top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det du ikke visste om den nye fødsel


Hva er egentlig den nye fødsel, og hva innebærer det å bli født på ny? Majoriteten av kristenheten tolker dette til at man i den nye fødsel blir et Guds barn, men er det riktig?

Man skulle tro at noe så viktig som å unngå evig fortapelse var gjentatt uendelig mange ganger i Bibelen, men visste du at begrepet "født på ny" nevnes kun to ganger, av Peter og Johannes?

Først ser vi hva Peter sier om den nye fødsel:

1. Pet. 1:3: "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!"

1. Pet.1:23: "Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir."

"Født på ny" er oversatt av ordet anagennēsas, fra rotordet anagennaó og betyr ifølge Strongs:

"født fra oven, Guds gjenopprettelse av den troende, ny fødsel" (med referanse til sinnet, ref. Thor Ivar)

Hvis det å bli født på ny betyr å gå fra å være djevelens barn (medlem av Adam-slekten på vei til evig pine) til å bli et Guds barn på vei til evig liv, hvorfor er dette nevnt kun to ganger i Bibelen?

Den nye fødsel, hvis den er den som gjør at du unnslipper en evig straff og heller får evig liv, burde jo vært den røde tråden? Men slik er det altså ikke, og om man betrakter dette fra et anerkjent teologisk ståsted er det slik at om noe nevnes mindre enn tre ganger i Bibelen, anses det som så uvesentlig at det ikke kvalifiserer til å danne grunnlag for en akseptert doktrine.

Men den nye fødsel er jo løftet opp til å være essensen i Evangeliet, og at man må bli født på ny for å:

- UNNGÅ en fortjent straff - FÅ en fortjent belønning

Har vi misforstått den nye fødsel? Hvorfor dette fraværet i Bibelen, men den voldsomme tilstedeværelsen i kristenheten?

Kristenheten påstår at å bli født på ny betyr å gå fra å ikke være et Guds barn, til å bli det. Men som Strongs viser oss (se i bunnen av innlegget) betyr det å bli gjenopprettet av Gud i sitt sinn. Denne gjenopprettelsen - når løgnen forsvinner fra våre sinn - er en så dramatisk, forvandlende opplevelse at man kan sidestille det med å bli født på ny.

Man ser ting som for aller første gang, eller som Bibelen også retorisk kaller det; man blir en ny skapning.

Begrepet "født på ny" finner vi også i:

Joh. 3-3 : "Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny."

Joh. 3-7: "Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny."

Der Peter brukte ett ord, anagennēsas, bruker Johannes to ord satt sammen, gennēthēnai anōthen.

Anagennēsas betyr FØDT, og gennēthēnai anōthen betyr OVENFRA, FRA HIMMELEN, FRA DEN OPPRINNELIGE KILDEN.

I den nye fødsel avsløres løgnen, og for aller første gang ser vi hvem vi er. Vi får uforfalsket informasjon direkte fra den hellige Ånd, og en ny verden åpner seg! Vi blir frelst - reddet fra løgnen i våre sinn!

Å bli født på ny er å få åpenbart sannheten direkte fra den opprinnelige kilden, som er Gud ved den hellige Ånd. Denne endringen i hvordan vi tenker (omvendelsen) gir så dramatiske virkninger at både Peter og Johannes bruker ordet "fødsel" for å forklare den forvandlingen som skjer i, og med oss.

Peter bruker et sammensatt ord "fødesfraoven" men Johannes deler ordet i to; "født - fra oven."

Begge beskriver det samme, som er å fatte et annet sinn, tenke nytt, få åpenbart sannheten, avslørt løgnen, se hvem du er. Den nye fødsel foregår altså i sinnet!

En liten godbit til slutt.

SYND er et substantiv som primært peker på opprinnelsen til hva vi tenker, sier og gjør. Ordet hamartia (a-meros) betyr "IKKE EN DEL AV GUD."

Det gir "den nye fødsel" den betydning at man får åpenbart hva som er fra den opprinnelige kilden, og hva som er fra løgnens kilde. Å bli født på ny er et begrep som skal beskrive den voldsomme opplevelsen som starter når man tar første steg i den prosessen Paulus kaller "sinnets fornyelse", og som vi ofte kaller frelses opplevelsen. Noen opplever frelsen/den nye fødsel, utrolig sterkt, mens andre kan faktisk ikke huske den.

"Jeg har vært frelst hele livet" har jeg hørt mer enn én gang.

Den nye fødsel er første steg på veien, og er som å gå inn døra første skoledag. Det er overveldende, men du ble ikke "født på ny" bokstavelig som Timoteus lurte på, men i ditt sinn begynte du på en reise som varer livet ut.

Strongs

anagennáō (from 303 /aná, "up, again," which intensifies 1080 /gennáō, "give birth") – properly, born-again or "born from on high."

313 /anagennáō ("born again, from above") is used twice in the NT (1 Pet 1:3,23) – both times referring to God regenerating a believer (giving a supernatural, new birth).

[313 (anagennáō) "does not occur in classical or Septuagintal Greek. Any use elsewhere (i.e. outside the NT) is disputed (cf. Moulton-Milligan; Selwyn, First Epistle of St. Peter, 122)" (CBL). This underlines the importance of its two occasions in the NT (1 Pet 1:3,23).]

anothén from above, from heaven, (b) from the beginning, from their origin (source), from of old, (c) again, anew.


bottom of page