top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Feil i Bibelen?


Er det ord som oversettes feil, legges til eller trekkes fra, og som endrer hele den opprinnelige betydningen? Kan det virkelig være tilfelle?

I dag skal vi se på noen påstander fra Johannes som har vakt hodebry for mange opp i gjennom tidene, og vi begynner med å lese noen kjente ord fra 1. Joh. 3:9:

"Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud."

Påstanden fra Johannes er intet mindre enn at den som er født av Gud, synder ikke.

Denne påstanden har mange store problemer med å forstå, for hvis vi leser denne setningen uten å legge noe til, uten å trekke noe fra, så står det faktisk svart på hvitt at:

DEN SOM ER FRELST SYNDER IKKE!

Vi vet jo av erfaring at det ikke stemmer, så hvordan skal vi da tolke denne påstanden? Den står jo i Bibelen, så vi kan jo ikke bare ignorere den? Alle som har levd "noen meter" vet at påstanden fra Johannes rett og slett ikke er riktig?

Og hva om vi leser vers 8, der Johannes sier at: "Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen."?

Her kommer Johannes med kontrasten til vers 9, som gjør de som synder til djevelens barn.

Johannes budskap er altså, ifølge oversetterne, at forskjellen på å være et Guds barn og djevelens barn, er om du synder eller ikke! Det er da jeg spør: kan dette virkelig stemme, eller har oversetterne enten misforstått totalt, eller oversatt feil med vilje?

Dette skal vi se litt nærmere på, og vi ser på aller først vers 9: "Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud."

Vi går til Strongs, det anerkjente oppslagsverket, og ser på det første ordet DEN, i setningen: "den som er født av Gud."

Ordet "den" er et personlig pronomen, objektsform, og i tredje person, entall. Det peker på en bestemt person, i dette tilfellet "en som er født av Gud." Denne personen, født av Gud, beviser at han er Guds barn ved å IKKE synde; ja han får det rett og slett ikke til!

Men hva sier Strongs? Der ser vi at "den" er oversatt av "PAS" som IKKE er et personlig pronomen som peker på et menneske, dyr eller ting, men det er et ADJEKTIV.

Et adjektiv er knyttet til substantiv eller pronomen, og beskriver egenskaper ved dem som feks. "smart elev, stort hus, snill mann."

Det er en ting er om oversetterne kanskje misforstår et adjektivs innhold når de skal tolke fra datid til nåtid, men å faktisk kutte ut et adjektiv og i stedet sette inn et pronomen kan vel vanskelig forsvares?

Det endrer jo hele innholdet i setningen til å si at en person som er født av Gud beviser dette ved å ikke synde, der det rett oversatt (slik jeg leser den greske tekste gjengitt i Strongs) skal være:

Alt av tanker, ord og gjerninger som er født av Gud, er IKKE synd.

Dette er jo totalt annerledes enn det oversetterne får det til å høres ut som, for der virker det som om selve beviset på at du er et Guds barn er at du ikke synder. Men det jo ikke det som faktisk står skrevet på grunnteksten, men at alt det som har sin opprinnelse i Gud, IKKE er synd!

Det stemmer også med adjektivet synd (hamartia) som betyr: "alt det i et menneske som ikke er en del av Gud."

Vi ser litt mer på vers 9, og leser: "For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud."

- HAN kan ikke lenger synde, for HAN er født av Gud.

Ordet "HAN" eksisterer ikke, men er lagt til! Det står ikke at HAN ikke kan synde, og fordi HAN er født av Gud.

Det oversetterne oversetter til: "han kan ikke - he is not able" er oversatt av kun ett eneste ord; "dynatai" - samme ordet vi har dynamitt fra - og betyr "kraft fra Gud".

Det er heller ikke "han som er født av Gud" som er riktig oversettelse, men "gegennētai Theou" som betyr: "produkt av Gud" med henvisning til vårt sinn, og de tanker der Gud er kilden.

Riktig oversettelse av 1. Joh. 3:9: "Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud."

er slik jeg oversette det:

"Alle de tanker i et menneske der Gud er kilden, er ikke synd. For den sæd Gud har lagt ned i ham, forbli i ham. De har sin kraft fra Gud og produserer derfor ikke synd ,da det er Gud som er kilden."

Dette blir helt annerledes enn hva Bibelen påstår, og stemmer med alt det andre som sies om synd, syndig natur, og frelse. Da gir det med ett mening!

Den samme feiloversettelsen finner vi i vers 6, der det står slik: "Den som er i ham, lever ikke i synd. Den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham.​"

Igjen er adjektivet "PAS" som betyr "alt i et menneske" BYTTET UT med det personlige pronomet "DEN". Dette endrer setningen til å konstruere et skille mellom Guds barn og de såkalte djevelens barn, og det basert på kvaliteten på et menneskes handlinger.

Dette er så feil at det bør virkelig tas opp på bredt nivå. Det er jo reinspikka løgn!

Vers 6 har overhodet ikke det innhold oversetterne gir det med sin feiloversettelse, men skal være:

" I det Gud har født i mennesket kan ikke synd eksistere. For synd kan kun eksistere i et menneske som ikke har sett Gud med sine "innvendige, åndelige øyne, og som derfor ikke har det intime felleskapet med Gud" "egnōken".

egnōken kommer fra ginṓskō - samme ordet som brukes i Joh. 17:3 der det evige livet forklares å være "å kjenne Gud"

"Og dette er det evige liv at de kjenner deg, (ginṓskō) eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus."

Det som jeg i hvert fall lurer på er om oversetterne har oversatt feil med vilje? Svaret mitt på det er ja, for jeg forutsetter at de har tilstrekkelige kunnskaper til å oversette rett.

Neste spørsmål bli da; hvorfor?

Der er nok svaret at de har oversatt, i beste mening, farget av det rådende teologiske synet, og endret på ord og innhold i setninger for å "hjelpe" leseren til å tolke Evangeliet slik de, og deres oppdragsgivere, mener er rett.

Jeg tror derfor det er på tide at vi leser Bibelen med mye mer kritiske øyne enn vi til nå har gjort, og heller ikke svelger alt som kommer fra talerstoler som om det var direkte fra Guds munn. Min anbefaling er å lytte til den hellige Ånd i deg selv, for den kilden er den eneste som garantert ikke er farget av tradisjoner, kultur, og menneskelige hensyn.

Strongs

pas: all, every

Original Word: πᾶς, πᾶσα, πᾶν Part of Speech: Adjective Transliteration: pas Phonetic Spelling: (pas) Definition: all, every Usage: all, the whole, every kind of.

3956 pás – each, every; each "part(s) of a totality" (L & N, 1, 59.24).

3956 /pás ("each, every") means "all" in the sense of "each (every) part that applies." The emphasis of the total picture then is on "one piece at a time." 365 (ananeóō) then focuses on the part(s) making up the whole – viewing the whole in terms of the individual parts.

[When 3956 (pás) modifies a word with the definite article it has "extensive-intensive" force – and is straightforward intensive when the Greek definite article is lacking.]

dunamai: to be able, to have power

Original Word: δύναμαι Part of Speech: Verb Transliteration: dunamai Phonetic Spelling: (doo'-nam-ahee) Definition: to be able, to have power Usage: (a) I am powerful, have (the) power, (b) I am able, I can.

Cognate: 1410 dýnamai (a primitive verb) – to show ability (power); able (enabled by God), empowered. See the cognate-noun, 1411 /dýnamis ("ability, power").

– properly, to know, especially through personal experience (first-hand acquaintance). 1097 /ginṓskō ("experientially know") is used for example in Lk 1:34, "And Mary [a virgin] said to the angel, 'How will this be since I do not know (1097 /ginṓskō = sexual intimacy) a man?'"


bottom of page