top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds ild; for eller mot oss?


"Guds ild" er noe av det kanskje mest misforståtte i Bibelen, og er av mange oppfattet å være fysisk ild som Gud tillater brukt som straff mot de ufrelste og frafalne. Men er dette riktig?

1 Kor. 3:13-15: "Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

La oss aller først se på ordet ild.

Da går vi til Strongs, et av de mest anerkjente verktøy blant teologer (kanskje det mest anerkjente?) og finner grunntekstordet som i Bibelen oversettes ild.

Ordet er pýr – (engelsk: fire)

Strongs forklarer:

"I Skriften brukes ild ofte figurativt - som med "Guds ild" som forvandler alt det berører til lys og likhet med seg selv."

Guds Ånd, som en hellig ild, opplyser og renser slik at troende kan dele mer og mer i Hans likhet. Faktisk bringer Guds ild det uavbrutte privilegium å bli forvandlet til Guds bilde som skjer ved å motta tro fra Ham."

Vi forstår altså at ild er et BILDESPRÅK på Guds kraft representert ved DHÅ. Det er ikke snakk om fysisk og bokstavelig ild.

Men hva er ildens funksjon, og hvorfor brukes "ild" som bildespråk i Bibelen?

Jo, årsaken til at ilden brukes som et bilde på DHÅ, er at som DHÅ renser oss fra all urenhet, så renser også fysisk ild bort urenheter fra feks gull. Der Bibelen bruker bildet "ild som renser gull," er vi gullet, ilden er DHÅ, og urenhetene er løgnen (trodd i våre sinn) som hindrer oss i å leve i vårt fulle potensiale.

Et annet kjent bilde med ild finner vi i Matt. 3:11: "Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild."

Vi forstår at ilden vi skal døpes med er et bildespråk på DHÅ, noe vi som er døpt i DHÅ kan bekrefte. Vi ble jo ikke verken brent eller forbrent, skadet eller straffet, men opplevde noe udelt godt og positivt i våre liv. Det var som om vi plutselig så ting klarere, vi ble betydelig ivrigere og mer dedikerte, og årsaken er at DHÅ forvandlet oss og gav oss innsikt og mer kunnskap.

Så langt er de fleste enige, men la oss lese litt videre i Matt.3:12:

"Han har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner."

Igjen brukes ilden som et bilde på DHÅ. Vi er hveten som Gud samler i låven, og agnene er løgnene og urenheten i våre liv som ilden/DHÅ brenner opp. Men dette lille verset tas ofte ut av sammenhengen, og ilden gjøres om til FYSISK ild som skal straffe de ufrelste, frafalne, og alle de som ikke er verdige Guds fellesskap.

Hvordan klarer noen å lese dette verset så feil?

La oss se litt på innlednings-verset, som er utgangspunktet for dette debattinnlegget. Vi ser at ilden skal brenne opp verket til de som har bygd på alt annet enn Jesus.

Ilden er som vi leser nådeløs mot alt annet enn Jesu verk i oss, det som løgnen fra satan har produsert. Der er nok de fleste kristne enige. Men så kommer det som en meget viktig opplysning, og jeg siterer:

"Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

Det er altså ikke mennesket som skal brenne opp, men løgnen, og det løgnene har produsert!

VI SKAL FRELSES, OG ILDEN ER VERKTØYET!

Begrepet "lide tap" er iflg. Strongs oversatt av zēmióō (experience/loss)

"Ordet er brukt i Fil. 3:8, og her utdyper og forklarer Paulus ironien, og det tilsynelatende paradokset, om hvordan tap gir gevinst. Når en person vokser i å kjenne Kristus, vil de "frivillig" miste "deres" rett til å være selvstyrende - å motta evig betydning/verdi i alle livssituasjoner ved å leve av Guds tro i oss."

Ilden fører ikke til et tap, men en stor gevinst!

Guds ild er, slik jeg tolker Bibelen, et bildespråk på DHÅ, og jo mer jeg leser og studerer Bibelens grunntekst mener jeg å se Guds uendelige godhet, nåde og ubetingede kjærlighet skinne fram selv fra de vers jeg tidligere tolket til å være "mot oss."

Dette tror jeg er det unike ved Bibelen, at om man tillater DHÅ som guide, er villig til å la gamle doktriner steppe til side, så vil du se mer og mer at Gud er akkurat som Jesus - bare god.

Guds ild - DHÅ - har som oppgave å være nådeløs kun mot løgnen i våre sinn, og alt det den har produsert, men mot menneskeheten er ilden restaurerende og helbredende. Den er ikke verken straffende eller hevnende.

Som Guds ild på hodene til de som var samlet på øvre-salen den første pinsedag forandret verden i en positiv retning, tenk deg når milliarder av mennesker får et bad i en SJØ av Guds ild! Jeg har vært med på litt av hvert i min tid som kristen, men gjett om jeg gleder meg til å være med på det, la oss kalle det "ettermøtet." Ild - kanskje man trenger å revurdere sin oppfatning?


bottom of page