top of page
Den troendes autoritet

Jeg tror vi er inne i den siste vekkelsen, og at den handler om åpenbaringen at Jesus viste oss Gud. Det er ikke lenger de store navn på den kristne scene som skal bære byrden alene, men Jesus vil personlig via hjertene til Hans disipler, deg og meg, hente sin brud.

 

Befalingen fra Jesus lyder i dag som den gang: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matteus 28:18-20)

Disippelskap og disippel-evangelisering ligger på mitt hjerte, og for at dette skal fungere må vi vite hvem vi er i Kristus. Min bønn er at den Hellige Ånd via denne boken vil gi deg litt mer lys så du ser hvilken autoritet du er gitt av Gud, og at du som disippel blir istandsatt til å dekke menneskers behov.

Jeg tror på en siste vekkelse som ikke tar slutt før Jesus kommer igjen. Denne siste vekkelsen er det min oppfatning at vi er midt i, og at den handler om at disiplene kalles ut en siste gang for Mesteren kommer tilbake.

Du må forstå din autoritet for å kunne være et effektivt redskap i Herrens hånd, og jeg ber om at den Hellige Ånd gir deg det lyset du trenger så du ser hvem du er, hva du har, og hva du kan i Kristus. Husk at du er som Han er. (1 Johannes 4:17)

bottom of page