top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Just do it!


Bibelen er ikke en oppskrift på god oppførsel som forteller deg hva du skal og ikke skal, men det en oppskrift på suksess. Hvis du ønsker å vite hvordan du skal håndtere alle forhold i livet, alt av utfordringer og prøvelser, så har Bibelen oppskriften. Bibelen er en av Guds kanaler der Han kommuniserer med oss, og gjennom ordene i Bibelen åpenbares Jesus. Ved å lese Bibelen daglig vil Jesus tale til deg personlig, og du får kunnskap, kjennskap, samfunn og nært fellesskap med Ham som en følge av din handling. Jesus er Guds Ord, og vi som disipler er kalt til og ikke bare å høre hva Jesus sier til oss, men også til å gjøre det Han sier. Det hjelper ikke med alle verdens innsikt, om man ikke også handler på det man vet. Faktisk er det selve handlingen som betyr noe! Som i trening for eksempel. Det man vet blir til ingen nytte før man handler på det og omsetter det i trening, og det er først da man får praktisk nytte av kunnskapen. Jesus ønsker å dele sitt hjerte og sine tanker med deg via det åpenbarte Guds Ord, fordi Han har en ferdiglaget gjerning for deg Han vil du skal gå inn i. En vei som Han har gått opp for deg, og som er spesialdesignet kun for deg. Det er dette du er født til og kalt til, og det er ikke tilfeldig at du er født i denne siste viktige perioden rett før Jesus kommer igjen. Jesus har noe spesielt Han vil gjøre gjennom deg, som bare du kan gjøre. Ved å lese Bibelen daglig får du et tett og personlig forhold til Jesus, og etter hvert blir du så lydhør for Hans stemme at Hans tanker blir dine tanker, og Hans planer blir dine planer. Du blir en som ikke lenger lever selv, men en som Jesus får leve sitt liv gjennom. Du blir en AKTIV gjører og ikke bare en PASSIV hører. Det vil si ikke du, men den nåde som bor i deg. Kunnskap er bra, men om det ikke omsettes i handling er all kunnskap i verden totalt bortkastet. Vi har nettopp sett fotball VM, og det var spillerne på banen det handlet om. Det var de som avgjorde utfallet av kampene, og selv om en fotballspiller selvsagt må ha nødvendig kunnskap om taktikk og spillets regler, vil denne kunnskapen være helt uten verdi om han eller hun ikke faktisk også spiller. «Just do it» er et kjent slagord, og det er hva Jesus sier til oss i dag. Han taler til oss via Bibelen, ikke for at vi skal blåses opp av kunnskap, men for at vi skal gjøre det vi hører Ham si. Det gjør vi ved å slippe Ham til i våre liv, stille oss til rådighet for Guds Ord - som er Jesus - og lar Han produsere gjerningene. Verden trenger disipler, verden trenger deg og meg, og det er oss Gud har kalt til å vinne verden for Jesus. La deg forvandle av det åpenbarte Guds Ord - Jesus - og still ditt liv til rådighet for Kristus. La resten av ditt liv handle om Jesus, for Han venter kun på at du slipper Ham til så Han kan løfte deg opp der Han har tenkt. Jesus har et spesielt kall kun for deg, ditt liv er viktig, og det er noe der ute bare du kan gjøre. Det handler om Guds plan for ditt liv, og det kallet er fremdeles der rett foran deg. Men det er opp til deg å gå inn i det ved å begynne i dag å gjøre det du hører. Det er ikke de som KUN leser om fotball som får spille kamper, men det er de som både leser og praktiserer det de leser. Ta ditt livs største og viktigste avgjørelse i dag, bestem deg for at resten av ditt liv skal handle om Jesus, og gi deg selv til Ham. Gi Ham alt du er og alt du har. Du aner ikke hva du har i vente, for det vil overgå alt hva du har forestilt deg. Hvis Gud bare kan få det gjennom deg, så kan Han få det til deg.

Alt du er villig å være en kanal for, det vil Gud gi deg. Tenk på deg selv som en vannspreder på full åpning. Da vil du alltid ha overflod av vann, men om du skrur igjen vanntrykket for å beholde mer selv, vil resultatet bli at både du og det tørre gresset rundt deg får mindre. Åpne opp for Jesus ved å gi Ham alt, og gjør det du hører. Det er hva det vil si å være en disippel. Just do it! Lukas 8:21: «Men han svarte: «Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord (JESUS) og gjør etter det.»


bottom of page