top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vil noen virkelig velge helvete?


Som de fleste av dere vet så er jeg av den oppfatning at helvete ikke eksisterer annet enn i enkelte menneskers religiøse sinn, og har skrevet side opp og side ned om dette temaet. Et av mine argument er at om Gud velger å sende mennesker til helvete fordi de av ulike årsaker ikke har sagt ja til Jesus mens de lever, er han ikke lenger kjærlig, men ond.

Det svaret jeg veldig ofte får tilbake på den påstanden er: "Men det er ikke Gud som velger det, men de velger det selv!"

Dette mener mine meningsmotstandere frikjenner Gud for ansvaret at noen dessverre havner i helvete, og plasserer det på det enkelte menneske. Neste argument er ikke sjeldent:

"For Himmelen er åpen og alle er selvsagt velkomne inn, men noen mennesker er så forherdet i sine sinn at de velger helvete fremfor Himmel."

Men holder disse argumentene vann? La oss se litt på dette.

Rettferdig

For at Gud skal være rettferdig og behandle alle mennesker likt, må alle på et tidspunkt få valget mellom himmel eller helvete. Dette betinger at alle mennesker må kjenne til konsekvensene ved å velge det ene fremfor det andre, slik at valget kan tas på rett grunnlag.

Himmelen

For himmelen er konsekvensene forholdsvis enkle å forstå, selv om ingen av oss fullt ut vet hvordan det blir der. Men vi forstår i hvert fall at det blir bra, for Bibelen har jo løfter om ingen sykdom, ingen død, ingen krig, ingen vold, ingen tårer og ingen sorg. Alt blir som i et paradis, der løven til og med bokstavelig beiter sammen med lammet. Himmelen er kun positivt, alle er venner, og til overmål skal vi leve evig.

Helvete

Helvete derimot er annerledes. Der er det skrevet bøker på bøker om lidelser som overgår våre verste mareritt, og i tillegg til en kontinuerlig tortur med spyd, kniver, lanser og klubber skal man pines i en sjø av ild. Hadde dette skjedd på jorden ville et menneske ha dødd i løpet av sekunder på grunn av de voldsomme fysiske og ikke minst mentale påkjenningene, men siden vi skal leve evig også i helvete gir Gud deg en kropp som aldri kan dø.

Noen påstår også at denne nye udødelig kroppen er flere tusen ganger mer følsom for smerte, så selv et vindpust utløser en smerte så vanvittig at man under normale omstendigheter ville ha dødd.

Helvete er vel enda bedre kommunisert enn himmelen, og det er dette evige torturkammeret man påstår at noen av oss vil velge i stedet for Himmelen. Min påstand er at dette umulig kan stemme, og at ingen normale mennesker, hvis de forstår konsekvensene av sitt valg, vi velge evig tortur i helvete. Jeg mener argumentet ikke holder vann, og at det er konstruert for å holde liv i løgnen om helvetes eksistens samtidig som det skal frikjenne Gud for ansvaret.

For som enkelte påstår: "Det er jo de som velger det selv!"

Tvang og kjærlighet

Et siste tankespill er at om vi forutsetter at det finnes et helvete, og at noen faktisk velger å gå inn helvetes porter. Hva hadde du gjort om du var Gud? Hadde du hindret dem fordi du elsker dem, eller latt dem gå inn fordi du elsker dem?

Argumentet som brukes for å frikjenne Gud i dette tilfellet er dette: "Det eksisterer ikke tvang i ekte kjærlighet, og fordi Gud er kjærlighet må han derfor se på at millioner, ja kanskje milliarder av hans barn går inn helvetes porter."

Kjøper du det argumentet? Jeg gjør det ikke, men er hundre prosent sikker på at vi alle sammen hadde gjort alt i vår makt for å hindre at ett av våre barn å gå den veien. På grunn av vår kjærlighet til våre barn hadde vi satt "himmel og jord" i bevegelse for å hindre dem, men så er altså argumentet at Gud, fordi han elsker oss så høyt, ikke vil løfte en finger?

Nei, jeg tror ikke på argumentene at de som ender opp i helvete har valgt det selv, og heller ikke at Gud av kjærlighet ikke vil hindre dem. Ekte kjærlighet tar ansvar og gjør alt for at både barn og voksne skal slippe unødig selvpåført smerte og lidelse, og ingen foreldre lar sine barn en gang få ta på en brennende ovn under argumentet: "tvang og kjærlighet hører ikke sammen!"

De gode nyhetene er derimot at helvete ikke finnes, og at evig tortur i et helvete ikke eksisterer som et alternativet til Himmelen. Jeg opplever at flere og flere av argumentene til de som hevder helvetes eksistens utfordres og rives fra hverandre av "slike som meg" rundt om i verden, og jeg håper at denne lille leksjonen er et av mange bidrag.

Ses i himmelen!


bottom of page