top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

La Jesus stable bokstavene riktig for deg


Joh. 5:24: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet."

Opptakten til dette utsagnet fra Jesus er at jødene vil få Jesus drept, som vi ser av vers 18:

"Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept; ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg dermed lik Gud."

Jødene tror ikke at Jesus er Guds sønn, og heller ikke Messias, den frelseren som de mente Skriften fortale om. Han passer overhodet ikke inn i deres prestasjonsbaserte og regelstyrte teologi, og hans budskap, liv og lære står i sterk kontrast til deres tolkning av Skriften.

Jesus kommer som Gud (Joh. 1:18) og vil vise jødene at Han er annerledes enn de tror. Via sitt liv og gjerning demonstrerer Jesus at Gud ikke dømmer menneskene basert på kvaliteten på deres prestasjoner, men at Han er alles Far basert på relasjonen og utvelgelsen FØR verden ble skapt.

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Derfor sier Jesus "Den som hører mitt ord" og da ofte i sterk kontrast til det de hadde hørt i Skriftens ord. For som vi kjenner til hadde Skriften gitt jødene et uriktig bilde av Gud, og det faktum at de ville drepe Jesus er vel bevis nok på at de ikke forstod hvem Han faktisk var?

I Joh. 5:24 leste vi at de som har gått over fra døden til livet ikke kommer for dommen. Men hvis Gud ikke dømmer noen men er ubetinget kjærlighet mot alle, hva slags dom er det da tale om i dette verset? Dom er da negativt, eller? La oss se litt på dette, og i Strongs ser vi at dom kommer fra grunntekstordet krisis og betyr;

"Den positive eller negative dom over de følger som den syndige naturen produserer i og for et menneske."

Så dommen er som vi ser en reell dom, men ikke over menneskene! Dommen er, og jeg siterer Strongs: "over de følger som den syndige naturen produserer i og for et menneske."

Dette fortelles oss at det ikke er mennesket som skal dømmes, men løgnen fra satan og alt det negative den har skapt for mennesket. Dommen er altså positiv for mennesket der den dømmer løgnen som løgn, og renser bort alt som har påført oss smerte og lidelse.

La oss videre se på hva slags død er det vi unnslipper når vi går fra døden til livet. Igjen går vi til Strongs og finner grunntekstordet, i dette tilfellet thanatos som betyr:

"En åndelig død som fører til separasjon fra livet med Gud, og som setter oss ute av stand til å motta frelse/se hvem du er i Kristus."

Det er altså ikke snakk om en fysisk død, men en død i sinnet. En annen måte å si det på er fravær av rett kunnskap, eller enda enklere, løgn i stedet for sannhet. Døden er altså ikke fysisk, men en åndelig død skapt av løgnen fra satan som påstår at Guds favør, fellesskap og nærhet må fortjenes. Det er denne løgnen Adam og Eva trodde, og Bibelen forteller at de døde. Men de døde som vi vet ikke fysisk for de levde jo enda mange hundre år til, men de døde i deres sinn.

Og til slutt, hva slags liv er det vi får del i når vi tror på Jesus. Vi sjekker med Strongs og ser at liv er oversatt av zoe og betyr enkelt og greit intimt felleskap med Gud. Zoe/evig liv handler ikke primært om lengden, men om kvaliteten. Det beskriver først og fremst kvaliteten på et "her og nå" liv, men som selvsagt vil fortsette i all evighet da dette livet er i den evige Gud.

Joh. 17:3: "Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus."

Ved å studere hva Bibelen faktisk sier så er ordene dom og død kanskje ikke er helt hva du trodde? For det som skal dømmes er ikke oss, men løgnen i oss. Og det som skal dø er heller ikke oss, men de negative fruktene løgnen har produsert.

Min oppfordring til deg er å tro på Jesus, hans liv og gjerning, og den ubetingede universelle kjærligheten. Legg av deg den blinde tilliten til dine egne intellektuell tolkninger, og la Jesus definere Bibelen, og ikke omvendt.

Eller som jeg sa i overskriften;

La Jesus stable bokstavene riktig for deg. Det er tross alt han som er Gud.

Joh. 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er."

Strongs

krísis

(a feminine noun derived from 2919 /krínō, "to separate, distinguish, judge") – judgment, emphasizing its qualitative aspect that can apply either to a positive verdict (for righteousness) – or more commonly, a "negative" verdict which condemns the nature of sin that brings it on.

thánatos

(derived from 2348 /thnḗskō, "to die") – physical or spiritual death; (figuratively) separation from the life (salvation) of God forever by dying without first experiencing death to self to receive His gift of salvation.

zōḗ

life (physical and spiritual). All life (2222 /zōḗ), throughout the universe, is derived – i.e. it always (only) comes from and is sustained by God's self-existent life. The Lord intimately shares His gift of life with people, creating each in His image which gives all the capacity to know His eternal life.


bottom of page