top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det sanne lyset


Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.


Disse ordene finner vi i Johannes 1:9. Du har kanskje lest de flere ganger, men har du tatt inn over deg hva de betyr? I denne artikkelen skal vi ta et lite dypdykk, og som vanlig bruker jeg Strongs for å prøve å komme så nærme det forfatteren mente, og tilhøreren hørte.


Det første ordet jeg vil grave litt i, er lyset. Vi vet at Jesus kalles lyset ved flere anledninger, som her i Joh. 1:4: "I ham var liv, og livet var menneskenes lys." Ordet lys er oversatt av phṓs og betyr "manifestasjonen av Guds selveksisterende liv; guddommelig åpenbaring/innsikt for å åpenbare og gi liv gjennom Kristus." (Strongs) Lyset er ganske enkelt et annet ord for Jesus, som er Guds selvåpenbarelse. Det betyr at slik Jesus er, slik er Gud.


Men det er et annet spennende ord som gir mer dybde og forståelse av ordet lys, og det er det ordet som står foran, nemlig sanne. Jesus er altså det SANNE lyset, men hva betyr det egentlig? "Sanne" er oversatt av alēthinós, som ikke bare betyr sanne som i sant, men at Jesus har sin opprinnelse i selve Sannheten. Han er altså ikke bare det sanne lyset i betydningen sann, men han er av Sannheten.


Strongs forklarer videre:

alēthinós (et adjektiv, avledet fra det andre adjektivet med samme rot/alēth-, 227 /alēthḗs, "sann til fakta") – riktig, sant (ekte), understreker den organiske forbindelsen (autentisk enhet) mellom det som er sann (228 /alēthinós) og dens kilde eller opprinnelse (merk -inos-suffikset).


alēthinós ("vesentlig sant") refererer til det som i hovedsak er sant - å koble (synlige) fakta til dens underliggende virkelighet. alēthinós understreker deretter integriteten til det som er sant, ned til dets indre virkeligheten, "sann innvendig og utvendig"). Deretter kommer det noe som er veldig viktig, og det er at Jesus, det sanne lyset som er av Sannheten, han lyser for hvert menneske. Legg merke til at det ikke skilles mellom troende og ikke troende, men at Jesus lyser for hvert menneske. Men hva betyr å lyse for hvert menneske? For det første så er "hvert menneske" oversatt av panta antrophon, som rett oversatt betyr hele menneskeheten uavhengig av om de er troende eller ikke. Lys vet vi nå betyr "manifestasjonen av Guds selveksisterende liv; guddommelig åpenbaring/innsikt for å åpenbare og gi liv gjennom Kristus."


Det tolker jeg da til å bety at Jesus nødvendigvis må bo i alle mennesker som utgjør det vi kaller menneskeheten, og at han taler til den enkelte for å åpenbare Gud. Det stemmer med vers som sier at Kristus er alt i alle, som er det budskapet Paulus fikk da han møtte lyset på sin vei til Damaskus. Han kalte dette for hemmeligheten som var skjult, men som nå skulle åpenbares. Jeg tror, basert på egen erfaringer og disse versene at Jesus, lyset, bor i alle mennesker, og at frelse ikke er å bli en annen enn den du er, men å få åpenbart at du er Guds barn i kraft av relasjonen.


Avslutningsvis tar jeg med Joh. 1:5 som sier: "Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det." Mørket er oversatt av skotia, og betyr et moralsk mørke, åndelig uklarhet som blokkerer Guds lys. Legg merke til at Jesus, lyset også skinner i mørket og i de mennesker som av en eller annen grunn ikke er troende. Derfor trekker jeg den konklusjonen at det er feil å be Jesus om å flytte inn i hjertene, for han bor der allerede! Konklusjonen min er at Jesus, i sannhet er hele verdens frelser og at Guds vilje at alle skal bli frelst, dvs få åpenbart at de er Guds barn, vil skje til slutt. Alle mennesker uavhengig av religion er dine brødre og søstre.Comentários


bottom of page