Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er du din egen avgud?


"Er du din egen avgud?"

Dette spørsmålet har du kanskje aldri blitt stilt før, og alle som en vil nok svare et klart og tydelig NEI! Selvsagt er vi ikke det, for hvem er vel vi i forhold til Gud? Han er jo himmelens og jordens skaper, og opphavet til alle ting. Han er hellig, rettferdig, og allmektig, og ved sine Ord har Han skapt alt vi kan se rundt oss.

Det finnes bare en Gud, og ingen av oss vil tillate noe å bli større en vår Far i himmelen; aller minst oss selv? Det finnes allikevel mange former for avgudsdyrkelse i vårt moderne samfunn, og alt som du tillater å stjele din oppmerksomhet fra Gud rike og Hans rettferdighet har potensiale i seg til å bli din avgud. Som for eksempel penger, som Jesus kaller Mammon i Matteus 6:24:

"Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon." Det finnes en makt i penger, da penger faktisk er i stand til å overta Guds rolle som din forsørger her på jorden, og på den måten stjele din oppmerksomhet bort fra Gud. Han vil du skal leve et liv i overflod, og det finnes utallige løfter på dette i Bibelen, og Jesus fortsetter med å forklare disiplene hvordan vi skal oppnå dette overflodslivet i Matteus 6:33:

"Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg." Løsningen er alltid å søke Gud først, og ikke bare la Han få det mange kaller førsteplassen i livet, men la Han få være hele ditt liv. Ved å gjøre det slipper du å falle i de grøftene som de forskjellige avgudene tilbyr, som for eksempel berømmelse, makt og posisjoner som det finnes masse av på den kristne arena.

For vi har berømtheter innen lovsang og forkynnelse på lik linje med verden, og mange av oss bidrar til denne dansen rundt gullkalven ved å besøke den ene konferansen etter den andre som lokker med disse kristne superkjendisene. Det hylekoret som møter den kristne artisten når han entrer scenen, står ikke tilbake for det profane artister opplever! Hvem er det egentlig vi tilber når vi er på disse showene? Er det Gud, eller det karet Han velger å demonstrere sin kraft gjennom? Noen har spurt meg mer enn en gang hvordan man kan vite om det virkelig er Gud som er i det man ser og opplever, og jeg svarer alltid at du kjenner det i magen. I Jeremia 31:34 sier profeten dette om den Nye Paktens løfter:

"Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren." Din egen ånd vil kjenne det igjen, og du har faktisk din egen fasit på innsiden; Guds Ånd. Eller sagt på en annen måte: "Om det likner på det profesjonelle, så er det sannsynligvis det. Men om det likner på Jesus, så er det sannsynligvis det."

Lytt til din egen magefølelse! Det finnes mange avguder på både den kristne og profane scene som hele tiden vil kjempe om din oppmerksomhet, men de er enkle å avsløre. For alt som vil ta din oppmerksomhet bort fra Gud har i seg potensiale til å bli din avgud. En avgud som du kanskje ikke merker sånn med en gang, men kjennetegnet er alltid det samme; den vil fjerne deg fra Gud! Men tilbake til spørsmålet i tittelen, om du er din egen avgud? Jeg vet at de fleste vil svare nei, men det er allikevel mange som er sin egen avgud uten å vite det. Husk at alt du opphøyer over Gud og Hans betingelsesløse kjærlighet, godhet og nåde, har potensiale i seg til å bli din avgud.