss alle som var fortapt, og det er jeg sikker på at Han vil lykkes med. Om ikke i dette livet, så i det neste.

Joh. 3:17: "Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."


bottom of page