top of page
Disippelevangelisering

Jeg tror vi er inne i den siste vekkelsen, og at den handler om åpenbaringen at Jesus viste oss Gud. Det er ikke lenger kun de store navn på den kristne scene som skal bære byrden alene, men Jesus vil personlig via hjertene til Hans disipler, deg og meg, hente sin brud.

Befalingen fra Jesus lyder i dag som den gang: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matteus 28:18-20)

Disippelskap og disippelevangelisering ligger på mitt hjerte, og det er bakgrunnen for at jeg har forfattet denne boken. Jeg tror at disippelen er menighetens glemte ressurs, og håper og tror at denne boken vil bidra til å sette mer lys på dette viktige temaet.

 

Jeg tror på en siste vekkelse som ikke tar slutt før Jesus kommer igjen. Denne siste vekkelsen er det min klare oppfatning at vi er midt i, og den handler om at disiplene kalles ut en siste gang før Mesteren kommer tilbake.

 

Ropet om å gjøre alle folkeslag til disipler lyder en aller siste gang, og jeg ber om at den Hellige Ånd via denne boken vil åpenbare dette for ditt indre menneske.  Jesus vil hente sin brud via de trofaste hjertene til deg og meg, Hans disipler.

 

Den siste vekkelsens store åpenbaring er at Jesus viste oss hvem Gud er – en Gud full av nåde, barmhjertighet, og betingelsesløs kjærlighet til menneskene.

 

Jeg tror på disippelevangelisering – den personbaserte overleveringen av nådens Evangelium, slik Jesus befalte oss.  Gå derfor ut....

bottom of page