Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Himmelen - en myte?


Å komme til himmelen er for mange kristne selve målet for reisen. Når vi kommer til himmelen har vi kommet "hjem". Reisen er slutt. Vi har kommet til vårt bestemmelsessted. Men... hva sier egentlig Bibelen om dette? Visste du at det står forsvinnende lite om å "komme til himmelen" i Bibelen?

Da den rike mannen oppsøkte Jesus, så spurte han: Hva skal jeg gjøre for å arve EVIG LIV? (Luk. 18:18). Litt senere sier Jesus: Hvor vanskelig er det ikke for den som er rik å gå inn i GUDS RIKE (vers 24). Disiplene spurte så: Hvem kan da bli FRELST? (vers 26).

Vi ser her at "evig liv", "Guds rike" og "frelst" blir brukt synonymt.

"Guds rike" og "himmelens rike" blir også brukt synonymt om hverandre, og mange tenker derfor at dette er det samme som himmelen. Men vi skal se nærmere på dette.

I det gamle testamentet finner vi ikke denne ideen om himmelen. Himmelen i GT var Guds sted, mens menneskene dro til dødsriket når de døde. Når Jesaja beskriver en ny himmel og en ny jord i Jes. 65, så ser vi at han beskriver en jordisk tilværelse, der de skal plante vingårder og spise dens frukt (vers 21).

I Daniel 7 leser vi om Menneskesønnen som skal komme på himmelens skyer og få et kongerike (7:14). Og vi leser videre at de hellige skal få kongerike og eie det for evig. (7:18). Så vi leser altså om et evig rike her, og jeg tror dette riket er Guds rike.

Men hvor er dette riket? I vers 27 leser vi om at kongeriket og alle kongeriker UNDER HIMMELEN skal bli gitt til folkene.

Så dette kan tyde på at Guds rike var på jorden.

Den rike mannen snakket om "arv". Han spurte om å arve evig liv. Vi leste nettopp om at de hellige skulle eie dette riket evig. Paulus snakker flere ganger om arven, og den arven vi har etter Abraham (se f.eks. Gal. 3:29).

I Rom. 4:13 sier Paulus at Abraham skulle arve jorden. Altså IKKE himmelen, men jorden. Så dersom kristne har del i Abrahams arv, så skal altså kristne arve jorden ifølge Paulus. Vi husker også Jesu ord: "Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden." (Mat. 5:5).

Jesus sier også i Åp. 2:26: "Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene." Vi husker da tilbake til Daniel 7:27 som at de hellige skal eie kongerikene "under himmelen".