top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Født på ny


I denne leksjonen skal vi grave litt i uttrykket "født på ny", og se om Bibelen har noen hemmeligheter å avdekke.

Joh. 3:3: "Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se (horaó) Guds rike hvis han ikke blir født på ny."

Dette verset er mye brukt for å "selge inn" at man må bli født på ny for å vinne himmelen, og unngå helvete. Den nye fødsel tolkes av mange til å bety;

- å endre status/posisjon fra å være djevelens barn på vei til evig tortur (ev død), til Guds barn på vei til evig liv.

Men visste du at uttrykket "født på ny" finnes kun to steder i Bibelen, som i Joh. 3 og i 1.Peter 1? "Født på ny" betyr i følge Strongs;

- å bli gjenopprettet av Gud i sitt sinn, og at denne gjenopprettelsen - når løgnen forsvinner fra våre sinn - er så dramatisk forvandlende at man kan sidestille det med å bli født på ny.

Man ser ting som for første gang!

I Johannes 3 snakker Jesus med fariseeren Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. I vers 2 forklares Nikodemus dilemma:

"Han kom til Jesus om natten og sa: "Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør, uten at Gud er med ham."

Han kjente igjen Gud gjennom Jesu gjerninger, men på grunn av at hans sinn var fylt med løgner som hevdet at Guds velsignelser måtte fortjenes, klarte ikke Nikodemus å få kabalen til å gå opp. Han ville så gjerne, men hans sannheter stod i veien.

Det er her Jesus sier at Nikodemus må fødes en gang til - denne gangen fra oven. Historien forteller oss at Nikodemus tar begrepet "å bli født på ny" bokstavelig, og svarer i Joh. 3:4:

"Hvordan kan en som er gammel, bli født?" sa Nikodemus, "han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?"

Det er denne diskusjonen mellom Nikodemus og Jesus, lov og nåde, gammel og ny Pakt som er foranledningen til et av Bibelens mest siterte vers, nemlig Joh. 3:16:

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

Dette er dramatiske ord av Jesus i en lovisk samtid, der det rådende synet var at man måtte fortjene Guds gunst. Men her sier Jesus at man får Guds gunst, hans favør og velsignelser, ja til og med evig liv, kun fordi Gud elsker oss.

Men Jesus fortsetter, og i vers 17 utdyper han: "Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."

Jesus sier at ingen mennesker skal dømmes, men tvert imot at alle skal frelses! Dette er stikk i strid med den loviske religionen Nikodemus var en eksponent for, for der måtte du "redde (frelse) deg selv" via gode gjerninger, og kun fåtallet ville klare det.

I Joh.3:19 punkterer Jesus Nikodemus teologi da han sier: "Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde."

Dommen er IKKE at mennesker skal dømmes skyldige, men dommer er at Gud har sendt lyset for å REDDE alle mennesker fra mørket (frelse/redde dem fra løgnen!)

Dette er det samme Johannes sier i Joh. 1: 1-5:

"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det."

Lyset betyr:

- åpenbaringen av Guds selveksisterende liv, og dets guddommelige evne til å gi oss del i Gudslivet, gjennom Kristus.

Mørket betyr:

- en åndelig blindhet som hindrer mennesket å bedømme/se åndelige ting.

Konklusjon.

Den nye fødsel beskriver en endring i sinnet fra lov til nåde, betinget kjærlighet til ubetinget. Forvandlingen som skjer i et menneske er så voldsom at Bibelen to steder i anvender "fødsel/født på ny" for å beskrive det som skjer.

Andre bibelske ord/begrep som tilsvarer født på ny er;

- Frelst (reddes fra «noe») - En ny skapning - Fra satans makt til Gud - Fra løgn til sannhet - Komme til sannhetens erkjennelse - Omvendelse (fatte et nytt sinn)

Til slutt; hva er dette Guds rike som ingen kan se uten å fødes på nytt/få et nytt tankesett? Guds rike er oversatt av "basileian tou Theou" og betyr:

- Guds ledelse i den troendes hjerte - et rike som en dag blir universelt på den fysiske jorden.

Den nye fødsel er altså et billedspråk som beskriver den forvandlende opplevelsen det er når man for aller første gang får åpenbart at Jesus lever, og at Gud er universets skaper. Og hvorfor ordet fødsel? Jo, ganske enkelt fordi du blir som en helt ny skapning.

Strongs

horáō see, often with metaphorical meaning: "to see with the mind" (i.e. spiritually see), i.e. perceive (with inward spiritual perception).

basileía (from 935 /basileús, "king") – properly, kingdom; the realm in which a king sovereignly rules. A kingdom (932 /basileía) always requires a king – as the kingdom (932 /basileía) of God does with King Jesus! 932 (basileía) especially refers to the rule of Christ in believers' hearts – which is a rule that "one day will be universal on the physical earth in the Millennium"


bottom of page