Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Aksjon/reaksjon


Det er ikke du som lager strøm ved at du trykker på lysbryteren, men du benytter deg bare av den strømmen som allerede er der. En annen måte å si det på er at det er din reaksjon på EL-verkets aksjon som gjør at du kan koke egg, varme opp vann, og få lys i huset. Det er ikke motsatt vei, og at det er din aksjon som å skru på ovnen som utløser en reaksjon hos EL-verket der de responderer med å produsere strøm til deg. Strømmen er selvsagt allerede produsert og klar til bruk, og så er det opp til deg om du vil benytte deg av den. Dette er et bra bilde på nåden i den nye Pakten der vi har fått alt i Kristus, og så er det opp til oss å benytte seg av det vi allerede har fått. Vår lysbryter er troen, og også den er av nåde som vi kan lese i Efeserne 2:8:

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.”

Jeg pleier å si at troen er broen over til alt det Gud i sin nåde har gitt oss i sønnen. Troen er ikke en oppgave FOR Gud, men en gave FRA Gud. Den er din VIP billett over til alt det som Gud i nåde har tilveiebrakt for deg og meg i Hans sønn. I den nye Pakten er mennesket tilbake til tilstanden og posisjonen vi hadde i Edens Hage, og forholdet til Gud er gjenopprettet. Det er ingenting i mellom Gud og mennesket, og Gud har forsonet seg selv med verden. Ikke bare de som er frelst, men også de som ikke ennå har tatt imot frelsens gave. Så for at alle mennesker skal bli frelst og dermed få nytte av den tilveiebrakte forsoningen fra Guds side, må vi fullføre den oppgaven vi fikk i 2 Korinter 5:19:

”Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss.” Alt er allerede vårt, og vi er allerede velsignet. Da alle Guds løfter fikk sitt JA i Kristus gikk de fra å være løfter i fremtiden til å bli vår virkelighet i Kristus. Gud har ikke holdt noen ting tilbake, men gitt oss alt. I Romerne 8:32 bekreftes dette:

”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?” Det er ikke mer å få, men Gud har allerede gjort alt som kan gjøres, og det ble fullbrakt på korset. Det var der den nye Pakten ble etablert og stadfestet, og det var på det samme korset den gamle Pakten ble avsluttet. Dette beskrives i Hebreerne 8:6-7:

”Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste; for han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. For hadde det ikke vært noe å utsette på den første pakt, hadde det ikke vært grunn til å sette en annen i stedet.” Den gamle Pakten døde på korset sammen med Jesus, og med den ble forholdet aksjon/reaksjon snudd i vår favør.

For i den gamle Pakten var det ikke strøm i ledningsnettet, men der måtte du ved din aksjon utløse en fortjent reaksjon fra EL-verket. Du fikk ikke strøm fra dem før du gjorde ditt, og du fikk også kun den strømmen du fortjente. Ingen aksjon fra din side, ingen reaksjon fra deres side. Den gamle Pakten krevde noe av deg, og den belønnet eller straffet dine prestasjoner. Dette står klart og tydelig i 5 Mosebok 28:1:

”Hvis du er lydig mot Herren din Gud og legger vinn på å leve etter alle hans bud som jeg gir deg i dag, vil Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden.”

Riset bak speilet kommer fra vers 15: