top of page
Guds kjærlighet

Jeg tror at det siste lyset i Evangeliet som tennes i disse dager, er at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud er, og hvordan Gud er. Fram til Jesus kom og via sine ord og gjerninger demonstrerte ubetinget kjærlighet og nåde, trodde menneskene at Gud straffet deres dårlige handlinger, og tilsvarende belønnet gode handlinger. Guds kjærlighet var noe man trodde man måtte fortjene, og kom du i unåde hos Gud ventet det en forferdelig straff.

Denne boken er en hyllest til Gud, og den kjærlighet og nåde vi har blitt til del i Sønnen Jesus Kristus. Alt i det kristne livet er i sannhet av nåde, og det eksisterer ingen betingelser for Hans favør.

1 Johannes 4:7-8: ”Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”

Det siste lyset som tennes i Evangeliet er åpenbaringen om at Jesus kom til jorden og i tanker, ord og handling viste oss hvem Gud er – nemlig ubetinget kjærlighet og nåde! Som Jesu disipler er det vår oppgave å bringe dette lyset til verden, og min bønn er at den Hellige Ånd gjennom denne boken vil åpenbare Guds ubetingede kjærlighet for deg.

Gud er som Jesus, og som de skriftlærde på Jesu tid trenger også mennesker i dag å korrigere sitt gudsbilde etter Jesus. Det er Han som er selve fasiten på Gud, og alt som ikke stemmer med Jesus må derfor betraktes som en løgn og behandles deretter.

Bibelen handler ikke om seg selv, men om Jesus, og Bibelens funksjon er å peke på Ham. Jesus kom for å vise oss Guds hjerte, og hele Hans liv var en demonstrasjon av ubetinget kjærlighet og nåde.

Johannes 1:18: ”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

bottom of page