top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hadde Jesus rett?


Hadde Jesus rett i det Han sa? Selvsagt hadde Han rett, tenker forhåpentligvis de aller fleste av oss. I hvert fall vi som er kristne. For hvis ikke Jesus hadde rett i absolutt alt Han sa, ja da har vi en utfordring for å si det mildt. Om ikke vi kan stole på Jesus, hvem kan vi da stole på? Da kan vi jo bare hive hele Bibelen, og leve som om det ikke fantes noen Gud. Jesus er jo selve fasiten på alle livets spørsmål, for å si det på den måten. Det er mange som har prøvd å regne ut hvem Gud er, og hvordan tingene henger sammen. Det finnes mange religioner, filosofer, og utallige mennesker betydelig smartere enn gjennomsnittet som har kommet med sine forslag, men de faller alle igjennom i forhold til Jesus. Hans ord er det eneste vi kan forholde oss til, og det uansett hvilken kristen ”gren” du sitter på. Om du tenderer til det man kan kalle loviskhet eller nådiskhet, så er de ordene Jesus sa uangripelige. Han snakket ikke bare sant, men Han er i egen person selve ”veien, sannheten og livet!” (Johannes 14:6) Jesus er den vi alle kan samles om, enes om, og hvis ord ikke verken kan eller bør betviles. Det Han sa, det står fast, og i Matteus 24:35 sier Jesus disse kjente ordene: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.” Så der står vi vel alle på samme plattform, nemlig at Jesus snakket sant? Så la oss derfor se litt på hva Han faktisk sa, og vi begynner i Johannes 14:8 der Filip stiller Jesus dette spørsmålet: ”Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.” Filip, som mange på den tiden, lurte på hvem Gud var. Og ikke minst hvordan Han var. Det samme lurer mange på i dag, og det verserer flere svar på det samme spørsmålet Filip stilte. Noen tror at Gud er snill som Jesus, men i tillegg streng, dømmende, og i stand til å faktisk ta livet av deg om du ikke lever i henhold til hva som kreves. Andre tror at Gud var ond i den gamle Pakten, men at Han endret seg i den nye Pakten fordi Han fikk tømt ut sin vrede over Jesus.

Hvordan tror du Gud er? Kanskje du er som Filip, og om Jesus hadde stått foran deg så ville du ha spurt Han om det samme? Jeg var som Filip etter at jeg kom ut av Jehovas vitner, og min første bønn var derfor: ”Gud, vår så snill og vis meg ditt hjerte, for om jeg får se det vil jeg forstå hvem du er.” Gud har besvart min bønn, men la oss heller se på hva Jesus svarer Filip, for det er jo Jesus som er selve fasiten. I Johannes 14:9 svarer Han: ”Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen.” Svaret fra Jesus er krystallklart; Han er Gud!

Men det jeg vil du skal legge merke til er at Filip, som har vært med Jesus i over 3 år og har studert det som i Bibelen kalles Skriftene (det Gamle Testamentet) allikevel ikke visste hvem Gud var! Hvordan kan dette henge sammen? Hvis noen skulle ha lys over hvem Gud virkelig var, så var det vel en av Jesus disipler? De visste veldig godt hvem Jesus var, og hvordan Han var, for det hadde de selv opplevd på nært hold. De hadde vært vitne til at Jesus drev ut onde ånder, helbredet de som var underkuet av djevelen, og at Han tilgav alle ubetinget. Også vi kjenner til disse historiene, og vi vet derfor veldig godt hvem Jesus er. Han er rett og slett ubetinget kjærlighet i praksis! Men det var ikke bare disiplene som ikke visste hvem og hvordan Gud var, for se bare hva Jesus sa til de skriftlærde i Johannes 5:37-38: ”Hans (Guds) røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt.”

Og i vers 39-40 forsetter Han: ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv. (lys)” Jeg vil du skal legge merke til det Jesus sier til disiplene i Johannes 14, og til fariseerne og de skriftlærde i Johannes 5:

Han sier at de kjenner ikke til hvem Gud er!

Hva kan grunnen til dette være? De skriftlærde hadde jo studert Skriftene – det Gamle Testamentet – helt til de kunne det utenat, og disiplene kjente Jesus personlig. Men allikevel sier Jesus det Han sier? Snakket Han virkelig sant? Selvsagt snakket Han sant, og la oss se på hva Johannes sier i 1 Johannes 1:5: ”Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.”

Hvorfor tror du Johannes gjør et poeng av å si at det IKKE finnes mørke i Gud? Jo, fordi det var det alle trodde, både disipler og skriftlærde. De trodde at Gud var både ond og god, lys og mørke. Det var denne tosidigheten som var den allmenne oppfatning! Fallet i Edens Hage skapte et mørke/løgn i menneskenes sinn, og de endret sin oppfatning om Gud. Han gikk fra å være fullkommen kjærlighet og bare lys, til å bli både lys og mørke.

Ingen kjente til djevelen på dette tidspunktet, så det onde som skjedde fikk derfor Gud æren for. Han ble altså både lys og mørke. Bibelens skribenter var farget av denne generelle oppfatningen, prisgitt det lyset/åpenbaringen som var tilgjengelig, og det rådene Gudsbildet tok derfor helt feil retning. Bare tenk på at djevelen er nevnt kun 19 ganger i det Gamle Testamentet, i en periode på 4000 år? Så når Jesus kom til jorden var alle overbevist i sine sinn at Gud i menneskenes var både lys og mørke, og altså god og ond. Derfor var sykdommer for eksempel godtatt å være Guds dom til både straff og korrigering. Selv i dag tror enkelte på dette.

Men om Gud er opphavet til sykdommer, da stemmer ikke Apostlenes Gjerninger 10:38: ”Han (Jesus) gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.” Men i 5 Mosebok 28 står det at sykdommer er en straff fra Gud? Sykdommers opphav endres fra Gud til djevelen – i samme bok og i samme pakt (før korset)!

Hva kan dette skyldes? Uten å gå for mye inn på mine tanker om dette, så kan jeg i hvert fall si at det Jesus sa og demonstrerte om Gud ikke alltid stemte hundre prosent med det som var beskrevet i det gamle Testamentet. Men Jesus viste oss ofte noe annet, og en annen Gud enn det de på den tiden trodde var rett.

Tok Jesus feil? Hva tror du? La meg gå tilbake til innledningen og spørre deg; Hadde Jesus rett? Jesus kom for å vise oss Gud, og at Jesus er Gud kan du blant annet lese i Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.” Det er 3 kilder til å se hvem Gud er, og det er Bibelen, Jesus og Den Hellige Ånd og Jesus kom personlig for å vise oss fasitsvaret. Jesus var og er Gud! Hvis ditt bilde og oppfatning av Gud er annerledes enn Jesus, gi Jesus rett. For vet du noe? Jeg er sikker på at Jesus hadde rett!


bottom of page