Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Målet


Hele mitt liv har jeg vært på en vandring der målet er å lære kjenne Gud som han egentlig er. Jeg har studert, bedt, trodd, tvilt, lest, hørt, gått på møter, hørt på taler både live og på alt fra kassetter til podcast, og fremdeles går jeg på veien mot målet - å lære Gud å kjenne.

Min første bønn var om Gud ville vise meg sitt hjerte, så skulle jeg fortelle alle hvem Han egentlig var. For til deg som ikke vet det hadde jeg vært åtte år i Jehovas vitner, og lært på den harde måten at kunnskap om Bibelen ikke automatisk betydde at du kjente Gud.

Jeg trengte ikke flere tolkninger - jeg trengte å kjenne Gud personlig!

Siden 1992 har jeg derfor gått på veien mot et definert mål - å kjenne Gud på dypet slik Han virkelig er. Det har gått med tusenvis av timer til å lese Bibelen, studere ulike oversettelser, gått så dypt inn i grunnteksten som jeg har maktet, og jeg er fremdeles like aktiv. Jeg har jobbet som bibellærer, holdt masse undervisningstimer, talt og delt hva jeg har sett til de som har villet låne meg øre, og som du som leser bloggen min kjenner til, skrevet hundrevis av leksjoner.

De siste ti-årene har det vært en dreining mot å lytte mer til den hellige Ånd, enn å kun stole på det jeg leser og tolker i Bibelen. For det ble etter hvert klart for meg, til stor uro i starten, at Bibelen ikke var konsekvent i sin beskrivelse av Gud. I tillegg var konkrete historiske hendelser beskrevet forskjellig av ulike skribenter i Bibelen, og uvillig måtte jeg innse at jeg kunne ikke lene meg på bokstaven som en fasit.

En periode var jeg rotløs og forvirret, og fikk tanker på om Gud i det hele tatt fantes? Og hvis ikke Bibelen var hundre prosent troverdig, hva skulle jeg da forholde meg til?

Så vondt som dette var så ledet det meg til den ekte fasiten - Jesus ved den hellige Ånd i meg. Jeg kom tilbake til starten av kristenlivet der jeg ikke hadde verken Bibel eller bibelkunnskap, men kun Jesus på innsiden.

Ja, for det var slik det hele begynte. Jeg ble overbevist om at Jesus levde da han snakket til meg - fra magen et sted.

Vi snakket om alt mulig han og jeg, og en mer oppmuntrende stemme fantes ikke. Jeg var helt fra meg av lykke, og vi opplevde ufattelig mye sammen; til og med å få tungetale uten noen gang å ha blitt undervist om hvordan det skal gjøres, og hva det var. Jesus snakket til meg 24/7, og livet ble totalt forandret. Jeg fortalte alle jeg kjente om denne Jesus, at livet hadde en mening, og at det ikke sluttet med døden men fortsatte i all evighet.

Så kom åtte vonde år i Jehovas vitner, og årsaken var helt enkel at jeg ble bedt med på et møte. Jeg var uerfaren og trodde alle som kalte seg kristne var ledet av Jesus på innsiden, men jeg tok feil. Det var ikke Guds vilje, og hadde jeg hørt på stemmen på innsiden hadde åtte år blitt til kun åtte minutter. For jeg og Hennie, min kone, mistrivdes fra første stund. Men hvem var vi til å motsi de lærde, så vi valgte å forbli lojale til de andre som hadde den riktige bibelkunnskap.