top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Løgnens forsvarsverk


Vi er alle deltakere i en krig. Stridsplassen er i sinnet, og de stridende partene er løgn og sannhet. Løgnens forsvarsverk er å forkle seg som sannheter, og via lag på lag med løgner å bygge festningsverk som har som formål å forsvare seg mot sannheten om Gud.

Spørsmålet vi alle bør stille oss, er om vi har løgn forkledd som sannheter i våre sinn. Det ubehagelig svaret bør for oss alle være JA, for uten å engang kjenne til fiendens eksistens i oss vil vi heller aldri klare å vinne kampen.

For det er en kamp, ta ikke feil, og den foregår hver dag i ditt eget hode - ditt sinn. Men selv om kampen foregår i ditt eget sinn, er du faktisk ikke en aktiv deltaker, men kun en passiv tilskuer. Ja, det stemmer, for det er den hellige Ånd som kjemper på dine vegne, og Paulus beskriver dette slik i 2. Kor. 10:4-5:

"For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Det er det samme budskapet Paulus kommer med i sitt brev til Romerne, her fra Rom. 12:1-2:

"Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne."

Sinnets fornyelse er et begrep som forklarer den prestasjonsfrie forvandlingen i ditt sinn der løgner avsløres og kastes ut. For menneskets problem er ikke fravær av sannheten, men tilstedeværelsen av løgnen. Sannheten bor i alle mennesker ved den hellige Ånd, men løgnene i ditt sinn - ditt eget hode - avviser sannhetens stemme fra ditt indre som løgn.

"Gud tvinger ingen, det er ikke Gud som straffer, men vi som velger helvete," er kjente løgnbaserte påstander som avviser sannheten.

Løgnen har mange ansikt, mange lag, men felles for løgnens forsvarsverk er at den har en siste skanse. Denne består av en løgn som er blitt så sterk at selv om du mister flere lag av løgnens forsvarsverk, så har du en siste skanse - en grunnsten - du aldri forlater.

Dette er selve plattformen til løgnen, og som hele forsvarsverket hviler på. Hvis du taper den, så taper du alt du tror på. Du forsvarer den derfor med nebb og klør, og i tillegg til et arsenal av bibelvers du mener taler din sak har du også en mengde menneskelige eksempler som feks. at Gud ikke TVINGER noen til å være sammen med ham.

I dag skal vi se på en av løgnens mest brukte grunnsteiner, og det er at kjærligheten ikke kan eksistere uten fri vilje. Man har sine favoritt vers som bibelske bevis, og på det legger man konseptet "tvangsekteskap" som et menneskelig bevis. For ingen i den vestlige verden (eller i hvert fall veldig få) er FOR tvangsekteskap, og da er heller ikke Gud det, er påstanden.

Logikken blir da at siden Gud er kjærlighet vil han ikke, som vi mennesker, tvinge noen inn i et ekteskap med seg selv mot deres vilje. For i kjærlighet til oss har han, ifølge løgnen, gitt oss alle en ubegrenset fri vilje der vi kan velge hva vi vil, når vi vil.

Denne påstanden, hvis den får stå uimotsagt, bygger videre på en ny løgn som er at vi IKKE er gift med Gud allerede, og altså ikke er Guds barn. Løgnen har således som forutsetning at man må bli et Guds barn ved å velge det, men om man ikke velger det vil ikke Gud være så "ond" at han tvinger oss til å bli det. Da er det, om man skal tro løgnen altså en mindre ond handling fra Guds side å la disse menneskene tortureres i all evighet i en sjø av ild.

Tvangsekteskap er altså ondt, men helvete er kjærlig?

Hva hadde du gjort med dine barn? Hadde du latt dem frivillig gå inn i evig tortur, eller med makt hindret dem i å gjøre det hvis du kunne? Svaret sier seg forhåpentligvis selv, og vi hadde alle selvsagt, om så mot deres vilje, hindret dem i å gå inn i et evig helvete. For vi elsker dem jo, ikke sant? Kjærligheten til dem hadde fått oss til å handle til deres eget beste.

Skulle da Gud være mindre kjærlig? Eller mener han at det er et større overgrep å legge begrensninger på utøvelsen av fri vilje, enn det å la menneskers tortureres til evig tid? Jeg håper virkelig at ditt svar er som mitt...

Men la oss gå tilbake til selve bunnplanka, at vi har ubegrenset fri vilje og kan og må velge side. Vil vi være medlem i Guds familie eller satans familie? Det er to forutsetninger her som begge er løgn. For det første har vi ikke hundre prosent fri vilje, og i FRI VILJE kategorien i FreshMind bloggen har jeg skrevet 15 leksjoner om emnet.

Sannheten er at mennesket har en begrenset fri vilje, der vi for eksempel ikke kan velge våre foreldre, at vi ble født, eller hvor og når vi ble født. Vi ble på en måte født mot vår vilje, eller uten vårt samtykke om du vil.

Våre daglige valg styres også i større grad enn vi kanskje liker å tenke av den rådende kultur og tradisjon, hva som oppfattes som gjeldende etikk og moral, den økonomiske og sosiale situasjonen, og ikke minst av de fysiske lover som ligger innbakt i skaperverket. Du MÅ spise, enten du vil eller ikke, og du MÅ drikke, enten du vil eller ikke.

Det andre er løgnens påstand som sier at du ikke er et Guds barn, men kan velge å bli det. Løgnen påstår altså at du ikke er født som Guds barn, men som et barn av djevelen. Det vil si, noen hevdet at man er Guds barn inntil en viss alder, 6-12 år er den vanligste forestillingen. Men etter det blir du satans barn og må via din frie vilje velge deg tilbake inn i Guds familie.

Denne løgnen forkledd som sannhet eksisterer i manges sinn, men jeg mener helt klart at Bibelen ikke støtter dette. Et vers jeg liker å sitere er Ef. 1:4 som sier: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

For enten har Gud utvalgt oss før verden ble skapt, eller så har han ikke. Og har han ikke det, så hva betyr verset da?

Kol. 1.16 sier det samme: "For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden."

Rom. 5:18 bekrefter vår inkludering i Guds familie: "Altså, likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle."

Konklusjon.

Det stemmer ikke at vi må velge å bli med i Guds familie, og heller ikke at vi har en hundre prosent fri vilje. Det er mange ting vi ikke kan velge, som blant annet hvem som er våre foreldre, og hvem som er vår Skaper. Det er Gud som utvalgte deg, og du kan ikke velge det bort og å den måten overprøve Guds vilje.

1. Tim. 2:4: "han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse."

Løgnens plattform, den siste skansen mange rømmer til når motstanden blir for sterk, er for mange at vi har en ubegrenset fri vilje og må derfor velge å bli et Guds barn. Dette er som regel trumfkortet mange drar når de går tom for andre argumenter:

"Gud er da ikke for tvangsekteskap?" spør de retorisk, og rikker seg ikke derfra nesten uansett hva man sier.

Men så er det heller ikke verken min eller din jobb å vinne diskusjoner, men den hellige Ånds jobb å fornye menneskers sinn. Det eneste vi kan gjøre er å holde oppe sannheten, som jeg velger å gjøre via bloggen min. Diskusjoner på Facebook er sjeldent matnyttig.

"Men du da Thor Ivar; har du ennå løgnen i ditt sinn?" Å jada, ellers hadde jeg ikke hatt behov for sinnets fornyelse, noe Bibelen sier jeg har, og som jeg også erkjenner er rett. Det jeg i nåde har fått se av Guds hjerte er for meg helt enormt, men så voldsomt det enn er så føler jeg at om Evangeliet er som et endeløst hav så går jeg fremdeles og vasser i strandkanten. Det er så uendelig mye mer å se!

Det er en daglig kamp, men dog ikke en jeg kjemper. Den hellige Ånd kjemper for meg, og jager ut både nye og gamle løgner slik at sannhetens stemme blir mer og mer tydelig. For sannheten finnes ikke i hodet, men i din ånd. Sinnet er kun stedet der disse sannhetene skal omsettes i tanker, ord og handling.

Vi vet alle sammen alt vi trenger å vite, det vil si i din ånd. Det er løgnen i sinnet som er problemet, men takk og lov så er det ikke ditt problem. Bare tillat sinnets fornyelse slik at løgnens grunnstein kan avsløres. Kanskje det er fri vilje som ditt festningsverk bygger på?


bottom of page