top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gud restaurerer


Jesus viste oss det riktige bildet av Gud, og han er Guds selvåpenbarelse. Det betyr at slik Jesus er, slik er Gud. De to er ett!

Johannes beskriver dette slik: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er." (Johannes 1:18)

"Den som har sett meg, har sett Faderen," sa Jesus i Johannes 14:9, og i Johannes 8:19 sier han: "Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far."

I Johannes 14:10-11 forklarer Jesus ytterligere:

"De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

At Gud er hundre prosent lik Jesus er kanskje det aller viktigste for oss å kjenne til, for når vi får åpenbart at Guds kjærlighet er uten betingelser, inkluderer alle mennesker, og at den er evig, vil frykten for straff endelig slippe taket.

"Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt." (1. Johannes 4:17-18)

Alt Jesus sa og gjorde reflekterer Guds karakter og hjerte hundre prosent. Jesu gjerninger var akkurat slik Gud ville dem, og i Johannes 5:30 sier Jesus:

"For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg."

Som Jesus helbredet og restaurerte, slik gjør også Gud. Ingen av Guds handlinger mot menneskene er altså straffende, men som Jesus er de alltid til vårt beste.

Guds ild er en restaurerende handling til det beste for;

- gullet som renses

- kornet som blir kvitt sine skall

- og treet de uproduktive kvistene

Guds ild er som Jesu blod, og renser oss til vårt beste.

Gud beskrives også som en gartner som renser trærne så de skal bære maksimalt med frukt, og de som ennå ikke har valgt felleskapet med Jesus vil Gud positivt korrigere så de skånsomt beveges i retning Jesus.

Alt Gud gjør av direkte og indirekte handlinger er alltid til vårt beste, og er aldri av en straffende karakter.

Alle mennesker er alltid i sentrum av Guds hjerte, og Gud venter tålmodig til den aller siste kommer tilbake i familien og felleskapet. Og ikke bare menneskene, men hele skaperverket skal til slutt bli ikledd uforgjengelighet.

Gud er en restaurerende, helbredende, og en universell inkluderende Gud.


bottom of page