top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frelst fra sin blindhet


Mark.10:46-52: "De kom til Jeriko, og da han drog ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en en blind mann ved veien og tigget. Han hette Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: "Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!"

"Mange skjente på ham og bad ham tie, men han ropte bare enda høyere: "Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus og sa: "Be ham komme hit!" De ropte på den blinde og sa til ham: "Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg."

Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?" spurte Jesus. Den blinde svarte: "Rabbuni, la meg få synet!" Da sa Jesus til ham: "Gå du! Din tro har frelst deg." Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien."

Din tro har frelst deg? Hva mente Jesus med det? Er ikke frelse å bli født på ny, å gå fra uverdig til verdig, utenfor til innenfor, ekskludert til inkludert i Guds familie? Men Bartimeus fikk jo synet tilbake - han ble jo "bare" helbredet?

Har vi misforstått ordet frelse i Bibelen?

Min konklusjon er helt klart at vi har misforstått frelse og gitt det et innhold det ikke skal ha. For frelse betyr ikke at du i ett sekund går fra å ikke være et Guds barn til å bli et Guds barn, og plutselig verdig til å ha felleskap med Gud.

Nei, frelse er ikke en hendelse med kosmiske konsekvenser fordi du angrer ditt tidligere liv, snur 180 grader, velger å følge Jesus koste hva det koste vil, og som en rekasjon på din aksjon belønnes du med et fortjent evig fellesskap med Gud og resten av Hans familie.

Frelse er ikke å kjøpe tilhørighet i Guds familie med å si ja til Jesus, men å se at du alltid har vært inkludert!

For i dagens lille historie ser vi jo at Jesus sier til den blinde Bartimeus at din tro har frelst deg! Mannen ble jo ikke det mange kristne kaller født på ny, men han fikk synet tilbake. I engelske bibeloversettelser står det da også:

"Your faith has healed you" - og ikke "saved you!”

Frelse (sózó) betyr:

"å bli reddet fra, helbredet, brakt i sikkerhet, reddet fra synden (ikke syndene) men syndens (entall) ødeleggende kraft."

Men da må vi aller først forstå hva synd er, og det er ikke å gjøre feil men å tro feil. Synd er å tro løgnen om at Guds favør må fortjenes!

Jesus forklarer synd på denne måten i Joh. 16:9: "Synden er at de ikke tror på meg." Han sier ikke; "Synden er at de ikke gjør som meg!" Ser du forskjellen?

Frelse er altså å bli kvitt løgnen (blindheten) i ditt sinn som sier at du må fortjene tilhørighet i Guds familie, og å se deg selv slik Gud ser deg og alltid har sett deg. Det er som når en blind får synet tilbake, og for aller første gang får se trær, blomster, katter, hunder, biler, hus og ikke minst sine nærmeste. De ble jo ikke virkelige og sanne i det øyeblikket personen ble seende, men de var virkelig hele tiden.

Personens problem var hans blindhet, ikke at tingene ikke eksisterte og ikke var sanne.

Et annet eksempel jeg liker veldig godt er den kjente historien av HC. Andersen om den stygge andungen. Den stygge andungens frelse var ikke å bli forvandlet fra å være stygg andunge til å bli en svane, men å se at han alltid hadde vært en svane. Det var først da han så sitt eget speilbilde i vannet at den stygge andungen ble frelst/reddet fra løgnen i sitt sinn. For første gang i livet så han sin egentlig identitet – en kongelig svane - og frelsen var et faktum.

Svanen ble ikke til noe han ikke hadde vært tidligere, men han så hvem han alltid hadde vært. Han ble frelst fra løgnen om at han var en stygg andunge!

Slik er det med oss mennesker også – vi trenger å se hvem vi er, ikke hvem vi trenger å bli. Vi må se vårt sanne speilbilde som det beskrives så fantastisk av Paulus i 2. Kor. 3:18:

"Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet."

Frelse er å se at du alltid har vært i Kristus, alltid vært et Guds barn, og å se/bli åpenbart at du har vært utvalgt av Gud allerede før verden ble skapt!

"I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt." Ef. 1:4

Frelse - kanskje på tide å revurdere hva ordet betyr?


bottom of page