Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er fortapelse og helvete det samme?


Alle kristne har et forhold til begrepet ”å gå fortapt,” og i denne leksjonen vil jeg ta for meg hva Bibelen har å fortelle oss om dette. Det finnes flere oppfatninger og tolkninger av fortapelsen, men la oss prøve å ta på oss nøytrale briller og se på dette viktige emnet med et åpent sinn.

Det første vi skal se på er selve ordet fortapelse, og vi begynner med det mest kjente verset av dem alle, nemlig Johannes 3:16: ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Det er dette verset som siteres mest når det handler om fortapelse, og ikke sjeldent tenker man helvete når man leser "gå fortapt."

Men la oss se på det greske ordet som er oversatt fortapelse, og via Strongs ser vi at det er appolumi. Ordet beskriver en her og nå tilstand man befinner seg i, der helvete, gresk gehenna, er navnet på det fysiske stedet Gehenna utenfor Jerusalem. Så det er hevet over enhver tvil at fortapelse og helvete, appolumi og stedsnavnet Gehenna ikke kan være det samme. Det vil være like rart som å hevde at stedsnavnet Oslo og "trist" er det samme.

Som en digresjon nevner jeg at helvete ble innført i Bibelen først etter år 725 e.Kr med den hensikt å innføre et hedensk konsept i kristen teologi og vokabular. (ref engelsk Wikipedia) Fram til da ble Gehenna oversatt til rett og slett Gehenna, og leserne og ikke minst datidens lyttere til Jesu advarende ord forstod at Jesus snakket om søppelplassen utenfor Jerusalem.

Jesus forkynte aldri om et helvete der de som ikke ville tro på Ham som straff for dette skulle tortureres evig i en sjø av ild. Det konseptet er av relativ ny opprinnelse, og henger sammen med innføringen av ordet helvete, som stammer fra det gamle engelske ordet hel, som igjen har gitt oss det norske ordet helvete.

Så om man legger Bibelen til grunn er det åpenbart at fortapelse ikke har noe med stedet Gehenna å gjøre, så la oss da se på hva Strongs har å si oss.

Appolumi: ødelegge, miste, fortape, å fortapes der sikker død er utfallet. Å miste det sanne og evig liv; å leve i evig elendighet. Det må tas i betraktning, at ifølge Johannes oppfatning så begynner det evige liv på jorden i det man blir forent med Kristus i tro.

Fortapelse settes altså i kontrast til evig liv, som Johannes 17:3 forklarer slik: ”Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.” Hvis vi ser det i sammenheng med Johannes 3:16 (ikke skal gå fortapt, men ha evig liv) ser vi at fortapelse er kontrasten til evig liv, altså det motsatte av å kjenne Gud.

La oss først se på hva motstykket til fortapelse er, det evige livet. Som vi allerede har sett er det å kjenne Gud, men hva ligger i ordet kjenne? Ordet kjenne kommer fra det greske ordet ginóskó, og betyr: å lære seg å kjenne, bli kjent med, og dette på et så dypt og intimt nivå at det på hebraisk også brukes om samleie.