top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er frykt?


Frykt er et fremmedelement, og det hører ikke hjemme i Guds rike. Det kom som et resultat av at løgnen om Gud ble introdusert i Edens Hage, og før dette eksisterte ikke frykt.

Frykt er i følge Bibelen (1.Johannes 4:17-18) en ubegrunnet redsel for straff fra Gud, den nagende uvissheten om du er hans venn eller uvenn.

Frykt kan ikke eksistere som en selvstendig faktor, men er avhengig at det vakuum som oppstår i fraværet av åpenbaringen om Guds ubetingede og fullkomne kjærlighet.

Slik er det også med kulde. Det kan heller ikke eksistere selvstendig, men er et fenomen som oppstår i fravær av varme. I det man tilfører varme vil kulden forsvinne. Det samme er tilfelle med mørke. Dette kan kun eksistere i fravær av lys.

Frykt beskriver tilstanden i sinnet der man, bevisst eller ubevisst, ikke har fått åpenbart at Guds kjærlighet er uten betingelser, og i stedet tror løgnen om at Gud belønner og straffer basert på dine prestasjoner.

1. Johannes 4:17 bekrefter derimot at Guds kjærlighet ikke kan inneholde frykt (les frykt for straff.)

"I kjærligheten finnes det ikke frykt."

Årsaken til dette er at: "den fullkomne kjærlighet driver frykten ut." (vers 18)

Dette viser oss at som varme fordriver kulde, lys fordriver mørke, vil åpenbaringen om at Guds kjærlighet er uten betingelser driver frykten ut.

GUDS KJÆRLIGHET OG FRYKT KAN IKKE EKSISTERE SAMMEN!

"For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt." (vers 19)

Vi ser altså at straff ikke eksisterer i Gud, og at den som tror at Gud straffer ikke har fått åpenbart dybdene i Guds kjærlighet, men har et feil gudsbilde. Det samme hadde forøvrig de skriftlærde, og på tross av deres overlegne kunnskap i Skriften sa Jesus til dem:

"Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt." (Johannes 5:37-38)

Jesus viste oss via sine gjerninger det sanne bildet av Gud, han korrigerte de skriftlærdes gudsbilde, og Hebreerne 1:3 sier om Jesus at: "Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen..."

Johannes forklarer det samme slik: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er." (Johannes 1:18)

Paulus sier dette om Jesus i Kolosserne 1:15: "Han er den usynlige Guds bilde..."

Fryktens plattform hviler på kun ett bein, og det er på løgnen om at Gud vil enten straffe eller belønne deg basert på dine prestasjoner. Plattformen står og vingler på dette ene skjøre benet om at dine prestasjoner påvirker Guds forhold til deg, enten positivt eller negativt.

Hvis du tror denne løgnen, vil frykten bli din trofaste følgesvenn resten av livet. Da vil du hele tiden prøve å gjøre så godt du kan, ikke så mye fordi du elsker Gud, men kanskje mest av frykt for straff? Du vil bli et "lett bytte" for ulike religiøse regler og bud, for hvem vil vel risikere å står foran Gud på den siste dag og få den ultimate straffen - evig pine i helvete.

Det er vel ingen løgn om Gud som kommer i nærheten av løgnen om helvete, for hvilken jordisk, menneskeskapt straff kan vel måle seg med evigvarende tortur i en sjø av ild?

Dette groteske, menneskeskapte konseptet er satans fremste våpen i å binde og holde nede mennesker, menigheter, og hele kristne bevegelser i en passiv og ineffektiv posisjon. Den binder millioner i frykt, passiviserer dem og gjør dem til uproduktive kristne mest opptatt av å unngå en framtidig straff.

Det er på tide at denne løgnens plattform rives ned for godt;

FOR DET ER IKKE MULIG Å HA RETT BILDE AV GUD, OG SAMTIDIG FRYKTE EN STRAFF I HELVETE!

Frykt oppstår i et menneskes sinn i det vakuum som fraværet av åpenbaringen om Guds ubetingede kjærlighet skaper. Hvordan sloss vi mot denne forferdelige løgnen om straff i et fremtidig helvete?

Paulus gir oss oppskriften i hans andre brev til Korinterne, kapittel 10:4-5: "For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud..."

Du vinner på samme måte som du "sloss" mot en mørk kjeller - DU SLÅR PÅ LYSET!

Du vinner på samme måte som du "sloss" mot ei kald stue - DU SLÅR PÅ VARMEN!

Våre våpen er ikke å krangle, diskutere for diskusjonens skyld, eller å sloss om hvem som kan stable flest bibelvers som støtter eget syn oppå hverandre. Nei, vårt våpen er det samme som Jesus brukte – ubetinget kjærlighet i tanke, ord og gjerning.

Det å forkynne at Gud er akkurat som Jesus, ubetinget, fullkommen kjærlighet, vil "av seg selv" drive frykten ut. Det er Guds ubetingede kjærlighet som gjør jobben – vi er bare budbærere. Når frykten forsvinner, så forsvinner også konseptet straff. Og når frykten for straff forsvinner, da forsvinner også løgnen om et fremtidig torturkammer av apokalyptiske dimensjoner – da forsvinner løgnen om helvete.

Bli kvitt all frykt for straff ved å bli kjent med han som sa: "Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far." (Johannes 14:7)


bottom of page