top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Bibelen - et kart


Bibelen består av mer eller mindre tilfeldige kopier av kopier og forfalskninger av skrifter, produsert 1100 år etter hendelsene de forteller om. Vi har mistet de originale tekstene, og dagens samling er skapt og selektert av mennesker med egne forestillinger om budskapet.

Kvinnen som blir tatt i utroskap er kanskje den mest kjente historien om Jesus. Fortellingen, som vi finner i Johannes evangelium kapittel 8, plasserer Jesus i et dilemma: Skal kvinnen henrettes i henhold til Moseloven (3 Mos 20; Matt 5:17-19)? Eller skal Jesus sin lære om nestekjærlighet triumfere?

Ifølge evangeliet bøyer han seg ned, skriver noe i sanden, og sier: "den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne!" Da folkemengden hørte dette, forlot de kvinnen en etter en, og Jesus lar henne gå. En fabelaktig historie som belyser de mange interessante sidene ved Jesu lære.

Det er imidlertid et problem. For historien er en senere forfalskning av Johannes’ evangelium. Den er ikke til å finne i de eldste og beste manuskriptene vi har av Johannes. Skrivestilen er annerledes, og en rekke ord og fraser som brukes er fremmed for resten av evangeliet. Med andre ord, fortellingen har blitt lagt til av kopister langt senere.

Dette er ikke det eneste eksemplet på en slik signifikant endring. Det samme kan nemlig bli sagt om de siste 12 versene i Markus. Både historien om kvinnen som ble tatt i utroskap og slutten av Markusevangeliet er lagt til av anonyme kopister mange år etter at de originale manuskriptene ble skrevet.

Den harde sannhet er som følger: Vi har ikke Guds ord, og vi har ikke de originale manuskriptene til tekstene som utgjør Bibelen, slik vi kjenner den i dag. Vi har ikke kopiene av originalene. Vi har ikke kopiene av kopiene heller. Vi har tusenvis av motstridende manuskripter, mange skrevet flere hundre år senere, med flere hundretusenvis av motstridende versjoner av samme tekst. Å finne den "sanne" teksten – Guds inspirerte ord – er vanskelig, om ikke håpløst.

Det vil si, er det egentlig det?

Jesus sa til disiplene i Joh. 16:12-14: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere."

Vi har den hellige Ånd, som Jesus i Joh. 14:16-20 sier er Ham selv.

"Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere."

Det er helt uproblematisk at Bibelen ikke er fullkommen, når den Fullkomne bor i oss.

Les og studer Bibelen, for Gud er større enn dets mange selvmotsigelser, feil og ufullkommenheter. Det er også noe med den forventning Bibelen skaper i et menneske, at man skal få høre fra Gud personlig, som jeg tror er noe av "gullet" med Bibelen.

Bare ikke blir for opptatt av logikk og menneskekunnskap, og la ditt korstog bli enten å bevise Bibelens enten feil- eller ufeilbarlighet. Da bommer du på målet! For det handler ikke om Bibelen om den er så eller slik, men om hva Bibelen peker på - nemlig Jesus.

Bibelen er et kart som leder mennesker til Jesus, Guds selvåpenbarelse, men den er KUN et kart! Ikke end opp med å enten tilbe kartet som fullkomment, eller å rakke ned på kartet som ufullkomment, for da ender du opp i meningsløse diskusjoner som aldri tar slutt. Men bruk kartet til å peke deg i retning Jesus, les og studer, grunn og be, men husk å la den hellige Ånd - Jesus i deg - ikke bare være fasiten, men målet!

Ved å lese i Bibelen skapes det "av seg selv" en forventning til å høre fra Gud, og man stilles inn på den riktige kanalen, for å si det sånn. Bibelen er et ufullkomment kart som leder deg til den Fullkomne. Så ikke fokuser for mye på kartet, men på HAN som kartet leder til.

Men er Bibelen som kilde til informasjon omtrent verdiløs? Nei, overhodet ikke. Jeg tror personlig at man i mange av tekstene, på tross av menneskelig innblanding, sitter på en skattekiste av profetier, detaljer og hemmeligheter vi ennå ikke har forstått fullt ut. Jeg er bare mer og mer overbevist om at Bibelen er Guds "oppfinnelse", og at den på en måte er litt som oss:

I oss selv ufullkomne, men allikevel hundre prosent fullkomne i Kristus. Som oss er Bibelen som et sprukkent kar, men med en fullkommen skatt på innsiden.

Ikke les Bibelen med en forutinntatt holdning der du allerede har besluttet at begreper som tro, frelse, synd, rettferdighet, himmel og helvete er så og slik. For da leter du bare etter vers og historier som passer inn i ditt allerede eksisterende syn, og det blir som å gå på skole - ikke for å lære noe nytt - men for å få bekreftet det du allerede vet.

Bibelen må leses med en ydmykhet og et sinn overlatt til den hellige Ånds ledelse og stemme. Selv det du er sikker på er sant, må legges på "alteret." Husk at de aller verste løgnene å få ut av sinnet, er de du er sikre på er sannheten med stor S.

Ved en slik ydmyk tilnærming til Bibelen vil det åpne seg en skattekiste du ikke trodde var mulig, og det er bokstavelig talt som om et slør fjernes fra dine øyne. Bibelen vil få en helt ny verdi for deg, og det som er spennende er at den hellige Ånd bruker bibelvers, ord og uttrykk som du tidligere var HELT sikker på du forstod, til å lede deg inn i nye åpenbaringer som jeg garanterer vil ta pusten fra deg.

Bibelen - et kart til Guds hjerte. Bare husk å ikke gi kartet en urettmessig verdi slik at kartet blir noe man tilber, og ikke minst alle de som gjør karriere og store penger av å være de beste "kart tolkere." For vi trenger ikke noen til å tolke kartet for oss, og da passer det å runde av denne leksjonen med et vers fra Jer. 31:34:

"Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror og si: "Kjenn Herren!" For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren."


bottom of page