top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Gud er urettferdig


Gud er urettferdig, Jesus er urettferdig , og hele Evangeliet er urettferdig. Ingenting med Gud er rettferdig, og om du synes dette høres rart ut, så bli med meg videre i denne lille leksjonen.

Det er ikke uvanlig blant kristne å avslutte en beskrivelse av Guds karakter med: "men Gud er også rettferdig!"

Man kan begynne med å beskrive at Gud er fullkommen kjærlighet, god og barmhjertig, elsker alle mennesker og vil at alle skal bli med til Himmelen, men så legger man til på slutten; "men Gud er også rettferdig!"

Tanken bak dette påhenget er å balansere Guds ufortjente nåde med vår menneskelige oppfatning av rettferdighet, for vi klarer ikke å fatte hvordan Gud kan elske de som overhodet ikke fortjener å bli elsket.

Som for eksempel de som med fullt overlegg sier nei til å følge Jesus, men vil leve som de vil. De fortjener jo ikke å bli med i Guds evige rike, og har jo faktisk selv valgt det motsatte. Det er jo ikke rettferdig at de blir med, når de ikke vil?

En annen ting er at om Gud tvinger noen å bli med når de selv ikke vil, så kan jo Gud ikke være fullkommen kjærlighet, for det er jo som et tvangsekteskap. Og det er jo i hvert fall ikke rettferdig, eller?

For ikke å snakke om mordere, og til og med barnemordere. Hvis noe er urettferdig så er det om disse forferdelig menneskene blir med i Guds rike. Nei, det må gå en grense et sted for hvem Gud slipper inn i hans evige rike, for selv om Gud er den mest kjærlige i universet så må han vel samtidig også være den mest rettferdige?

Gud er begge deler, påstås det av mange kristne. Han er både fullkommen kjærlighet, men også fullkommen rettferdig. Med denne sannheten, som jeg påstår er en tankebygning konstruert av satans løgner, får mange kristne et dualistisk gudsbilde av en gud som operer i systemet straff og belønning.

Det er nettopp dette som er innholdet i løgnen som satan serverte Adam og Eva i Edens Hage, og som forgiftet deres sinn. De gikk fra et relasjonelt forhold til Gud, til et prestasjonsbasert forhold der Gud gikk fra ubetinget kjærlig til rettferdig.

Men jeg påstår at Gud IKKE er rettferdig, og at Evangeliet i høyeste grad heller ikke er det. Så dette påhenget; "men Gud er også rettferdig" er en løgn fra fienden som det er på høy tid at blir avslørt.

Noen eksempler.

Jeg kan begynne med meg selv da jeg naturlig nok kjenner meg selv best. Jeg kjenner alt for godt til mine tanker, og at de mange ganger ikke er verken spesielt kristelige, gode, eller rettferdige. Så om jeg skulle ha vært dømt rettferdig ville mine tanker alene ha gitt meg dommen skyldig.

For ikke å snakke om mine gjerninger. Det er bare å beklage til mine lesere, men de holder dessverre ikke alltid den kvaliteten de burde, selv etter at jeg ble en kristen. Mine motiv er heller ikke alltid opp til Guds standard, og mine ord, min tro, og ikke minst det faktum at jeg mange ganger frykter for fremtiden der jeg "burde vite bedre" er også faktorer som taler i min disfavør.

Når jeg tenker på den tillitt og ære Gud viser meg ved å åpenbare sitt hjerte for meg, og gi meg kunnskap og visdom reflektert i alle mine leksjoner der Gud alene har æren, så er det en skam at jeg ikke forvalter livet mitt bedre. Så hvis noe er urettferdig så er det at jeg blir med i Guds familie.

Du kan jo se deg "i speilet" og gjøre dine egne vurderinger om hvorvidt det er rettferdig at du er inkludert, så kan jeg i mellomtiden ta et par eksempler jeg tror du kjenner godt.

Luk. 23:33-34: "Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør."

Jesus ber Gud om å tilgi; ikke bare sine torturister og de som snart skal drepe ham, men hele menneskeheten. Legg merke til at ingen fortjente det, ingen ba om å bli tilgitt, ingen omvendte seg, og ingen gjorde noe som helst! Men allikevel, ufortjent og av nåde blir alle tilgitt.

Alle fikk like mye nåde, selv om det var enorm forskjell på deres gjerninger. Det bryter fullstendig med hva vi oppfatter som rettferdig, og vi kaller en slik praksis heller for urettferdig.

Et annet eksempel er den bortkomne sønnen. Du kjenner historien, og vet at han valgte frivillig å forlate farens hus, og det var rettferdig det som skjedde med ham. Men hva er Guds respons? Er han rettferdig? Nei, han er urettferdig, og når sønnen av rent egoistiske behov vil hjem for å få mat og husly, så skjer dette.

Luk. 15:20-24: "Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa: "Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn." Men faren sa til tjenerne: "Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og glede oss. For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen." Og så begynte festen og gleden."

Gud reaksjon var totalt urettferdig, noe den hjemmeværende sønnen naturlig nok reagerte sterkt på.

Luk. 15:29-30: "Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa; men meg har du ikke gitt så mye som et kje så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har brukt opp pengene dine sammen med skjøger, da slakter du gjøkalven for ham!"

Konklusjon

Gud er urettferdig, og påhenget "men Gud er også rettferdig" stemmer ikke! Det er ikke noe som heter et balansert budskap der nåde og sannhet skal stemme med en menneskelig tolkning av begrepet rettferdighet. Det er rett og slett ingen balanse i Guds hjerte, men han tipper over i retningen KJÆRLIGHET UTEN BETINGELSER OG UFORTJENT NÅDE.

Skulle det ha eksistert et balansert budskap måtte det ha vært betingelser for Guds kjærlighet, noe det ikke er. Gud elsker alle uavhengig av deres prestasjoner, og det er derfor ingen som ikke er inkludert i hans evige rike. Alle er inkludert, og det er etter vår målestokk ikke rettferdig i det hele tatt.

Akkurat det er jeg personlig veldig glad for, for da er også jeg inkludert. Hva med deg? Er du glad for at Gud er urettferdig, eller vil du helt at Gud skal være hundre prosent rettferdig? ..også med ditt liv etter at du ble en kristen?

Sannheten er at alle har syndet, og at vi alle synder videre også etter frelsen. Så hadde Gud vært rettferdig hadde vi alle vært uten håp i denne verden.

Hvis du nå tenker at; ja men om jeg synder etter frelsen, men ber om tilgivelse, da er det jo rettferdig at jeg blir tilgitt,

- hva da med de synder du ikke husker å be om tilgivelse for?

- hva da med ubevisste synder, altså det som er en synd som du ikke vet er en synd?

- hva med om du gjøre en synd der du dør før du rekker å be om tilgivelse?

- hav med verset i Ef. 4:32 der Paulus sier at alle allerede ER tilgitt i Kristus, og det uten at vi ber om det?

"Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus."

Bibelen kan ikke leses med kun vårt intellekt koblet på, men vi trenger den hellige Ånds åpenbaring, som Paulus forklarer i Ef. 1:18: "Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige......"

Han sier det samme i 2. Kor. 3: 16-18: "Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd."

Vi må glemme vår oppfatning av hva som er rettferdig menneskelig sett, og slutte å gi Gud denne merkelappen. For den eksisterer ikke i Gud, har ikke sin opprinnelse i ham, men i løgnen og løgnens far satan. Det er han som vil at vi skal tro at Gud er rettferdig, og operer i systemet "straff og belønning."

Men det er satans system, og selve bærebjelken i løgnen som sitter i menneskers, og kanskje spesielt de kristnes sinn. Husk at Jesus kom til jødene, datidens troende, og det var de som var forgiftet av satans prestasjonsbaserte løgn som hevdet at Gud er rettferdig og straffer og belønner våre gjerninger.

Dette var lovens budskap, og som vi kan lese i Rom. 5:20 var lovens hensikt å gjøre fallet større - ikke mindre. Tanken, påstanden om at Gud er rettferdig og straffer eller belønner våre gjerninger, er altså en løgn fra satan.

Så derfor; Gud er IKKE rettferdig, og vi trenger alle sinnets fornyelse så den hellige Ånd kan rive ned denne standhaftige tankebygningen ut av våre sinn. Gud er menneskelig sett i høyeste grad urettferdig, og elsker alle uavhengig av dere gjerninger. Han elsker alle like mye, selv om noen fortjener det mer enn andre, og andre overhodet ikke fortjener det i det hele tatt.

Dette er vår Gud, og om du sliter med å tro det; her er ett vers til deg.

2. Kor. 10:4-5: "For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus."

Ta imot sinnets fornyelse, og bli kvitt de løgntankene som påstår at Gud vil være urettferdig om han inkluderer alle i hans familie. Siste spørsmål til deg er: "Ekskluderer du noen av dine barn fra basert på deres oppførsel på rettferdighetens alter?"

Vel, det håper jeg da virkelig ikke, og jeg vet egentlig at du selvsagt ikke gjør det. Gud gjør det heller ikke, men som deg inkluderer han alle; hundre prosent ufortjent og av kjærlighet og nåde, fordi han elsker dem ubetinget.

Gud er urettferdig!


bottom of page