Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kontraster


Kulde og varme, mørke og lys, kjærlighet og ondskap, er typiske eksempler på kontraster som vi alle har et forhold til. Det er en normal oppfatning at det ene ikke kan eksistere uten det andre, og at kontrastene faktisk er gjensidig avhengig av hverandre.

En god film trenger en skurk like mye som den trenger en helt, og kjærligheten skinner aldri så sterkt som der det er ondskap. Vi er omgitt av kontraster som svart og hvitt, tung og lett, rask og treg, skjønnheten og udyret, og uten å tenke på det tar vi det for gitt at slik er det.

Noe som også er riktig, og vi blir daglig utsatt for de til dels voldsomme kontrastene i verden. Dagsrevyen balanserer sine nyhetssendinger ved å vise en dose ondskap som terror og folkemord, men også en dose godhet der noen uselvisk risikerer liv og helse for å redde andre.

Vår verden består av en uendelighet av kontraster, der en tilstand eller egenskap har sin motpol. Dette har ført til at mange forutsetter at det også er slik i det åndelige der det gode må ha sin motpol i det onde, og at Guds nåde derfor må ha en kontrast. Men er dette riktig?

La oss se litt hva Bibelen sier, og vi går til Jak. 1:17:

"All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke."

Her får vi et hint om at det kanskje er annerledes i det åndelige enn i det jordiske, og at det ikke eksiterer kontraster slik vi opplever det her på jorden? Om det stemmer vil det få voldsomt dramatiske følger for hvordan majoriteten av kristenheten forkynner Evangeliet, der Guds nåde balanseres mot kontrasten rettferdighet, som igjen hviler på systemet straff og belønning.

Tradisjonell kristendom hevder at Guds nåde må balanseres på Guds rettferdighet, og uten denne kontrasten kan ikke Guds kjærlighet eksistere. "Gud er jo ikke urettferdig?" er deres argument. Men hva sier Bibelen om Guds rettferdighet? Er den en nødvendig kontrast til nåden der man som i det jordiske rettssystemet må oppfylle et himmelsk krav om rettferdighet?

Vi kan lese om dette i Rom. 3:22-24:

"Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus."

Her ser vi at Guds rettferdighet, i motsetning til vårt jordiske konsept, ikke hviler på systemet straff og belønning men på nåden alene! I de