Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det inkluderende Evangeliet


Joh. 6:37-45: "Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort. For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg. Og hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag."

"Jødene mumlet forarget fordi han sa: "Jeg er brødet som kommer ned fra himmelen." Og de spurte: "Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner da både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?" Jesus svarte: "Hold opp med denne murringen!"

"Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud."

Første setning er interessant for der leser vi at Jesus sier følgende:

"Alle de som Faderen gir meg."

Jesus blir altså gitt et visst antall mennesker av Gud, og vi leser videre at Guds vilje er at Jesus ikke skal miste en eneste en av dem, men at de alle som én skal reises opp på den siste dag. Det siste betyr at deres på forhånd bestemte destinasjon er Himmelen!

"hans vilje er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag."

Jeg tolker disse ordene fra Jesus til at han blir gitt et på forhånd bestemt antall mennesker av Gud, og at Guds krystallklare og uttalte vilje er at ingen skal mistes, men at alle skal reises opp på på den siste dag.

Det umiddelbare spørsmålet som reiser seg i meg er dette: "Hvem er disse menneskene som Gud har gitt til Jesus, og er jeg i denne gruppen?"

Hvor mange tror du er inkludert i denne gruppen mennesker som på forhånd er utvalgt av Gud til å være Hans barn, og gitt til Jesus med det guddommelige oppdrag å ikke miste en eneste en av dem? Hva tror du? Eller la meg spørre deg som er mor eller far; "hadde du gitt alle dine barn til Jesus, eller kun noen?"

Svaret sier seg selv, ikke sant? Ingen av oss er så ondskapsfulle at vi på forhånd velger bort ett eller flere av v