top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det var synd


Grunntekstordet for synd er hamartia, og iflg Strongs betyr det å bomme på målet.

Synd kjennetegnes ved at det stammer fra en selv, det er ikke bemyndiget eller stammer fra Gud.

La oss så se på hva Jesus sa om synd i Joh. 16:9: "Synden er at de ikke tror på meg."

Synden -IKKE SYNDENE – er å bomme på målet ved at vi gjør gjerninger i egen kraft. Legg merke til at Jesus bruker synd i entall, for synd er et feminint substantiv – ikke et verb.

Det betyr at synd ikke beskriver hva vi gjør, våre gjerninger, men det beskriver enten navn på steder, personer, ting og fenomener. Synd er altså et substantiv som beskriver feil tankesett – ikke en gjerning!

Substantivet synd, i entall, har forfulgt menneskeheten i tusener av år, og gitt satan en makt over oss. La oss se på hvordan vi kan bryte syndens makt slik at synd ikke lenger kan utøve denne ødeleggende kontrollen over våre liv.

La oss lese Apg. 26.18: "Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg."

Den oppstandne Jesus gir Paulus, han som tidligere forkynte loven, oppdraget å forkynne om Guds nåde. Han skal altså endre de religiøses tankegang så de endelig skal se det Gud ser, og begynner å tenke riktig, tenke som Gud.

De oppfordres til å omvende seg – tenke nytt, tenke som Gud.

Fram til nå har de levd sine liv med fokus på seg selv og sine gjerninger for Gud. De har prøvd å fortjene Guds favør da de har trodd på løgnen fra satan som påstod at Gud har sitt forhold til oss basert på våre prestasjoner.

Hva er oppskriften Jesus gir til Paulus som vil sette en stopper for synd, dette falske kravet til egne gjerninger? La oss se igjen hva Jesus sier: "du skal åpne deres øyne!"

Vi vet at Jesus ikke tenker på deres fysiske øyne, men han snakker om hva de tenker i deres sinn. Jesus ber Paulus forkynne sannheten om Gud da åpenbaringen av hvem Gud er vil fjerne synden fra deres liv.

De trenger ikke ta seg enda mer sammen, men å tenke annerledes. Det handler om å få et fornyet sinn!

Synd er som du ser et substantiv som beskriver et menneske som tenker feil om Gud, der dette feil tankesettet - feil doxa - gir satan en makt over oss han i realiteten ikke har. Men om vi omvender oss, tenker nytt om Gud, vil satan ikke lenger ha makten over oss og synd vil ikke lenger kunne eksistere.

Plattformen den bygde på vil være borte fra våre sinn.

Synd må ikke misforstås til å være et verb som beskriver hva vi gjør, men det er et substantiv som beskriver hva vi tenker. For å bli kvitt synd må du endre dine tanker, ikke forbedre dine gjerninger.

Strongs

hamartía

(a feminine noun derived from 1 /A "not" and 3313 /méros, "a part, share of") – properly, no-share ("no part of"); loss (forfeiture) because not hitting the target; sin (missing the mark).

("sin, forfeiture because missing the mark") is the brand of sin that emphasizes its self-originated (self-empowered) nature – i.e. it is not originated or empowered by God


bottom of page