top of page
Forvalterskap - veien til overflod

Penger er et misforstått, og ikke minst misbrukt område i menighetsliv og kristen virksomhet. Kanskje faktisk et av de aller mest misforståtte?

Den generelle forkynnelse på området er ofte en blanding av lov og nåde, gammel og ny Pakt.

 

Man skremmes til å gi under forståelsen om at dersom du ikke gir, så vil Gud holde tilbake velsignelser, og i verste fall aktivt straffe deg ved å påføre deg både økonomiske, og også noen ganger helsemessige negative konsekvenser.

Jeg ønsker med denne boken å bidra til det Bibelske syn på området penger og økonomi, og min bønn er at du ved å lese og studere det jeg opplever at jeg er gitt av den Hellige Ånd, vil bli fri til å gi det du i ditt hjerte kjenner er rett. Ikke for å bli rik, men fordi du i Kristus allerede er rik.

 

Det er et tankekors at kristen virksomhet lider under manglende økonomi, og det på et tidspunkt i historien der vi aldri har hatt det bedre. Mange misjonærer, evangelister, forkynnere, og menigheter generelt har en mangel på det som samfunnet har overflod av penger.

Jeg tror årsaken blant annet er feil forkynnelse, som igjen har ført til en feil tro på dette viktige området.

Jeg håper og tror at mitt bidrag vil hjelpe deg til å se din rikdom i Kristus, og den friheten du har til å gi der du kjenner for.

Gud leder med fred, aldri frykt, og alt med Gud er av nåde – også det å gi! Gi fra et ståsted av oveflod, og bli en herre over egen økonomi. Pengene skal tjene deg, ikke omvendt.

bottom of page