top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Døde Jesus forgjeves om helvete ikke finnes?


"Hvis helvete ikke finnes, da døde Jesus forgjeves!" er et argument man hører ofte. I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på den påstanden.

Påstanden om at Jesus døde forgjeves om det ikke finnes et helvete hviler på en definert ideologi som kalles straff og belønning. Systemet er avhengig av to motpoler, det gode og det onde, og at Gud som øverste instans må straffe det onde ,og tilsvarende belønne det gode.

Dette er selve plattformen som helvetes eksistens hviler på, for uten en Gud som straffer og belønner basert på våre gjerninger kan helvete ikke eksistere.

De som hevder Jesus døde forgjeves om helvete ikke eksisterer har systemet straff og belønning som en bærebjelke og doktrine i deres tro og religionsutøvelse, og de trenger sinnets fornyelse. For Guds forhold til deg er ikke basert på din prestasjon for Ham, men på Hans relasjon til deg.

Vi er alle velsignet av Gud uavhengig av våre prestasjoner, for Guds kjærlighet er uten prestasjonsbaserte betingelser.

Det er i åpenbaringen om at Guds kjærlighet er uten betingelser at helvete avsløres som løgn. For et slikt uhyrlig straffested er avhengig av en Gud som straffer det onde, og belønner det gode, og forholder seg til oss basert på kvaliteten på våre gjerninger.

Men Gud operer ikke ut fra systemet straff og belønning, og det var nettopp dette Jesus kom for å vise oss. Han kom ikke for å redde oss fra Guds straff, men for å vise gjennom ord og gjerning at Gud elsker alle mennesker uavhengig av deres prestasjoner.

Det aller siste Jesus (som er Gud ref. Joh. 1:18) sa før han utåndet på korset, viser Guds hjerte på en fantastisk måte. Jesus har vært forhørt, torturert, foraktet og spyttet på, og så til sist spikret opp på et kors. Hans reaksjon på denne urettferdige volden og torturen forteller tydelig hvem Gud er, og trenger ingen ytterlige kommentarer fra min side.

Luk. 23:34: "Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør."

Men hvor kommer denne ideologien fra som hevder at Gud må straffe det onde og belønne det gode? Da må vi helt tilbake til Edens Hage, og den første kontakten mellom mennesket og djevelen - også kalt vår anklager.

Adam og Eva kjente ikke til konseptet godt og ondt, men som små barn hadde de et rent relasjonelt forhold til Gud som deres far. I deres sinn eksisterte det ennå ingen løgner, og derfor heller ingen frykt, og hva de gjorde og sa hadde således ingen skjulte motiv. De visste at de var elsket og velsignet av Gud, og deres ord og gjerninger var ikke motivert av å forbedre sin posisjon.

De gav ikke for å få, for å si det på den måten, for de visste meget vel hvor velsignet de var.

Men djevelens plan var å så tvil om at de var elsket ene og alene basert på relasjonen, og at Gud holdt noe tilbake fra dem. Han serverer dem en løgn som påstod at deres handlinger ville forandre Guds forhold til dem, der de ved å få mer forstand, lære forskjellen på godt og ondt, ville bli mer lik Gud.

De ville få noe de manglet, ved å gjøre noe.

Men de var allerede lik Gud, skapt i Hans bilde, de manglet ingenting, og de var elsket uavhengig av deres prestasjoner. Manipulert av løgnen spiste av treet, og systemet straff og belønning fikk tilhold i menneskenes sinn.

Det er dette som er grunnen til at Gud i Kristus kom til jorden; ikke for å redde oss fra en framtidig straff i helvete, men for å avsløre løgnen som hevdet at dine aksjoner vil påvirke Guds reaksjoner, og at dine gjerninger har makt til å påvirke Guds forhold til deg.

Rom. 3:20: "Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever."

Frelse er således ikke å reddes fra en fortjent straff, men fra den sataniske ideologien straff og belønning. Menneskenes problem er ikke "en sint Gud" men at vi, med god hjelp av kristendommen, tror på "en sint Gud."

Men Gud er ikke sint på de onde og glad i de gode, straffer de onde og belønner de gode, men Guds kjærlighet er uten betingelser, og er i og over alle mennesker.Helvete er således en satanisk konstruksjon, bygd på det sataniske konseptet straff og belønning.

Hvis du trenger du litt mer kjøtt på benet i forhold til alle de bibelvers som kristenheten bruker for å fremme den ideologien Jesus døde for å avsløre, så kan du trykke på denne linken. Her finner du over tretti leksjoner som i detalj avslører alle løgnene om helvete. HELVETESLÆREN


bottom of page