top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du er IKKE god nok!


"Du er ikke god nok!" er en påstand som dømmer deg basert på dine gjerninger, og som ikke tar hensyn til hvem du er. Det er en ren prestasjonsbasert dom som ene og alene forholder seg til dine gjerninger. Dommen ser ikke deg, kun hva du gjør.

Kontrasten "Du er god nok!" er bygd på samme prestasjonsbaserte plattform. Forskjellen er at her inkluderes du på grunn av dine gode gjerninger, der dine dårlige gjerninger eklsuderte deg.

Begge påstandene bygger på det sataniske systemet med straff og belønning, og rangerer prestasjonen over relasjonen. Det er derfor ikke Bibelsk riktig å bruke prestasjonsbaserte begrep som "god nok" for å beskrive vårt forhold til Gud, da Hans forholdet til oss ikke er prestasjonsbasert men relasjonsbasert.

La oss se litt på hva Bibelen har å si oss om dette, og vi leser i Ef. 1:4-5:

"I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."

Som du ser var din relasjon med Gud en realitet tusenvis av år før du ble født og kunne påvirke Guds forhold til deg, enten positivt eller negativt. Ja, til og med før verden ble skapt ble din relasjonelle tilhørighet til Gud etablert - ikke fordi du ville det eller fortjente det - men fordi Gud av kjærlighet besluttet det.

Kol. 1:16 sier det slik: "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden."

Det er altså ikke dine gode gjerninger som gir deg din fortjente plass i Kristus, men du ble plassert i ham av Gud i Skapelsen.

Et vers som forteller mer om vår relasjonelle tilhørighet finner vi i Ef. 8-10:

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

"Vi er hans verk," betyr at vi Ikke er er et produkt av våre prestasjoner, og at kvaliteten på dem ikke har makt til å verken inkludere eller ekskludere. For vi er hans verk, og vi leser videre at vi også er: "skapt i Kristus!"

Vi er altså ikke skapt utenfor Kristus med mulighet til å prestere oss inn, men vi er alle sammen en likeverdig del av Jesu legeme. Du ble ikke spurt om du ville det, du trengte heller ikke å fortjene det, men det valget ble tatt av Gud før verden ble skapt. Det kan vi lese om i 1. Mos. 1:26:

"Da sa Gud: "La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden."

"Men stemmer det ikke at vi er gode nok på grunn av det Jesus gjorde?" Svaret er nei, for det handler som sagt ikke om våre gode eller mindre gode prestasjoner, men om vår evige, guddommelige relasjon med Gud. Om svaret var ja ville det ha betydd at alle mennesker som levde før korset IKKE var gode nok, og at kun de som levde etter korset var gode nok, og det faller jo på sin egen urimelighet.

Det verset det ofte refereres til finner vi i Joh. 15:3: "Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere."

Som du ser står det ikke god nok, men ren. Det står heller ikke på grunn av det Jesus gjorde, men på grunn av det ord han talte.

Ordet ren er oversatt av katharos, og betyr å være uskyldig, uflekket, ren og renset av Gud i tanker og sinn. Det handler altså ikke om å slippe en fortjent straff, men om å få renset sitt sinn for prestasjonsbaserte løgner.

Ord er oversatt av logos, og betyr guddommelig tale som ved Ånden utrykker Guds tanker om et menneske.

Så der har du det; vi ble ikke gode nok på grunn av det Jesus gjorde, men Jesu budskap bekrefter at vi alle er Guds barn uavhengig av prestasjoner.

Konklusjon:

Ingen av oss er gode nok, for en slik dom peker på hva vi gjør, og ikke på hvem vi er.


bottom of page