top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Alle tror


Tro - gave eller oppgave? I denne leksjonen skal vi besvare dette spørsmålet.

Vi begynner med å lese et vers i Rom. 12:3:

"I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham."

Troen er Guds gave i mennesket, ikke bare de kristne, og vi har alle fått den delen av tro vi trenger til å leve i Guds fulle velsignelse og til å gå i de gjerninger Gud på forhånd har lagt ferdige for den enkelte. Ingen mennesker vil oppleve å mangle tro til det Gud har kalt deg til, men du ble født med all den tro du noen gang vil trenge.

Kvaliteten på troen er det heller ingenting å utsette på, da den er laget av Gud. For tro er ikke et verk av mennesker, men det er Gud som i det enkelte menneske har lagt igjen litt av seg selv for å kunne kommunisere med oss og lede oss trygt i alle livets situasjoner.

Ef. 2:10: "For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

Troen har også en hørbar stemme som jeg kaller den innvendige stille stemmen. Du kjenner den igjen ved at den alltid er på din side, den oppmuntrer, er alltid positiv, løsningsorientert, fremoverlent, og kommer alltid med fred og glede.

Troens stemme er "for god til å være sann," men allikevel sann!

Troen er Guds hotline til hvert menneske, der han personlig kan si deg akkurat det du trenger å høre, når du trenger å høre det. Linjen er alltid åpen, og det eneste du trenger å gjøre er å lære deg å lytte.

Troen er også en kraft, og faktisk den samme kraften Gud brukte da han skapte sitt skaperverk. Ingen av oss rår over hele Guds kraft, men vi har alle fått hver vår del som Paulus beskriver i Ef. 1:18-21:

"Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende."

Troen må aldri forveksles med menneskeverk, for det er Guds verk gitt i gave til hvert enkelt menneske, også de som ikke kler merkelappen "kristne." På grunn av denne iboende troen er alle mennesker istand til, og les dette nøye:

HERSKE OVER ENHVER OMSTENDIGHET!

Jeg påstår ikke at vi skal gå på vannet, skape planeter, måner og stjerner, men ved tro - Guds gave og enorme ressurs i oss, er vi istand til å herske i våre egne live som sønner og døtre av den levende Gud. Troen setter deg over - aldri under.

Ikke reduser tro til en menneskelig egenskap og noe vi selv er ansvarlig for, for da reduserer du deg til det satan vil du skal - et menneske avhengig av egen evne til å produsere tro på at det umulige er mulig. Ingen av oss er i stand til det i egen kraft.

Som sønner og døtre av den levende Gud har vi alle fått en del av Guds skapende tro i vårt indre. Ved denne troen er vi i stand til å herske og regjere over våre omstendigheter, og leve i de velsignelser Gud har gitt deg tusener av år før du ble født.

Tro - Guds virksomme gave og kraft i deg.


bottom of page