top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det inkluderende Evangeliet


Joh. 6:37-45: "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg. Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag."

"Jødene mumlet forarget fordi han sa: "Jeg er brødet som kommer ned fra himmelen." Og de spurte: "Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner da både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?" Jesus svarte: "Hold opp med denne murringen!"

"Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud."

Første setning er interessant for der leser vi at Jesus sier følgende:

"Alle de som Faderen gir meg."

Jesus blir altså gitt et visst antall mennesker av Gud, og vi leser videre at Guds vilje er at Jesus ikke skal miste en eneste en av dem, men at de alle som én skal reises opp på den siste dag. Det siste betyr at deres på forhånd bestemte destinasjon er Himmelen!

"hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag."

Jeg tolker disse ordene fra Jesus til at han blir gitt et på forhånd bestemt antall mennesker av Gud, og at Guds krystallklare og uttalte vilje er at ingen skal mistes, men at alle skal reises opp på på den siste dag.

Det umiddelbare spørsmålet som reiser seg i meg er dette: "Hvem er disse menneskene som Gud har gitt til Jesus, og er jeg i denne gruppen?"

Hvor mange tror du er inkludert i denne gruppen mennesker som på forhånd er utvalgt av Gud til å være Hans barn, og gitt til Jesus med det guddommelige oppdrag å ikke miste en eneste en av dem? Hva tror du? Eller la meg spørre deg som er mor eller far; "hadde du gitt alle dine barn til Jesus, eller kun noen?"

Svaret sier seg selv, ikke sant? Ingen av oss er så ondskapsfulle at vi på forhånd velger bort ett eller flere av våre barn. Vi elsker dem jo, eller hur? Så bare det argumentet er vel nok til å konkludere med at de "alle" som Gud gir til Jesus og der ingen mistes, inkluderer alle mennesker? Vi er vel ikke bedre enn Gud vel?

Hvis du kjenner på at dette kludrer til alt du tidligere har trodd, og kanskje til og med blir litt irritert, så er du ikke alene om å kjenne på de følelsene. Se bare hvordan jødene, mottakerne av det universelt inkluderende budskapet fra Jesus, reagerte.

"Jødene mumlet forarget fordi han sa: "Jeg er brødet som kommer ned fra himmelen." Og de spurte: "Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner da både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?"

Jesus svarer jødene:

"Hold opp med denne murringen!" Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud."

Ordet "drar" kommer fra grunntekstordet helkó, og betyr ifølge Strongs:

"trekke, dra, hente inn, overtale."

Ordet "drar" har en særskilt betoning og fokus på den tiltrekningskraften som er involvert og særdeles sterkt tilstede i denne inndragningen fra Guds side, initiert av Ham. Dette betyr slik jeg tolker det at det er Gud som har påtatt seg ansvaret for både å finne oss, og å ikke miste en eneste en av oss. For bare se hva Jesus sier i neste setning;

"Alle skal være opplært av Gud."

Alle betyr vel så langt jeg vet – ALLE!

Summen av disse ordene fra Jesus tolker jeg til å bety én ting; nemlig at alle mennesker er utvalgt av Gud før verden ble skapt, og gitt til Jesus med det helt konkrete oppdrag å ikke miste en eneste en. Alle skal finnes, alle skal bli kjent med sitt guddommelige opphav, og alle skal reises opp på den siste dag som betyr å leve i evig fellesskap med Gud, Jesus og den hellige Ånd.

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Jeg finner mer og mer i Bibelen som forteller meg at alle er inkludert i forsoningen og frelsesverket, og at Gud er hyrden som ikke avslutter sin frelsesplan før den aller siste av oss er funnet og hentet hjem.

Jesus er i sannhet hele verdens frelser!

La oss til sist lese Jesu egne ord en gang til om det oppdraget Faderen og Sønnen i felleskap har påtatt seg i forhold til menneskeheten;

"Hans (Guds) vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg!"

Spørsmålet blir da; Tror vi på dette? For tror vi at Gud har gitt alle mennesker til Jesus og at han ikke mister noen av dem han har blitt gitt, ja da vil Evangeliet i sannhet bli gode nyheter. Du vil begynne å se på mennesker med Guds øyne, og med Guds universelt inkluderende og forsonende hjerteslag bankende på innsiden.

Ikke-kristne mennesker endres fra "ufrelste prosjekter med destinasjon helvete" til Guds barn, dine brødre og søstre, elsket av Gud og forsonet med sin Skaper før verden ble skapt selv om de er uvitende om disse fantastiske nyhetene kalt Evangeliet.

MEN,,,,, deres omvendelse (metanoia - tenke annerledes) er ikke lenger unna enn et møte med den ubetingede Guds kjærlighet i ditt hjerte, bevist for dem via dine inkluderende og kjærlige ord og handling. For vi vet jo at Bibelen sier at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse – og ikke vår omvendelse som driver oss til Guds godhet!


bottom of page