top of page
Disippelskap - 30 leksjoner for disippelen

Den Hellige Ånd sa til meg for noen år siden; «Jeg har gitt deg et budskap til Norge, OG resten av verden. Budskapet er at den siste innhøstningen skal skje via disiplene. Det skal slutte som det begynte, med Jesus og Hans disipler!» 

 

Denne boken er laget på det jeg selv er overbevist om at er en beskjed fra Gud, og den siste vekkelsen skal stå på skuldrene til alle de trofaste kvinner og menn som ved sin trofasthet har forberedt høsten. Sammen skal vi vinne verden for Jesus.

Jesus sier i Matteus 28:18-20: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Han sender ut disiplene med intet mindre i bagasjen enn «all makt i himmel og på jord», ved at Han lover å være med dem alle dager.

Oppdraget Jesus gir dem, er å gjøre alle folkeslag til disipler, slik som de selv var disippelgjort av Mesteren. Han hadde vært sammen med dem i over tre år, og via både praktisk og teoretisk undervisning var tolv, helt ordinære medmennesker, blitt forvandlet til Hans disipler.

Denne boken inneholder 30 leksjoner som tar for seg essensen i det å være en disippel. Etter endt studie, og dette kombinert med praktisk undervisning, vil den disippel-gjorte selv være i stand til å undervise andre, eller som Jesus sier det: «Til å lære dem å holde alt Jeg har befalt dere.»

I dag går kallet ut til alle kristne i hele verden, og den siste innhøstningen skal hentes inn via deg og meg - via Jesu disipler.

bottom of page