Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

JESUS SA HAN SKULLE KOMME INNEN EN GENERASJON


Når disiplene beundret det flotte tempelet i Jerusalem, så sier Jesus: "Dette som dere ser… det skal ikke være tilbake stein på stein!” (Luk. 21:6).

Jesus henviser her altså til det tempelet som disiplene så med sine øyne. “Dette som DERE SER…” Dette tempelet som disiplene så med sine øyne, dette ble revet i år 70 av romerne.

Men det visste ikke disiplene da de spurte. De visste ikke at romerne ville komme å ødelegge det i år 70. Derfor spurte de: "Når skal dette skje?" (Luk. 21:7). Og her begynner Jesus å tale om endetidstegn, som kriger, falske messiaser, trengsel, forfølgelse, jordskjelv, evangeliet forkynnes til alle folkeslag osv. Men stopp en halv! Spurte ikke disiplene nettopp når tempelet DE så med SINE øyne skulle rives ned? Og så svarer Jesus dem med å fortelle dem om endetiden?

Hva om “endetiden” ikke er fremtid men fortid? Hva om “endetiden” var i det første århundret? Hva om Jesus faktisk svarte på spørsmålet deres?

Jesus forteller dem faktisk når det skal skje. Han forteller dem ikke datoen eller klokkeslettet, men han setter en tidsbegrensning. En “best før” dato. Han setter denne tidsbegrensningen i Luk. 21:32. Han sier: “Denne generasjonen skal ikke forgå før alt dette er skjedd.” Og da mener han alt det som han allerede har sagt, alle endetidstegnene.

Så her forteller altså Jesus at hans egen generasjon ikke skulle forgå, altså dø ut, før alle disse endetidstegnene hadde skjedd! Og når var det tempelet ble revet nå igjen? Var det ikke ca 40 år etter dette? Da var det det noen i deres egen generasjon som fremdeles levde.

Nå vil du kanskje umiddelbart legge merke til at jeg har byttet ut ordet “slekt” med “generasjon” i dette verset. For i din norske bibeloversettelse vil det sannsynligvis stå at denne SLEKTEN ikke skal forgå før alt dette er skjedd.

Men mange engelske oversettelser bruker “generation” her, blant annet King James Version, og jeg skal argumentere for at dette er den riktige oversettelsen.

Ordet dette er snakk om heter på gresk GENEA. Vi finner blant annet dette ordet i Matt. 1:17. Her står det (engelske King James Version):

“So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.”