top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Joda, kampen er over


I Matteus 28:18 taler Jesus til sine disipler etter sin død og oppstandelse, og Han sier følgende: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” Jeg vil du skal prøve å tenke litt på dette i lys av hva som skjedde på korset få dager tidligere. For ikke lenge siden var disiplene vitne til at Jesus ble torturert, korsfestet, og drept på et kors. Noe mer maktesløst enn dette er vel egentlig vanskelig å tenke seg? Han de var så sikre på var Guds Sønn, og deres konge og redningsmann, ble jo pint til døde foran deres øyne. De mistet motet fullstendig, og blant annet Peter tok en periode opp sitt tidligere yrke som fisker. Men nå etter oppstandelsen har Jesus kalt dem til seg, og de treffes som avtalt på et fjell i Galilea. Det er i denne situasjonen Han sier de ordene jeg vil at du aldri skal glemme så lenge du lever, og de er:

”Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” Men Jesus sier mer, og i vers 20 kan vi lese:

”Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

I versene før dette har Han sendt dem ut som disipler, og den befalingen gjelder den dag i dag. Men Han sender dem ikke ut alene og dermed prisgitt sin egen makt og hva de kan få til selv, men Han blir med! Deres "nistepakke" er altså intet mindre enn all makt i himmel og på jord! For en utrolig forskjell dette utgjør, ikke bare for dem, men også for oss! Vi er altså ikke som noen tror maktesløse, svake, og i en stadig kamp mot djevler og demoner, men Han som vant seieren og har all makt – ikke bare litt makt – men all makt, Han er med oss alle dager. I Matteus 1:23 står det: ”Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.”

Guds Sønn er med deg! Men hva da med dette verset i 1 Peter 5:8, det det står: ”Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.” Svaret er at selv om satan er beseiret, så lever løgnen han serverte til Adam og Eva i Edens Hage. Den løgnen som påstod at Gud allikevel ikke er ubetinget kjærlighet og nåde, men operer etter systemet straff og belønning. Et eksempel fra nyere tid er at selv om Hitler er død, lever den perverterte idéen om nazismen videre i menneskers sinn. Et annet vers som man lett kan misforstå om man ikke har fått åpenbart at Jesus nå har all makt i himmel og på jord, er Efeserne 6:11-12: ”Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” Ved første øyekast, og ikke minst om man tar verset ut av sin sammenheng – altså ikke leser brevet i sin helhet – så kan det jo se ut som om Jesus tapte på korset? Men det er vi alle enige om at Han ikke gjorde, så hva er det Paulus snakker om her? Jo han snakker om det som i 1 Timoteus 6:12 kalles ”troens gode strid.” Denne striden foregår i ditt sinn, og der er det du som er din egen motstander. Om du velger å IKKE fornye ditt sinn på en jevnlig basis med Guds ord (Romerne 12:1-2 og 2 Korinter 10:4-5) så vil de daglig inntrykk etter hvert påvirke deg i negativ retning, og etablere og forsterke satans løgner via tankebygninger og festningsverk i ditt eget hode! Paulus selv snakket om en satans engels som plaget han, og dette var ikke en fysisk demon, men mennesker som hadde tillatt satans løgntanker inn i deres sinn. På den måten ble de satans tjenere selv etter satan var beseiret på korset. Dette ser vi også i dag der satans løgntanker lever videre i menneskers sinn, via tankebygninger og festningsverk som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Så hvordan blir vi kvitt disse løgnene som bor i våre sinn, og hindrer oss å leve i den seieren Kristus vant for oss? Det forklarer Paulus i 2 Korinter 10:4-5: ”For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.” Også det er av nåde, og det er Ordet selv som gjør jobben for oss med å rive ned løgnen fra satan. Hvis det er noe han gjerne vil du skal tro, så er det at han ikke er avvæpnet og beseiret, som det tydelig står i Kolosserne 2:15: ”Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.” For i det øyeblikket du ser dette, så mister fienden sitt grep på deg. Da vil du forstå at du ikke er på vei til en kamp, heller ikek på vei til å vinne seier, men at du allerede lever i seier. Du er ikke på vei til en kamp med djevelen, men kampen er over for mer enn 2000 år siden. Seierherren heter Jesus, og det ble ikke ”split descision” men seier på knockout i første runde for å bruke bokse-terminologien. I 1 Johannes 5:4 står det: ”For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro.” Du er på vinnerlaget, og satan er beseiret en gang for alle. Gud reiste ”Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende.” (Efeserne 1:20-21) Du lever i Han som vant for deg, og for din del er kampen over. Det som er din og min oppgave er å tro det, og ikke å tro løgnen som sier det motsatte. Det er kun 1 millimeter fra kamp til hvile, fra tap til seier, for kampen er kun mot deg selv i ditt eget sinn. Det er kun du som har reell makt til å frata deg selv seieren Jesus vant for deg, for satan er beseiret. La meg slutte med et vers fra Markus 11 der Jesus har sin siste tros-undervisning for disiplene, og sier dette i vers 24: ”Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.” Du har allerede fått det, kampen er over, og satan er beseiret. Jesus vant en evig seier, og du lever nå i Ham. Løgnen lever derimot videre i verden, men ta den til fange ved å fornye sinnet ditt med Guds Ord. Slutt å prøve å vinne, men lev heller i seieren!


bottom of page