top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Endetiden - når er den?


Mye er sagt og spekulert angående Jesu gjenkomst, men det du nå skal høre er kanskje nytt for deg. Dette kan potensielt snu opp ned på alt det du har lært om Jesu gjenkomst og hva som skal skje i de siste tider. Du skal høre hva Jesus selv sa om sin gjenkomst, og hva de første kristne forventet. I denne artikkelen vil vi fokusere på tider og tidspunkter, og vi spør:

Når kommer Jesus igjen?

Det er like før påske. Jesus og disiplene har dratt opp til Jerusalem. Forventningene er store. Er Jesus messias? Er han den kommende Davids sønn som skal gjenreise kongeriket til Israel? Jesus har akkurat vært i tempelet, en fantastisk bygning som de har bygget på i flere tiår. Disiplene blir stående og beundre dette byggverket. Da kommer sjokkbeskjeden:

"Ser dere dette tempelet?", sier Jesus. "Det skal ikke være en eneste stein tilbake her. Alt skal rives ned!" (Mat. 24:2)

Tempelet rives? Spørsmålene raste rundt i hodet på disiplene. Da de hadde kommet til Oljeberget klarte ikke disiplene å holde tilbake spørsmålene lenger:

"Herre, NÅR SKAL DETTE SKJE? OG HVA ER TEGNET PÅ DITT KOMME, OG PÅ VERDENS ENDE? (Mat. 24:3)

Når du leser gjennom evangeliene, så ser du at Jesus egentlig er ganske åpen når disiplene spør om nærmere forklaring. Han svarer, uten å forsøke å skjule og å dysse ned spørsmålet. Også denne gangen kommer han disiplene i møte og svarer på spørsmålene deres. Det var gitt dem å vite himmelrikets hemmeligheter (Mat. 13:11).

Men før vi går til Jesu svar, bør vi se litt nærmere på spørsmålene til disiplene. Det var altså tre spørsmål her:

- Når skal dette skje?

- Hva er tegnet på ditt komme?

- ...og på verdens ende?

Siden Jesus ikke hadde sagt noe som helst om "verdens ende" og "gjenkomsten", hvorfor skulle disiplene plutselig begynne å lure på dette? Var det ikke bare tempelet som var temaet her?

Dersom en god venn av deg kommer å forteller deg at du skal flytte til et annet sted, så vil det komme en del spørsmål opp i hodet ditt? HVOR skal du flytte? NÅR skal du flytte? HVA skal du gjøre der? Osv. Du vil få flere spørsmål samtidig på grunn av denne ene opplysningen som du fikk. Og som du ser, så er alle spørsmålene du fikk i hodet ditt relatert til det samme temaet, nemlig at din venn skal flytte.

Du får ikke spørsmål som går på hva du skal ha til middag i dag, eller hvor lenge vikingtiden varte. Det er usannsynlig at slike helt irrelevante spørsmål vil dukke opp.

På samme måte tror jeg spørsmålene til disiplene hørte sammen og snakket om samme sak. Både tempelets ødeleggelse, endetiden og Jesu gjenkomst er en og samme sak! Og når vi ser på Jesu svar i Mat. 24-25, så klarer ikke jeg å skille ut tre "deler" her til hvert av spørsmålene. De går liksom i ett.

Han starter med en gang å advare mot falske messiaser, og å snakke om kommende kriger og jordskjelv, som skal skje før "enden" kommer. Så han kommer raskt inn på endetiden her. Jesus forteller videre om en kommende trengselstid, og etterpå skal Menneskesønnen komme på himmelens skyer.

Og så kommer en ny beskjed:

"Sannelig jeg sier dere, DENNE GENERASJONEN SKAL IKKE FORGÅ FØR ALT DETTE ER SKJEDD". (Mat. 24:34).

Jesus forteller her at hans egen generasjon ikke skal forgå før ALT dette er skjedd! Inkludert at Menneskesønnen kommer! Det er ikke første gangen Jesus har kommet med slike uttalelser. Allerede i Mat. 16:28 fortalte han sine tilhørere:

"Det er noen som står her som IKKE SKAL SMAKE DØDEN før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike."

De er også blitt fortalt at de skal ikke rekke å gå til alle byene i Israel før Menneskesønnen kommer. (Mat. 10:23). Så disiplene visste allerede at Jesu gjenkomst var i deres egen levetid, men de visste ikke akkurat NÅR det ville skje, og hva slags tegn som kom forut.

Når vi leser videre i det Nye Testamentet, så ser vi den samme forventningen til en snarlig gjenkomst. Flere steder ser vi at de kaller tiden de lever i for de "siste dager" (Apg. 2:17, Heb. 1:2, Jak. 5:3). Eller "tidsaldrenes ende" (Heb. 9:26, 1. Kor. 10:11).

(Begrepet "verdens ende" kan også oversettes med "tidsalderens ende", slik mange engelske oversettelser gjør - "end of the age(s)".)

Vi leser at menighetene "venter" på Jesu gjenkomst. F.eks. i 1. Kor. 1:7 står det at korinterne "venter" på Jesu gjenkomst. Jeg vet ikke med deg, men jeg personlig "venter" ikke på noe som skal skje om 1000 år. Det er ikke noe vits i å vente på dette, for da er jeg død for lenge siden. Men dersom noe skjer i min egen levetid, kan jeg vente på det.

Går vi til Johannes Åpenbaring så ser vi at uttrykket "jeg kommer snart" sies flere ganger. (Åp. 3:11, 22:7.12, 20). Tiden er nær! (Åp. 1:3, 22:10). I Åp. 2:25 leser vi i brevet til menigheten i Tyatira at de skal holde fast på det de har "til Herren kommer". Holder de fremdeles fast på dette? Eller høres det heller ut som om gjenkomsten ville skje i deres levetid?

Vi er blitt opplært i at uttrykk som "jeg kommer snart" og "tiden er nær" ikke betyr "snart" og "nært" men "lenge til". Men hvem har sagt at vi skal tolke det slik? Selv om Bibelen på en måte snakker til oss, så må vi huske at brevene egentlig var adressert til noen andre. De henvendte seg til DEM, til de ulike menighetene.

Og det hadde vært forvirrende å gi uttrykk for at Jesu gjenkomst er "snart" når den egentlig er veldig lenge til. Paulus forteller at "tidsaldrenes ende" var kommet på DEM. Ikke oss i dag, men på DEM, for 2000 år siden (1. Kor. 10:11)

Peter forteller på pinsedagen at åndsutgydelsen var noe som skulle skje i de SISTE DAGER (Apg. 2:17). Og siden åndsutgydelsen skjedde nettopp der og da, så var dagene disiplene levde i "de siste dager". Jakobs brev ber sine lesere om å være "tålmodige til Herren kommer", og at "dommeren står for døren". (Jak. 5:7,9). Høres det ut som om Jesu komme er 2000 år borte?

Jeg kunne fortsatt slik, men vi må gå mot avslutning. Det store spørsmålet er:

Kom Jesus igjen på disiplenes tid?

De snakket om tempelets ødeleggelse, og vi vet at Jerusalems tempel ble ødelagt av romerne i år 70, altså ikke så veldig lenge etter Jesus hadde profetert dette. Det gikk akkurat som Jesus sa. Ikke en stein ble

tilbake, og alt ble revet. Jødene led en fryktelig katastrofe. Historikeren Josefus forteller at over en million ble drept. Så dette var helt klart en "trengselstid" for jødene, og man kan kalle det slutten på en epoke, en

tidsalder.

Likevel er det mange spørsmål angående om oppstandelse, om Guds rike og det nye Jerusalem som vi ikke kan komme inn på her. Men bare dette å ha klart for seg hva slags TID Bibelen snakker om når det gjelder Jesu gjenkomst er en viktig start.


bottom of page