top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Tror du?


Har du mye, lite, eller ingen tro? Mange har stilt seg selv dette spørsmålet, og fellesnevneren er at de har plassert tro inn i det prestasjonsbaserte systemet straff og belønning. Mye tro gir mye belønning, mens ingen tro utløser den aller verste straffen - du mister Guds behag.

I denne lille leksjonen skal vi se på hva det bibelske begrepet "uten tro" betyr, og om denne tilsynelatende mangelen på prestasjon fra vår side virkelige utløser en straff fra Gud. Dagens vers er Heb. 11:6: "Uten tro er det umulig å behage Gud."

En ikke uvanlig tolkning av dette verset er at du på grunn av;

- din manglende evne eller vilje til å tro Gud, - din sløvhet - ditt feil fokus - at du er opptatt med såkalt "verdens anliggender" - etc

som en straff vil miste Guds velbehag!

Det å miste Guds velbehag tolkes av mange til at Gud ikke har noe annet valg enn å snu ryggen til deg, fordi du har valgt å ikke tro nok på ham og hans løfter. Men siden Gud er fullkommen god så heter det at det er du som ved din manglende tro tvinger Gud til å ta dette ukjærlige og isolert sett hevnende valget. For hvis han kunne bestemme alene hadde han aldri sluppet deg, men når du velger å ikke tro, hva annet kan han gjøre? Han må jo være rettferdig, eller hur?

En slik tolkning er et utslag av at man tror løgnen om straff og belønning, og at tro ikke er en gave, men en oppgave. Som for eksempel når det gjelder frelse. For hvis du ikke tror på Evangeliet, vel da blir du ikke frelst. Gud har gjort sin del, men så er det opp til deg hvordan du velger å håndtere din del - å tro!

Når det gjelder velsignelser på det økonomiske området må vi også tro, ellers vil denne typen velsignelse ikke hjelpe oss noe som helst. For det er jo den som tror Guds løfter og gir til Guds arbeid på det grunnlaget, som blir gitt tilbake? De andre får ingen høst, for det er jo ikke rettferdig at alle får?

Og for ikke å snakke om helbredelse. Der må vi ikke bare tro men i tillegg "så penger" inn i Guds arbeid, for som jeg har hørt alt for mange ganger fra talerstolen:

"om du ikke stoler på Gud med dine penger, da stoler du heller ikke på han når det gjelder din helse!"

Dette er ikke uvanlige tolkninger av tro i en rekke kristne sammenhenger, men de er (heldigvis) feil.

Årsaken er enkel, og det er at en slik tolkning er bygd på systemet straff og belønning , og ikke nåde. For alle tolkninger og doktriner som snur rekkefølgen på aksjon/reaksjon, og hevder at dine aksjoner vil påvirke Guds reaksjoner, er basert på løgntanker fra djevelen. Han vil gjerne ha deg inn i det religiøse hamsterhjulet der du må prestere godt for å få det godt, og få deg til å tro løgnen om at Gud belønner dine gode gjerninger, men straffer dine dårlige.

Men hva betyr da dette verset i Hebreerbrevet som sier at "Uten tro er det umulig å behage Gud."? Ordet "uten" er oversatt fra "chóris" og betyr: "separert fra."

Det å være "uten tro" er altså ikke noe vi er skyld i, og kan påvirke verken negativt eller positivt, men det Paulus sier til Hebreerne er at:

"dere har tankebygninger i deres sinn som hindrer dere i å se hvem dere er i Kristus."

Disse tankebygningene fungerer som en propp som hindrer Guds tro (pistis) i oss å slippe til i sinnet. For der regjerer løgnene i sine festningsverk og manipulerer oss til å tro at løgnen er sannhet, og sannheten er løgn. Alt er blitt en prestasjon der man må gi for å få, og gjøre godt for å få det godt.

Løgnene i våre sinne sier også at man ikke blir født som et GUds barn, men må velge å bli det ved å tro det. Men selv om man tror seg frelst så er man ikke sikker, for man kan faktisk synde seg ut av frelsen, og da er det ingen nåde å få. Den er oppbrukt, og da drar man denne frasen: "forferdelig er den straff man da har i vente!"

Disse, og enda verre påstander basert på løgnen i menneskers sinn, kommer av at man er separert fra Guds tro ved at man har trodd løgnen. Akkurat som Adam og Eva gjorde. De trodde løgnen fra satan, og ble separert fra troen i deres hjerter. De ble "uten tro."

Vi trenger altså sinnets fornyelse så Guds tro får fri bane fra vårt indre og til våre sinn. Dette er forøvrig et av Paulus hovedbudskap i hans bibelske tekster ref. Rom. 12:2 og 2. Kor. 10:4-5.

Min oversettelse av verset er slik:

"Ingen mennesker kan behage Gud med menneskeverk produsert av løgnen i sinnet. "

Her er et stykke som har relevans til leksjonen.

Strongs

chóris: separately, separate from Original Word: χωρίς Part of Speech: Adverb Transliteration: chóris Phonetic Spelling: (kho-rece') Definition: separately, separate from Usage: apart from, separately from; without.

5565 xōrís (a preposition, also used as an adverb which is probably derived from 5561 /xṓra, "an open or detached space") – properly, apart from, separated ("without"); (figuratively) detached, rendering something invalid or valid.


bottom of page