top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvor sterk er egentlig viljestyrken?


Alle mennesker er skapt med en fri vilje som uforurenset av løgnen er totalt upåvirkelig av omstendigheter og uventede hendelser som livet av og til byr på. Viljen er et innvendig og utømmelig reservoar som vi rår over - den er gitt og betrodd oss av Gud, og vi er gitt autoriteten så vi kan bruke denne viljen slik vi ønsker det.

Denne frie viljen gjør oss lik Gud, og er det som skiller oss fra resten av skaperverket som vi kan lese i 1 Mosebok 1:26: ”Gud sa: "La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!”

Vi fikk også råderetten over jorden, og Gud delegerte helt frivillig sin autoritet til oss. Vi ble Guds barn, frie mennesker med en fri vilje. Gud velsignet oss ved å befale velsignelsen å alltid hvile over oss, og det er derfor riktig å si at alle mennesker derfor er født velsignet.

1 Mosebok 1:28: ”Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden!”

Vi er Guds barn, skapt til å leve i frihet, og med en guddommelig autoritet delegert fra Gud helt tilbake fra skapelsen av. Vi er skapt som Han, og likner Gud i både det ytre og det indre. Som Gud har vi også en fri vilje, og denne viljen har guddommelig kvalitet og styrke fra Faderen.

Jeg tror derfor ikke på dem som sier at de har svak vilje. Det er en løgn! Jeg tror heller ikke på at du kan ha sterk vilje på ett område, men liten eller ingen vilje på et annet, som for eksempel trening. For viljen er ett reservoar gitt oss av Gud, og det kan brukes på alle livets områder. Det er den samme viljen til alt!

Men hvis du tror løgnen om at du ikke har vilje til å for eksempel gå ned i vekt, så vil løgnen faktisk vinne. For det som skjer ved å tro løgnen, er at du bruker din vilje til å beslutte det negative. Men det er ikke fravær av vilje som gjør det umulig for deg, for du har like mye vilje som alle andre. Ja, til og med like mye som Jesus, som du snart vil se.

La oss se litt på Jesus som var et menneske som oss, og levde under akkurat de samme betingelsene - også når det gjaldt vilje. For Jesus hadde ikke en turbo-utgave av vilje som var langt overlegent den vi har til rådighet, men Han hadde nøyaktig den samme frie viljen som vi har.

Jesus ville ikke på autopilot alltid det Gud ville, men Han opplevde det samme som vi av og til gjør, og måtte velge å gjøre det Gud ville på tross av – ikke alltid på grunn av. For Jesus kom til veikryss der Hans vilje ikke stemte overens med Guds vilje, og der Hans vilje dro en vei, men Guds vilje en annen. Som Jesus kan også vi oppleve å komme til veikryss der vi vet hva Gud vil, men der vi kanskje vil en litt annen vei?

Hva gjør vi da? Har vi sterk nok vilje til å gjøre det Gud vil? La oss se på Jesus i et slikt veikryss, og vi leser fra Lukas 22:42: ”Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!”

Jesus visste hva Guds vilje var, og det var å dø på et kors for menneskehetens skyld. Men Han måtte ikke bare dø, men Han måtte ville det! For det holdt ikke å dø uvillig, av tvang, frykt, eller av andre årsaker, men Jesus måtte ville det selv! Det betyr at Han måtte bruke sin frie vilje til å velge å ville gjøre Guds vilje!

Klarte Jesus dette? Ja, det vet vi Han gjorde, og Han bøyde sin vilje under Guds vilje. Det var dette Han profeterte til jødene i Johannes 10:18: ”Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.”

Hva betyr dette for deg? Jo, det betyr at du har den samme kvaliteten av vilje som Jesus har til din rådighet. Det er således ingen ,og ingenting som har større makt enn deg selv i ditt liv, og din vilje kan til og med trumfe Guds vilje. For du har faktisk så stor makt i ditt vilje-reservoar at du kan nekte å bøye deg for selv Guds vilje.

Men det betyr at du også kan bruke den makten til å bøye din vilje inn under Guds vilje, slik Jesus viste oss!

Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst, som IKKE betyr å bli et Guds barn, men å reddes fra løgnen som sier at du ikke er det i kraft av Guds utvelgelse før verden ble skapt. Men som vi vet blir ikke alle reddet fra løgnen om at Guds favør og fellesskap må fortjenes, noe som forteller oss at Gud ikke overstyrer menneskets egen vilje.

Ved å bruke vår innebygde frie vilje kan vi faktisk velge å både leve og dø fortapt, uten å ha opplevd det intime fellesskapet med Gud. Faktisk er det slik at vi MÅ vi velge det, for Gud har allerede valgt det motsatte for oss - et evig felleskap med Ham.

Fri vilje er en forutsetning for kjærlighetens eksistens, og siden Gud er kjærlighet (1. Johannes 4:8) er fri vilje en konsekvens av at Gud eksisterer. Mennesket må ha en fri vilje med evne til å velge en frivillig relasjon med Gud her i livet, for uten dette valget kan ikke kjærligheten eksistere. Relasjonen med Gud både kan og må velges, for tvang eksisterer ikke i Gud.

Derfor tror jeg at Gud plantet kunnskapens tre midt i Edens Hage, og la inn en konsekvens ved å spise av dette forbudte treet. Ikke for å være slem, teste oss, se om vi var lydige mot budet om ikke å spise av treet, men for å skape betingelsen for at den ekte, ubetingede kjærligheten kunne eksistere på jorden.

Du kan det du vil, og uansett situasjon så husk at din vilje er gitt deg av Gud og har himmelsk kvalitet. Du er din sterkeste fiende, for ingen andre har makt til å styre din vilje dit du ikke vil. Du kan ”ville” deg ut av enhver situasjon, og du kan til og med bestemme deg for å ville det du i utgangspunktet ikke vil ved å si: ”Ikke min vilje, men din!”

”La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne,” står det i Romerne 12:2. Denne forvandlingen i sinnet må du bruke din vilje til å legge til rette for, men selve forvandlingen er det Gud som gjør uten din aktive deltakelse som du kan lese i:

2 Korinter 10:4-5: ”For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.”

Jo mer du lærer Gud å kjenne, jo mer du ser at Han er akkurat som Jesus, fullkommen og ubetinget kjærlighet, jo mer vil din vilje bli lik Guds vilje. Konfliktene mellom din og Guds vilje blir sjeldnere og sjeldnere når du vokser i kjærlighet, men som Jesus vil du garantert komme til et veikryss der du må bruke av det guddommelige reservoaret som Gud har gitt deg; din frie vilje.

Hva vil du da? Da håper jeg du har lært deg å kjenne kraften i din egen vilje, forstår hvor den kommer fra, og sier som Jesus: ”Ikke min vilje, men din!”


bottom of page