top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Tanker om helvete.


Her kommer et lite utdrag av hva kjente kirkeledere har uttalt om helvete.

Peter Lombard, Herren over Setninger:

“Derfor skal de utvalgte tre frem… for å se de ugudeliges lidelser, i det de ser det kommer de ikke til å sørge, men kommer til å bli mettet med glede ved synet av de ugudeliges usigelige ulykke.” (Sent. Iv 50, ad fin)

Gerhard:

”…de hellige kommer til å se deres venner og bekjente blant de fordømte så ofte de ønsker, men uten noen som helst medlidenhet.”

Andrew Welwood:

(omtaler de hellige som) ”overlykkelige i det de bivåner Guds hevn,” og når de ser røyken av de ondes pinsler som ”en forbigående fornøyelse.”

Samuel Hopkins:

”Denne fremvisningen av den guddommelige karakter vil være høyst underholdende for alle som elsker Gud, vil gi dem den høyeste og mest usigelige nytelse. Hvis ilden fra denne evige straffen skulle opphøre, ville det i stor grad fordunkle lyset fra himmelen, og sette en stopper for en stor del av de helliges glede og herlighet.”

Biskop Newcomb:

”Barmhjertighetens dør vil bli stengt og all mulig rest av medlidenhet utestengt, av Gud, som kommer til å le av deres ødeleggelse; av engler og hellige, som kommer til å fryde seg når de ser hevnen; av djevelen og de fordømte som lider sammen med dem i det de fryder seg over deres elendighet.” Katekisme (preken)

Tertullian:

”For et syn… når verden… og dens mange avkom blir fortært i en fantastisk stor flamme! For et enormt syn som da eksploderer mot øyet! Hva er det der som pirrer min beundring? Hva mitt hån? Hvilket syn gir meg glede? I det jeg ser… berømte monarker… stønner i det dypeste mørke, filosofer… i det ild fortærer dem! Poeter som skjelver foran Kristi domstol! Jeg kommer til å høre skuespillerne; mer høylydt i deres egen ulykke; se på skuespillere… i de oppløsende flammer; bivåne brytere, ikke på arenaen, men i det de kastes frem og tilbake i bølger av flammende røyk…

Augustin:

”De som går inn til gleden [i Herren] kommer til å vite hva som foregår på utsiden i det ytterste mørke… De helliges… kunnskap, som kommer til å være stor, kommer til å holde dem med selskap… sammen med de fortaptes evige lidelser.”

Thomas Aquinas:

”For at de helliges glede skal kunne bli stadig mer herlig og for at de skal kunne gi mer rikelig takk til Gud for den, tillates de uforhindret å se de fordømtes lidelser… Slik at de kan oppfordres enda mer til å prise Gud… De hellige i himmelen vet klart alt hva som skjer… med de fordømte. (Summa Theologica, 3. Del, Tillegg, Spørsmål XCIV, ”Vedrørende Forbindelsen Mellom De Hellige og De Fordømte.” Første Artikkel, ”Om De Hellige i Himmelen Vil Kunne Se De Fordømtes Lidelser…”)

Jonathan Edwards:

”Synet av de fordømtes elendighet vil doble gløden av kjærlighet og takknemlighet blant de hellige i himmelen.”

Thomas Boston, Skotsk forkynner, 1732:

"Gud kommer ikke til å ha medlidenhet med dem, men le av deres ulykke. Det rettferdige selskap i himmelen skal fryde seg i utførelsen av Guds dom, og kommer til å synge mens røyken stiger opp til evig tid.”

Det Katolske Sannhetssamfunnet:

”Hvordan vil det være for en mor i himmelen som ser sin sønn brenne i helvete? Hun kommer til å herliggjøre Guds rettferdighet.” (Flygeblad fra sen 1960-tallet, som en del av en katekisme [sitert i et essay av den engelske poeten Stevie Smith; ”Hindringer for Kristen Forpliktelse.”)

Richard Baxter:

”Det er ikke en forferdelig ting for en stakkars sjel når den vedvarende ligger skrikende i helvetes flammer, og Nådens Gud Ham selv ler av dem; når… Gud håner dem i stedet for å avhjelpe dem; når ingen andre i himmelen eller på jorden kan hjelpe dem utenom Gud, og Han skal fryde seg over dem i deres ulykke. (”De Helliges Evige Hvile” 1846)

Alban Butler 1773:

”Tror vi at Gud kan finne pinsler i naturen som er tilstrekkelige til å tilfredsstille Hans provoserte hevn? Nei, nei; Han skaper nye instrumenter som er mer voldelige, smerter som er fullstendig ufattelige for oss. En sjel skal for én tilgivelig synd lide mer enn alle smertene forbundet med hvalpesyke, de mest voldsomme kolikker, gikt og gallestein til sammen… mer enn alle de mest grusomme pinsler som forbrytere har gjennomgått, eller oppfunnet av de mest barbariske tyranner… mer enn alle lidelsene til martyrene sammenlagt. Dette er også den ideen Faderen gir oss av Skjærsilden, og hvor lenge sjeler må lide der vet vi ikke.” (De Helliges Liv)

Mine tanker

Det finnes en mengde med eksempler på hva kristne kjente ledere har uttalt om helvete, men tenker dette får være mer enn nok. For meg er det helt tydelig at den ånd de taler fra ikke er fra Gud, men fra Satan.

Matteus 16:23: "Men Jesus snudde seg og sa til Peter: "Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil."

Lukas 9:52-55: "Han sendte bud foran seg, og de drog av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem. Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?» Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva ånd dere er av,» sa han. "For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse."

Min opplevelse er at de som er de sterkeste forsvarerne av "helvete" bruker den hardeste retorikken, og min opplevelse er at mange av dem er av feil ånd.

Du får gjøre deg opp din egen mening, men for meg er selve ideen om helvete helt absurd. Hvordan man i det hele tatt kan få seg til å tro at Gud står bak noe så djevelsk er for meg en gåte. Så vil man kanskje ikke ordlegge seg som disse tidligere lederne, men om man prøvde å se for seg helvete i praksis, hvordan ville du ha beskrevet det?

Det finnes ingen god måte å beskrive det på, og det er vel også grunnen til at såpass mange som tror på helvete sier så lite om det? For hva skal man egentlig si om noe så barbarisk og umenneskelig?

Om man virkelig trodde på "helvete" så stod man på gatehjørner og kjøpesenter, i bygder og byer, natt og dag og ropte ut: "Ta imot Jesus som din frelser i dag, for om du stuper død om i dag uten Jesus stuper du rett ned i helvete der du skal tortureres i all evighet i en sjø av ild!"

Møte annonsene sa det samme: "Bli frelst i dag, eller bli pint i all evighet!"

Men det skjer ikke, og årsaken er vel at man kanskje ikke helt tror på det, eller muligens ikke helt klarer å ta det inn over seg? Det blir kanskje for skremmende å tenke på at Gud virkelig også har denne torturisten boende i seg? Ingen mennesker er jo i stand til å gjøre noe så fryktelig, men så skal altså Gud klare det/ha det i seg?

Nei, det er på tide at vi avslører "helvete" som den fryktelige løgnen det er, for det har holdt mennesker borte fra Gud så alt for lenge. Ingen oppegående mennesker vil ha noe med en slik Gud å gjøre, som både elsker deg, det vil si forutsatt du tilber Ham, men om du ikke gjør det så vil Han faktisk torturere deg i evigheters evighet.

Ingen vil, eller kan tro på dette, og tiden er overmoden til å renvaske Guds rykte en gang for alle. I den ubetingede kjærligheten eksisterer det ikke et helvete!


bottom of page