top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Reddet fra vranglære


De fleste kristne er kjent med utrykket vranglære, som er den merkelappen "de andres" tolkning av Evangeliet ikke sjeldent blir til del. Men kjenner du til uttrykket "den vrange slekt," og hvem denne slekten var? I dag skal vi se litt nærmere på det.

Verset vi bruker som utgangspunkt finner vi i Apg. 2:40: "La dere frelse fra denne vrange slekt."

Frelse (sózó) betyr: å bli reddet fra fare, og ført over i sikkerhet. Frelse betyr ikke å bli noe du ikke er, men å se noe du ikke har sett - nemlig at Guds kjærlighet er uten betingelser og at alle mennesker er og forblir Guds barn.

Det er Peter som oppfordrer de troende jødene å bli frelst, eller reddet fra "den vrange slekt." (En annen bibeloversettelse kalle dem for den perverse generasjon.)

Vrang(pervers) er oversatt av "skoloios" og betyr:

"Skjev, bøyd fordi den er tørket ut. Moralsk vridd, skjev fordi den mangler Den Hellige Ånds olje, og dermed er uakseptabel for Gud, Hans standarder. Pervers, urettferdig etc."

Legg spesielt merke til at Peter snakker til de troende jødene, og at han påpeker deres behov for frelse - ikke fra onde gjerninger - men fra løgnen i deres religion som feilaktig påstår at gode gjerninger vil gi dem fordeler hos Gud.

I følge Peter må de altså reddes, frelses fra sin egen religion!

Jesus forteller at han var sendt kun til de troende jødene, som han i Matt 15:24 kalte "de fortapte får av Israels hus."

Matt. 15:24: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus."

Det er de samme jødene Peter sier har behov for frelse, altså en redning fra noe som ødelegger dem. Dette "noe" er deres egen loviske religion jødedommen, bygd på det satanisk inspirerte systemet straff og belønning. Det er dette deres behov for frelse som rettferdiggjør at Jesus kaller dem "fortapt."

Det er også i dag mange fortapte kristne som trenger å frelse fra løgner i sitt sinn, og som de troende jødene trenger frelse fra sin egen vrange (skóliós) slekt som forkynner et prestasjonsbasert evangelium.

Strongs

skoliós

an adjective, derived from a primitive root, meaning crooked (bent) because dried out (like a piece of parched wood); (figuratively) morally twisted (warped) because lacking the oil of the Holy Spirit – hence, unacceptable to God (His standards); "perverse, unjust" (Abbott-Smith).


bottom of page