top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

En rensende ild


Matt. 3:11-12: "Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild. Han har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner." Ser du det samme som meg? Han, altså Jesus, skal døpe oss med den Hellige Ånd og ILD!

Ild er oversatt av grunntekstordet pýr (engelsk fire).

Strongs sier;

In Scripture, fire is often used figuratively – like with the "fire of God" which transforms all it touches into light and likeness with itself.

I Skriften er ild ofte brukt billedlig - som med "Guds ild" som forvandler alle den berører til å bli lys og likedannet med Ham selv. Ilden som Jesus skal døpe oss med er altså ikke en fysisk ild som kan påføre oss noe negativt som skade, ødeleggelse eller smerte, men det vi døpes i er Guds ild - Bibelens bildespråk på den Hellige Ånds kraft. Dette rensende badet i denne mektige kraften fra Gud som Bibelen billedlig beskriver som himmelsk ild, forvandler alle til lys og til å bli likedannet med Gud. Når du leser ILD så leser du egentlig DEN HELLIGE ÅND! Verset fortsetter med å bruke et bilde på dåpen i DHÅ der vi er hveten, og løgnene vi trenger å renses fra er agnene (det utvendige skallet). Dette var et bilde datidens lyttere forstod, (Bibelen i skriftlig form lå mange hunder år fram i tid) og det er viktig at vi setter oss inn i deres samtid når vi søker å forstå Bibelens lignelser. Hveten (vi) skal samles i låven, mens agnen - de løgnene som hindrer oss i å se klart hvem Gud er - skal Jesus brenne opp for/i oss alle. Hva er det Jesus brenner opp agnene (løgnene) med? Jo, det er den samme ilden som vi døpes med. Denne ilden, som vi vet er den Hellige Ånd, renser, helbreder og restaurerer oss, og er til det beste for oss. Ser du det? Bildet der agnene brennes opp og hveten samles i låven er bare en annen måte å beskrive dåpen i DHÅ på. Ilden er den samme i begge tilfellene, og Han som gjør jobben er også den samme! Årsaken til at det brukes et bilde med hvete, agner og kasteskufle (ptuon - vifte, rake i tre) er at dette var et tidsriktig bilde mottakerne av budskapet ville forstå. Av samme grunn brukte man bilder/lignelser om å rense gull i ild. Vi er da det kostbare gullet, og det som brennes opp i renselsesprosessen er løgnene. Ildsjøen er det samme bildet, men det er faktisk ikke snakk om en sjø, men faktisk et kar som ble brukt av gullsmeder til å rense gull ved å tilsette blant annet svovel. Tilsetning av svovel var nødvendig i renselsesprosessen, og bidro til at alle urenheter i gullet ble ført opp til overflaten der de brant opp med masse røk og ild som resultat. Husk at når du leser ILD så tenk DHÅ, for de fikk jo ikke tredjegradsforbrenning de som fikk ilden på hodet på pinsedag, eller hur? Guds ild - en rensende og helbredende kraft som alltid er for deg.


bottom of page