Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Viljestyrke


”Du har så sterk vilje” har mange sagt til meg, og referert til min evne til å trene og gå på diett. Hver gang svarer jeg: ”Det samme har du, for vår frie vilje er en gave fra Gud. Vi har like mye av den alle sammen, og dette vilje-reservoaret på innsiden kan vi bruke til hva vi vil, når vi vil. Det er opp til oss hva vi bruker viljen vår til, for den er fri og dermed ikke underlagt noen andre – heller ikke Gud!” Vi er skapt i Guds bilde, og som Gud har vi også en fri vilje. Denne frie viljen må ikke forveksles med Guds vilje, som vi kan lese om i Filipperne 2:13: ”For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje.”

For vi har alle også Guds vilje boende i oss i vår gjenfødte ånd, og Gud vil via din ånd alltid til ditt beste gjøre Sin vilje kjent for deg. Men om du velger å GJØRE Guds vilje, ja det er opp til deg og din frie vilje. Jesus hadde som sant menneske også en fri vilje. Det som kanskje kommer som en overraskelse for noen er at den frie viljen stod over Guds vilje, og at Jesus derfor ikke på autopilot gjorde Guds vilje i alle ting. Nei, som oss måtte Han velge å gjøre Guds vilje. Sagt på en annen måte så måtte Jesus velge å underordne sin frie vilje under Guds vilje. Vi kan lese om dette i Johannes 5:30: ”For det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt meg.”

Jesus viser oss her at Han har en fri vilje som faktisk IKKE er den viljen Han er kommet for å fremme. Det forteller oss at Jesu sin vilje ikke alltid ville være lik Guds vilje, men faktisk kunne bli en kontrast eller motpol. Et annet ord er motstander. Det verset som beviser dette finner vi i Lukas 22:42: ”Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.”

Her ser vi tydelig at Jesu vilje og Guds vilje faktisk står i sterk kontrast til hverandre, og at den frie viljen i Jesus i dette tilfellet IKKE samsvarer med det Gud vil. Årsaken er åpenbar, og vi forstår det alle sammen. Kostnaden ved å gjøre Guds vilje vil bli enorm, og den frie viljen kalkulerer dette inn i regnestykket og konklusjonen blir NEI til å gjøre Guds vilje. Men så ser vi at Jesus på tross av denne klare og tydelige beskjeden fra sin frie vilje allikevel konkluderer: ”La DIN vilje skje, og ikke MIN!” Jesus underordner altså sin frie vilje under Guds vilje, og det uavhengig av de menneskelige konsekvensene Han vet vil komme. ”Men er det ikke slik at når sinnet er fornyet ved det åpenbarte Guds Ord, og vi har sett og fått åpenbart Guds nåde og ubetingede kjærlighet, at vår vilje vil være lik Guds vilje?”

Svaret er nei, for hadde det vært slik hadde ikke Jesus hatt denne konflikten mellom sin vilje og Guds vilje. Hans sinn var i sannhet ett med Guds Ånd, og Han manglet heller ikke tro da Han var, og er troen opphavsmann og fullender. Som sant menneske og også sann Gud var Jesus uten synd, og Han ikke bare hadde fått nåden åpenbart, men Han var nåden personifisert: ”For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.” (Johannes 1:17)

Allikevel så var Hans frie vilje en faktor Han måtte forholde seg til på samme måte som vi må det. Vi må velge å gjøre Guds vilje, eller velge å ikke gjøre det. Valget gjøres av den frie viljen vi er skapt med, og du kan altså si ja eller nei til Gud og Hans vilje! Hvorfor har Gud skapt oss med fri vilje? Det er det sikkert mange svar på, men det som er åpenbart er at vi er alle som Guds barn skapt i Hans bilde. Det betyr at som Gud har en fri vilje, har da følgelig også vi. Dette beskrives slik i 1. Mosebok 1:26: ”Da sa Gud: ”La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!”

Et annet svar er at fri vilje er en forutsetning for kjærlighet, og siden den Gud er kjærlighet (1. Johannes 4:8) måtte vi derfor alle bli skapt med en fri vilje. Vi kan altså alle velge hva vi vil gjøre og ikke gjøre, dog kan ikke konsekvensene av våre valg velges bort.