Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frykt ikke!


Det finnes knapt noe utrykk som går igjen i Bibelen flere ganger enn; "frykt ikke, vær ikke redd, vær ikke bekymret, se deg ikke engstelig omkring," og flere andre varianter av samme beroligende og trøstende beskjed fra Gud til menneskene. Noen har sagt at det er 365 slike positive meldinger i Bibelen, altså 1 for hver dag. Jeg har ikke telt, men at det er et hovedtema i Bibelen er hevet over enhver tvil.

En annen måte Bibelen utrykker det samme er ved å positivt bekrefte at; "Gud er med oss, ingenting kan skille oss fra Guds kjærlige omsorg, vi er mer verd enn fugler, blomster og alt annet i skaperverket som Gud også tar seg av, og Han elsker oss så høyt at Han ikke en gang sparte sin egen sønn, men gav Ham for oss alle."

Bibelen er rett og slett Guds kjærlighetsbrev til menneskene, Hans egne barn som Han elsker mer enn seg selv!

Dette er da også temaet i Matteus 10:16-31 der Jesus sier disse kjente ordene i vers 28: ”Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.”

Det finnes de som tolker dette til at Jesus advarer oss (selv om Han taler direkte til disiplene) mot hva Gud vil gjøre med oss om vi ikke gjør det Gud vil, bryter Hans bud, og/eller lever i opprør og synd, men jeg mener dette ikke stemmer.

La oss se på dette sammen med åpne øyne, åpent sinn, og nøytrale briller, og kanskje du vil se noe nytt?

Forfølgelser vil komme.

Jesus har en samtale med sine 12 disipler, og i vers 1 står det: ”Han kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas, så Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, å Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham.”

Det er altså disiplene som får beskjeden i vers 28: ”Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.”

La oss se litt på denne samtalen, og vi kikker på vers 5-7: ”Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Ta ikke veien til hedningers land og dra ikke inn i samaritanernes byer! Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk. Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær!”

Temaet for samtalen er altså disiplenes oppdrag, og som vi ser skal de gå til de bortkomne sauene i Israels folk. Ordet ”bortkomne” er oversatt fra appòlota, og er en bøyning av ordet appolumi og betyr fortapt. Dette er det samme ordet som brukes i Johannes 3:16 (ikke gå fortapt